Back to top
0 CRITERI flota captiva o flota grisa? 0 CRITERI flota captiva o flota grisa?

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI flota captiva o flota grisa?

<Transports > Mobilitat>

Definició
Tant flota captiva com flota grisa són formes adequades per a referir-se al conjunt de vehicles que operen per a una mateixa entitat, encara que amb diferències importants segons la titularitat dels vehicles:

- Una flota captiva és el conjunt de vehicles de transport de persones o mercaderies que presten servei per a una mateixa entitat en un entorn urbà, sovint seguint rutes preestablertes.
. El fet que els vehicles estiguin en una mateixa base quan no estan de servei permet ajustar les flotes captives als criteris de mobilitat sostenible. Per exemple, optimitzant els trajectes, buscant alternatives als motors de combustió interna i planificant acuradament els punts i la durada de les recàrregues d'energia necessàries.
. L'equivalent castellà és flota cautiva; el francès, flotte captive; l'italià, flotta captiva, i l'anglès, captive fleet.

- Una flota grisa és el conjunt de vehicles particulars que els treballadors d'una entitat utilitzen per a complir les obligacions laborals pròpies d'aquesta mateixa entitat.
. La inexistència d'una base compartida (els vehicles parteixen de domicilis particulars) i l'absència d'una legislació específica fa impossible gestionar les flotes grises d'una manera unitària, ja que aquests vehicles únicament estan sotmesos als controls establerts per als vehicles particulars.
. L'equivalent castellà és flota gris; el francès flotte grise; l'italià, flotta grigia, i l'anglès, grey flotte.

Nota