Back to top
instagramer | instagramera instagramer | instagramera

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  instagramer | instagramera, n m, f
 • es  instagramero | instagramera, n m, f
 • es  instagrammer, n m, f
 • fr  instagrammer, n m, f
 • fr  instagrammeur | instagrammeuse, n m, f
 • en  instagramer, n
 • en  instagrammer, n

<Telecomunicacions > Telemàtica > Xarxes de dades>

Definició
Persona que és usuària de la plataforma Instagram i hi penja fotografies o vídeos regularment.

Nota

 • 1. La forma instagramer | instagramera s'aplica especialment a les persones amb una certa popularitat i influència a Instagram.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme instagramer | instagramera:

  S'aprova la denominació instagramer | instagramera pels motius següents:

  ·és una alternativa catalana al manlleu anglès instagrammer o instagramer (pronunciat a l'anglesa i utilitzat tant en masculí com en femení), que està força estès;

  ·és una forma lingüísticament adequada, construïda sobre el nucli Instagram (1), nom propi d'una plataforma de fotografies i vídeos per internet, amb adjunció del sufix català -er, -era (del llatí -arius, -aria), que forma noms a partir d'altres noms amb el sentit de 'professional de' o 'aficionat a';

  ·quant al sufix, és una forma anàloga, per exemple, a bloguer | bloguera ("Persona que crea i gestiona un blog"), denominació del mateix àmbit (derivada de blog) ja incorporada al diccionari normatiu, o a denominacions més tradicionals, com ara fuster | fustera,
  flequer | flequera, cotoner | cotonera, financer | financera, vinater | vinatera, etc.;

  ·pel que fa a l'arrel, la derivació sobre noms propis és un procediment habitual de creació de nous mots, tal com mostren formes consolidades, com ara fabrià (de Fabra) o barcelonisme (de Futbol Club Barcelona);

  ·segueix exactament el patró de formació de les formes youtuber | youtubera i facebooker | facebookera, del mateix àmbit, aprovades també pel Consell Supervisor;

  ·s'identifica inequívocament amb el concepte;

  ·té ús i ja es documenta en alguns textos del sector;

  ·en altres llengües romàniques també s'han documentat solucions anàlogues, creades amb sufixació pròpia a partir de l'arrel originària.

  Es descarta la forma instagramaire, malgrat que és adequada lingüísticament, perquè el sufix
  -aire és més propi de professions tradicionals i es considera menys escaient en aquest cas. De vegades, també aporta un matís d'informalitat o ironia que no sempre s'adequa als contextos en què s'utilitza instagramer.

  Finalment, es descarta la forma instagrammer | instagrammera, amb dues emes, com fan majoritàriament l'anglès i el francès, perquè en català, a diferència del que passa en aquestes llengües, el formant grec -grámma (que significa 'lletra, descripció, dibuix') ha passat a -grama, amb una sola ema, i, per tant, els derivats corresponents també s'escriuen amb una sola ema.

  (1) El nom propi Instagram va ser creat, segons diverses fonts, a partir de instant camera 'càmera instantània' i telegram 'telegrama'.

  [Acta 634, 21 de març de 2018]