Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE 54100-10:2013 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic.

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic AEN/CTN 54 Indústries Gràfiques, la Secretaria del qual és a càrrec de FEIGRAF. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE.

  • ca  fullet, n m
  • es  folleto, n m
  • en  brochure, n

<Indústries gràfiques>

Definició
Publicació impresa no periòdica de més de quatre pàgines i menys de cinquanta, sense comptar-hi les cobertes.