Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "fractura" dins totes les àrees temàtiques

índex de fracturació índex de fracturació

<Construcció > Obres públiques > Enginyeria civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d'enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>
Les paraules marcades entre circumflexos (^) en l'interior d'una definició indiquen que es tracta de termes amb fitxa pròpia en el diccionari que poden ajudar a ampliar el significat d'aquella definició.

Per problemes tecnològics de representació gràfica, s'ha suprimit part d'algunes definicions. La informació completa es pot consultar a l'edició en paper d'aquesta obra.

 • ca  índex de fracturació, n m
 • es  índice de fracturación
 • en  fracture index

<Enginyeria civil > Enginyeria del terreny i cartogràfica>

Definició
Mesura del grau de fracturació d'un massís rocós.

Es pot expressar de moltes maneres, com ara pel nombre de ^junts^ per metre lineal de ^testimoni de sondeig^, pel nombre de junts per metre cúbic de roca o per l'^RQD^.
criofractura criofractura

<Ciències de la vida > Biologia cel·lular>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

FUNDACIÓ BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de biologia cel·lular. Barcelona: Fundació Barcelona, 1994. 197 p.; 19 cm. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-12-4

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  criofractura, n f
 • es  criofractura
 • en  freeze fracture
 • en  freeze-fracturing

<Biologia cel·lular > Tècniques i material de laboratori>

Definició
Tècnica emprada en la microscòpia electrònica, especialment en estudis de membranes, consistent a tallaramb una ganiveta un teixit congelat.
factura factura

<Documentació jurídica>, <Dret mercantil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura

<Documentació jurídica>, <Dret mercantil>

Definició
Document que un proveïdor o proveïdora adreça a un client o clienta en què consten les mercaderies lliurades o els serveis prestats, amb els preus, les taxes i els totals corresponents.

Nota

 • Àmbit: Espanya
 • El contingut de la factura no està regulat expressament en cap llei, tot i que en la pràctica mercantil s'hi inclou la identitat de l'empresari o empresària i de l'altre contractant, el tipus de bé o servei objecte del negoci jurídic, la quantitat i el preu dels béns o serveis que s'han prestat, l'impost que l'operació ha generat, la signatura i la data.
  Cal diferenciar la factura de l'albarà. L'albarà és un document que es presenta als compradors, que són els receptors de la mercaderia, perquè el signin en el cas que estiguin d'acord amb la qualitat i la quantitat de la mercaderia lliurada. Té la funció de constatar la conformitat dels receptors amb el lliurament que s'ha fet. L'article 336 del Codi de comerç (CCom), tot i que no fa cap referència expressa a aquest terme, estableix que els compradors que, en rebre la mercaderia, l'examinin i demostrin llur conformitat amb el lliurament, no poden repetir contra els venedors adduint l'existència de defectes a la qualitat o la quantitat de les mercaderies. El mateix article afegeix que en el cas que la mercaderia estigui embalada, els compradors tenen dret a repetir contra els venedors si hi ha defectes en la qualitat o la quantitat de la mercaderia sempre que ho facin en els quatre dies següents a la recepció. També hi fa referència l'article 17.2 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, de l'Estat, que obliga els comerciants que reben la mercaderia a documentar l'operació de lliurament i recepció indicant-ne expressament la data. D'aquesta manera, els proveïdors obtenen un document que acredita exactament la data del lliurament de la mercaderia.
  Cal tenir en compte que la Llei d'enjudiciament civil reconeix en l'article 812, que regula els casos en què és possible iniciar un procés monitori, que tant la factura com l'albarà són documents que poden acreditar l'existència d'un deute entre els creditors i els deutors. La factura, a més, és un document important a efectes fiscals. I també serveix com a requeriment de pagament.
  El CCom no regula expressament el contingut ni el règim jurídic de la factura. En canvi, la Llei 7/1996, que bàsicament regula el règim jurídic general del comerç minorista, hi fa referència en l'article 11.2. Aquest precepte obliga els comerciants a expedir una factura (un rebut o un document anàleg) on han de constar els drets i les garanties especials dels compradors i la part del preu que, si s'escau, ha estat satisfeta, quan la perfecció del contracte no és simultània al lliurament de l'objecte o quan els compradors tenen la facultat de desistir del contracte. A més, l'article 11.3 de la Llei disposa, sense fer referència expressa a la factura, que els compradors sempre poden exigir que se'ls lliuri un document on consti, almenys, l'objecte, el preu i la data del contracte.
  L'article 14.2.2 de la Llei, que regula la venda a pèrdua, afirma que les factures es consideren acceptades i reconegudes pels destinataris quan no es facin objeccions en el termini de vint-i-cinc dies des de l'emissió.
  Cal fer referència a l'article 17 de la Llei d'ordenació del comerç minorista, que en relació amb les adquisicions fetes pels comerciants considera que els proveïdors han d'emetre una factura on s'ha d'indicar la data en què s'ha de fer el pagament. Tanmateix, la factura ha d'expressar l'existència de les clàusules eventuals de reserva de domini. Per acabar, el mateix precepte indica que les factures s'han de fer arribar als comerciants abans que passin trenta dies des de la data de lliurament i recepció de les mercaderies.
  Finalment, cal fer una menció específica a la factura electrònica. Aquesta matèria ha estat regulada en l'ordenament jurídic estatal d'una manera molt innovadora. L'Ordre del 22 de març de 1996 va regular per primer cop la utilització de la factura electrònica d'acord amb el que estableix l'article 88 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, de l'Estat, i l'article 9 bis del Reial decret 2402/1985, del 18 de desembre. Tot i així, l'ús d'aquest document no es va generalitzar en el tràfic econòmic. La doctrina ho va atribuir al fet que la factura es trobava subjecta a una gran intervenció legislativa i a una regulació heterogènia a causa de les implicacions fiscals quan són comercials. Aquesta Ordre ministerial ha estat derogada per l'Ordre HAC/3134/2002, del 5 de desembre, que simplifica el règim que establia l'Ordre del 1996, i bàsicament regula la factura electrònica a l'efecte de les declaracions fiscals dels contribuents.
 • V. t.: albarà n m
factura factura

<Lleure. Turisme > Hoteleria i turisme>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'hoteleria i turisme. Barcelona: Edicions 62: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2001. 201 p. (Diccionaris i obres de referència; 21)
ISBN 84-297-4994-2; 84-393-5573-4

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura
 • fr  note
 • fr  note de séjour
 • en  bill
 • en  check
 • de  Rechnung

<Hoteleria i turisme > Allotjament>

Definició
Document en què consten, desglossats per dies i conceptes, els diversos serveis prestats per un establiment d'allotjament a un o més clients, amb el preu corresponent.
factura factura

<Empresa > Comptabilitat>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

FUNDACIÓ BARCELONA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de comptabilitat. Barcelona: Fundació Barcelona, 1994. 165 p.; 21 cm. (Diccionaris terminològics)
ISBN 84-88169-13-2

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura
 • en  bill [US]
 • en  invoice [GB]

<Empresa > Comptabilitat>

Definició
Efecte mercantil que es redacta com a conseqüència del lliurament de mercaderies o de la prestació de serveis, en el qual el venedor en descriu i detalla les característiques i en fa constar el preu unitari i l'import total per aquests conceptes, al qual s'han d'afegir altres imports, com ara l'assegurança, el transport o l'IVA.
factura factura

<Empresa > Comptabilitat. Auditoria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'auditoria i comptabilitat [recurs electrònic]. Barcelona: INK Catalunya, 2000. 1 CD-ROM
ISBN 84-607-0056-9

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura
 • fr  facture
 • en  bill [US]
 • en  invoice [GB]

<Auditoria i comptabilitat > Finances > Efectes mercantils>

factura factura

<Dret financer i tributari>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

LLABRÉS FUSTER, Antoni; PONS, Eva (coord.). Vocabulari de dret [en línia]. 2a ed. València: Universitat de València. Facultat de Dret: Servei de Política Lingüística; Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret: Serveis Lingüístics, 2015.
<<http://www.ub.edu/ubterm/obres/dret-vocabulari.xml>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pels autors o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura, n f

<Dret financer i tributari>

factura factura

<Empresa > Comunicació empresarial>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de comunicació empresarial: publicitat, relacions públiques i màrqueting. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999. 306 p.; 22 cm. (Diccionaris de l'Enciclopèdia. Diccionaris terminològics)
ISBN 84-412-0228-1

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura
 • en  bill
 • en  invoice

<Comunicació empresarial > Comunicació > Comunicació administrativa i comercial>, <Comunicació empresarial > Comunicació > Disciplines relacionades > Màrqueting > Consum>

Definició
Document amb valor legal, útil comptablement, que un proveïdor adreça a un client i en què es detallen les mercaderies venudes o el servei prestat, l'import i altres dades identificadores de les mercaderies, del client o del mateix proveïdor.
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'economia i empresa. Barcelona: Dossier Econòmic de Catalunya, 2000. 263 p.

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  factura, n f
 • es  factura
 • en  bill
 • en  invoice

<Economia i empresa>

Definició
Document que un proveïdor adreça a un client i en què es detallen les mercaderies venudes o el servei prestat, l'import i altres dades identificadores de les mercaderies i del client.
factura factura

<Indústria > Indústries gràfiques > Edició de llibres>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

Vocabulari panllatí de la difusió i la distribució del llibre. Québec; Montréal: Office québécois de la langue française: Realiter, 2010. 87 p.
ISBN 978-2-550-58142-0

Les dades originals han estat adaptades a la metodologia del TERMCAT, sobretot pel que fa a la representació de la flexió de femení i a les categories lèxiques.

 • ca  factura, n f
 • es  factura, n f
 • fr  facture, n f
 • it  fattura, n f
 • gl  factura, n f
 • pt  factura [PT], n f
 • pt  fatura [BR], n f
 • ro  factură, n f
 • en  bill, n
 • en  invoice, n

<Edició de llibres > Difusió i distribució>

Definició
Document justificatiu que un venedor adreça a un client, en el qual s'indiquen la quantitat, la naturalesa i el valor de les mercaderies lliurades o els serveis prestats, i també els lliuraments acordats i les condicions de liquidació.