Back to top
0 CRITERI planter, plantilla o pedrera? 0 CRITERI planter, plantilla o pedrera?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI planter, plantilla o pedrera?

<Esports>

Definició
Tant planter (nom masculí) com plantilla (nom femení) són formes adequades per a referir-se a un conjunt d'esportistes d'un club, encara que hi ha diferències importants segons si es designen jugadors d'equips diferents o d'un mateix equip. En canvi, la denominació *pedrera no es considera adequada amb aquest significat.

Pel que fa a les formes adequades:

- El planter és el conjunt dels esportistes joves que pertanyen als equips inferiors d'un mateix club esportiu; l'objectiu d'aquests esportistes és formar-se en l'esport i, amb sort, arribar a integrar-se en el primer equip.
. Es tracta d'una forma d'ús metafòric, que compara els esportistes en formació amb el lloc on es cultiven les plantes petites.
. L'equivalent castellà és la cantera; el francès, les équipes des jeunes; l'italià, le squadre giovanili, i l'anglès, the youth teams. (Com es pot veure, els equivalents en francès, italià i anglès són plurals que designen tots els equips inferiors, ja que no tenen un terme específic que correspongui al conjunt dels equips.)

- Una plantilla és el conjunt de jugadors d'un mateix equip, que competeix en una categoria concreta. Així, es pot parlar de la plantilla del primer equip, la plantilla de l'equip juvenil, la plantilla de l'equip infantil, etc.
. Els equivalents castellans són una plantilla o un plantel; el francès, un effectif; l'italià, una rosa, i l'anglès, a squad.

Pel que fa a *pedrera, es considera que és una denominació inadequada amb aquest sentit perquè, encara que el català pedrera i el castellà cantera designin el lloc d'on s'extreu la pedra per a la construcció, pedrera no té els significats metafòrics afegits que sí que té cantera. S'ha de tenir en compte que les llengües es singularitzen per les diferències en les paraules, la pronúncia i la sintaxi però també per les diferències en les metàfores que utilitzen, que es poden basar en comparacions diferents.

D'una manera similar, el català planter i el castellà plantel tenen la mateixa estructura lèxica i designen igualment un lloc on es cultiven plantes per a trasplantar-les, però tenen sentits metafòrics diferents:
- El català planter fa referència, metafòricament, als joves d'un club esportiu (les plantes joves; correspon al castellà cantera).
- El castellà plantel fa referència, també metafòricament, a les persones d'un mateix grup (en castellà se'n pot dir plantel o plantilla; en català, només plantilla).

Nota