Back to top
mètode de mesurament mètode de mesurament

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Visió de conjunt i vocabulari i de la norma internacional ISO corresponent (ISO/IEC 27000:2016).

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN 320 Ciberseguretat i protecció de dades personals, la Secretaria del qual és a càrrec d'UNE. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  mètode de mesurament, n m
  • es  método de medición, n m
  • fr  méthode de mesurage, n m
  • en  measurement method, n

<Tecnologies de la informació>

Definició
Seqüència lògica d'operacions, descrites genèricament, utilitzada en la quantificació d'un atribut respecte a una escala especificada.

Nota

  • El tipus de mètode de mesurament depèn de la naturalesa de les operacions utilitzades per a quantificar un atribut. Se'n poden distingir dos tipus:

    - subjectiu: la quantificació es fonamenta en el judici humà.

    - objectiu: la quantificació es fonamenta en regles numèriques.