Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE 19601:2017 Sistemes de gestió del compliment normatiu (compliance) penal. Requisits amb guia d'ús.

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic CTN 307 Gestió de Riscos, la Secretaria del qual és a càrrec d'UNE. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF).

La negreta de determinats termes en l'interior de definicions i notes indica que la consulta d'aquests termes en la seva fitxa pròpia permet completar o ampliar el significat de la definició o la nota en què apareixen.

  • ca  acompliment, n m
  • es  desempeño, n m
  • en  performance, n

<Compliment normatiu penal>

Definició
Resultat mesurable.

Nota

  • 1. L'acompliment es pot relacionar amb constatacions quantitatives o qualitatives.
  • 2. L'acompliment es pot relacionar amb la gestió d'activitats, els processos, els productes (inclosos els serveis), els sistemes o les organitzacions.