Back to top
societat anònima esportiva societat anònima esportiva

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:

SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 11a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2021.<https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

  • ca  societat anònima esportiva, n f
  • es  sociedad anónima deportiva

<Dret mercantil>

Definició
Societat anònima especial en què es constitueixen els clubs professionals esportius a l'Estat espanyol.

Nota

  • La Llei 10/1990, del 15 d'octubre, de l'esport, de l'Estat, a partir d'ara LE, va fixar un nou model legal esportiu; concretament, l'article 19 i següents de la LE van establir, de manera general i sense perjudici de les excepcions establertes en la mateixa regulació, la conversió dels clubs professionals esportius en societats anònimes esportives. L'adopció d'aquesta forma jurídica no va implicar cap canvi en la personalitat jurídica d'aquests clubs, que van continuar existint sota la nova forma jurídica. El desenvolupament de la regulació es va fer per mitjà del Reial decret 1251/1999, del 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
    L'article 19.1 de la LE determina que els clubs, o els seus equips professionals, que participen en competicions esportives oficials de caràcter professional i d'àmbit estatal, han d'adoptar aquesta forma de societat anònima esportiva i han d'estar subjectes al règim general de les societats anònimes. La característica principal d'aquesta forma de societat és que es tracta d'una societat de responsabilitat limitada, de caràcter mercantil, el capital social de la qual està dividit en accions. Tot i així, la regulació d'aquesta forma de societat conté peculiaritats (que la normativa citada regula) per a permetre'n l'adaptació a l'àmbit esportiu. Una d'aquestes especificitats és el fet que es limita l'objecte social de la societat a la participació en competicions esportives de caràcter professional i a la promoció i desenvolupament d'activitats esportives, així com d'altres relacionades o derivades d'aquesta pràctica, tal com determina l'article 19.3 de la LE. A més a més, l'apartat quart del mateix article estableix que aquesta només pot participar en competicions oficials professionals d'una sola modalitat esportiva.
    Per a la constitució d'una societat anònima esportiva cal atorgar escriptura pública i inscriure-la tant al Registre General d'Associacions, com a la federació que li correspongui, i també al Registre Mercantil perquè adquireixi personalitat jurídica. Tal com s'ha exposat, en el cas que es tracti d'una transformació de la forma societària que tenia a la nova forma, aquesta es fa d'una manera directa.
    Per acabar, cal fer referència a les excepcions que fixa aquesta regulació, ja citades amb anterioritat, les quals, malgrat que no són nombroses, sí que són rellevants. Així, la disposició addicional setena de la LE conté una excepció a la transformació per als clubs que, tot i que han participat en competicions esportives professionals, han demostrat una bona gestió del règim associatiu, de manera que han mantingut un patrimoni net positiu durant els quatre exercicis immediatament anteriors al de l'inici de la vigència de la llei, per tant, a partir de la temporada 1985-1986. Quatre clubs es van poder acollir a aquesta excepció: el Real Madrid CF, el FC Barcelona, l'Athletic Club de Bilbao i el Club Atlético Osasuna.
  • V. t.: societat anònima n f