Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  fruit, n m
 • es  fruto

<Dret civil>

Definició
Utilitat o rendiment derivat d'un bé o dret.

Nota

 • Àmbit: Catalunya
 • El llibre V del Codi civil de Catalunya (CCCat) conté un articulat específic relatiu als fruits, concretament, els articles 541-3 i 541-4. Així, estableix que la titularitat dels fruits és dels propietaris del bé, tret que hi hagi un dret que n'atribueixi la percepció a una altra persona, per exemple l'usdefruit. Aquests fruits es poden catalogar seguint la classificació tradicional: la dels fruits naturals, fruits industrials i fruits civils.
  Tota persona que percebi fruits d'un bé ha de pagar les despeses que una tercera persona hagi fet per a produir-los. Els perceptors dels fruits en poden pagar el valor o deixar-los a disposició de terceres persones.
  Pel que fa a l'adquisició dels fruits, l'article 541-4 del CCCat disposa que els fruits en espècie s'adquireixen per la producció quan se separen del bé que els produeix; i els fruits en diners, per la meritació i s'entenen percebuts dia a dia.
  Altres preceptes del llibre fan referència als fruits. L'article 544-2 del CCCat, en què es regula l'acció reivindicatòria per a aconseguir la restitució del bé, estableix que la restitució del bé implica la liquidació de la restitució possessòria amb relació als fruits, les despeses i el deteriorament o pèrdua del bé.
  La regulació catalana també fa una referència específica als fruits en les disposicions relatives al dret real limitat d'usdefruit, en les quals es determina, a partir de l'article 561-6 del CCCat, que els usufructuaris tenen dret a percebre els fruits i les utilitats dels béns usufructuats no exclosos pel títol de constitució. En el cas de l'usdefruit voluntari, els usufructuaris tenen dret a percebre els fruits pendents al començament de l'usdefruit, amb l'obligació de pagar les despeses raonables per a produir-los; i els propietaris tenen dret als fruits pendents a l'acabament en proporció amb el grau de maduració, amb l'obligació de pagar la quota corresponent de les despeses per a produir-los. Quan els fruits de l'usdefruit siguin fruits d'un dret, s'entenen percebuts dia a dia i pertanyen a l'usufructuari segons el temps que duri l'usdefruit.
  Si aquest usdefruit es produeix en participacions de fons d'inversió, els usufructuaris tenen dret a les plusvàlues eventuals des que es constitueix el dret fins que s'extingeix. Les minusvàlues eventuals no generen obligacions dels usufructuaris vers els nus propietaris. Els nus propietaris gaudeixen, a títol exclusiu, de la condició de partícips a l'hora d'exigir el reemborsament total o parcial de les participacions. El capital obtingut, en cas de reemborsament de participacions abans de l'extinció de l'usdefruit, s'ha de reinvertir d'acord amb el que estableix el títol de constitució o segons l'acord de les persones interessades. Si no hi ha títol ni acord, s'apliquen les regles de l'usdefruit de diners. En aquest sentit, l'article 561-35 del CCCat disposa que s'apliquen les regles dels fruits civils als rendiments i a les plusvàlues eventuals.
 • V. t.: usdefruit n m