Back to top
avantprojecte de llei avantprojecte de llei

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

  • ca  avantprojecte de llei, n m
  • es  anteproyecto de ley

<Dret públic>

Definició
Text normatiu provisional que proposa un departament al Govern perquè l'aprovi com a projecte de llei i el presenti al Parlament.

Nota

  • Els òrgans de govern de les comunitats autònomes poden elaborar avantprojectes de llei i aprovar projectes de llei en el seu àmbit territorial, tal com ho fa el Govern de l'Estat. En aquest sentit, la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, disposa en l'article 16.b que els consellers proposen, com a integrants del Govern, avantprojectes de llei, relatius a llurs funcions o llur àmbit de competències. L'avantprojecte ha de contenir una exposició de motius i ha d'anar acompanyat d'una memòria general que contingui l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; una memòria de l'impacte de les mesures proposades que ha de tenir el contingut que s'estableix per reglament; una memòria en què constin les consultes formulades, les al·legacions presentades, les raons que han conduït a estimar-les o desestimar-les i la incidència de les consultes i les al·legacions en la redacció final de l'avantprojecte de llei, i finalment, un informe emès pels serveis jurídics dels departaments implicats i altres informes preceptius d'acord amb la normativa vigent (article 36.3).
    El departament encarregat de l'elaboració d'un avantprojecte de llei es pot sotmetre a informació pública o a audiència (que ha de ser, com a mínim, de quinze dies) de les entitats que normativament tenen encomanada la defensa d'interessos que es podrien veure afectats amb l'entrada en vigor d'aquella llei.