Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "idone��tat" dins totes les àrees temàtiques

certificat d'idoneïtat per a l'adopció certificat d'idoneïtat per a l'adopció

<Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  certificat d'idoneïtat per a l'adopció, n m
 • es  certificado de idoneidad para la adopción

<Dret civil>

Definició
Resolució administrativa que acredita que la persona o família que vol adoptar té les qualitats necessàries per a fer-ho, la qual cosa esdevé un requisit jurídic d'habilitació per a adoptar.

Nota

 • Àmbit: Catalunya
 • La finalitat del certificat d'idoneïtat per a l'adopció és analitzar la capacitat de la persona o família que vol adoptar per a desenvolupar d'una manera adequada els drets i deures que comporta l'adopció, tenint en compte les condicions personals, socials, familiars i econòmiques i l'aptitud educadora d'aquesta persona o família. Es tracta de garantir la cobertura de les necessitats dels menors i el compliment de les obligacions establertes legalment i, de manera específica, que la persona o família pugui oferir als menors l'estabilitat, la cura i el respecte als trets d'identitat dels menors perquè es puguin desenvolupar de manera integral.
  El certificat d'idoneïtat és una resolució que emet la direcció de l'Institut Català de l'Adopció (ICA), al qual, com a organisme competent de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l'adopció, correspon la formació i la valoració de les famílies candidates. Aquesta funció està delegada a les institucions col·laboradores d'integració familiar, entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment que tenen per finalitat la protecció de menors, que reuneixen les condicions d'especialització en l'àmbit sociofamiliar i que han obtingut l'acreditació per a dur a terme aquesta funció segons les directives establertes per l'ICA. Hom pot recórrer contra la denegació del certificat d'idoneïtat mitjançant el procediment corresponent pels tràmits de la jurisdicció voluntària.
  En les adopcions nacionals, el certificat d'idoneïtat és un requisit per a la constitució de l'acolliment preadoptiu, una mesura de protecció dels menors desemparats que comporta la convivència del menor amb una persona o família acollidora, com a fase prèvia a l'adopció. En les adopcions internacionals, el certificat d'idoneïtat comporta que els sol·licitants d'adopció són validats per l'organisme competent de llur país i avalats davant el país al qual s'adreça la sol·licitud d'adopció; per tant, en aquests casos la valoració es realitza tenint presents els requisits i les circumstàncies que exigeix la legislació d'aquest darrer país. La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, del 1989, i el Conveni de la Haia sobre protecció de menors i cooperació en matèria d'adopció internacional, del 1993, ambdós signats i ratificats per l'Estat espanyol, n'estableixen explícitament l'exigència. Excepcionalment, en alguns casos d'adopció, el certificat d'idoneïtat no és necessari. Es tracta dels casos en què la persona que es vol adoptar és filla del cònjuge o de la persona amb qui l'adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable, o bé és orfe i parent de l'adoptant fins al tercer grau per consanguinitat o afinitat, o bé es troba sota la tutela de l'adoptant.
  A l'hora de valorar la idoneïtat de les persones o famílies que sol·liciten l'adopció es tenen en compte les circumstàncies personals, familiars i socioeconòmiques i l'aptitud educadora d'aquestes persones o famílies. En relació amb les circumstàncies personals, es valoren l'equilibri personal, l'estabilitat en la relació de parella, que l'estat de salut física i psíquica permetin l'atenció als menors, la flexibilitat d'actituds i l'adaptabilitat a la nova situació que planteja l'adopció, la motivació per a exercir funcions parentals que incloguin cobrir les necessitats de menors susceptibles d'adopció i que aquesta motivació sigui compartida, en el cas d'una parella. Pel que fa a les circumstàncies familiars i socials, l'entorn relacional ha de ser favorable i adequat a la integració del menor adoptat. Quant a les circumstàncies socioeconòmiques, hom ha d'acreditar que la situació econòmica familiar permet l'atenció als menors i que l'habitatge té les condicions adequades per a aquesta finalitat. Amb relació a l'aptitud educadora, els adoptants han de demostrar que tenen capacitat de cobrir les necessitats educatives o de desenvolupament dels menors i que l'entorn familiar els pot donar suport en la tasca educativa. Finalment, els adoptants no han de triar el sexe de manera excloent, han d'acceptar l'herència biològica del menor adoptat i respectar la història, la identitat i la cultura que tingui. Si escau, han d'acceptar també la relació dels menors amb la família biològica. Aquest procés de valoració, que culmina amb l'emissió del certificat d'idoneïtat, comprèn sessions informatives i formatives, com a mínim dues entrevistes, i una visita domiciliària, i pot incloure qüestionaris i proves psicomètriques a fi d'assolir la màxima objectivitat en la valoració. El reglament fixa la durada del procés en vuit mesos, transcorreguts els quals, si no s'ha resolt, la sol·licitud es considera desestimada.
  La valoració definitiva de la conveniència per als menors d'una adopció concreta la fa l'autoritat judicial, a qui correspon constituir l'adopció i qui, a més de verificar l'existència del certificat d'idoneïtat i de comprovar que els adoptants reuneixen els requisits legals de capacitat per a adoptar, ha de tenir el convenciment que l'adopció és beneficiosa per als menors. Amb aquesta finalitat pot practicar les diligències que consideri adients i pot acordar no constituir l'adopció si valora que no convé a l'interès del menor, malgrat els informes positius de l'organisme competent i el compliment dels requisits legals de capacitat.
  La regulació general de la idoneïtat per a l'adopció es troba en la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (LDOIA) i en la Llei 13/1997, del 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, modificada per la disposició final tercera de la LDOIA.
idoneïtat idoneïtat

<Protecció civil > Policia>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

BALFEGÓ i VERGÉS, X. Diccionari policial. [Barcelona]: Consorci per a la Normalització Lingüística: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, 1994. 244 p.
ISBN 84-604-9545-0

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  idoneïtat, n f
 • es  idoneidad
 • en  suitability

<Policia > Funcions i tècnica > Policia judicial>

Definició
Principi de la policia judicial que consisteix a utilitzar a cada actuació el mitjà que resulti més adequat en abstracte.
idoneïtat idoneïtat

<Dret > Dret penal. Dret penitenciari>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari de dret penal i penitenciari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/>

 • ca  idoneïtat, n f
 • es  idoneidad, n f

<Dret penal i penitenciari > Dret processal penal>

idoneïtat idoneïtat

<Geografia > Disciplines cartogràfiques>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>
Aquesta obra ajunta quatre productes diferents:

- Diccionari terminològic de cartografia
- Diccionari terminològic de fotogrametria
- Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica
- Diccionari terminològic de teledetecció

La darrera nota de la fitxa indica de quin d'aquests quatre diccionaris procedeix.

 • ca  idoneïtat, n f
 • ca  capacitat, n f sin. compl.
 • es  capacidad
 • es  idoneidad
 • en  suitability

<Disciplines cartogràfiques > Sistemes d'informació geogràfica > Ciències de la informació geogràfica > Geomàtica > Anàlisi espacial>

Definició
Grau d'aptitud de cada part del territori per a acollir una determinada implantació, ús o activitat.

Nota

 • 1. La idoneïtat se sol mesurar en forma d'índex construït a partir dels factors que afavoreixen o restringeixen l'aptitud del territori per a cada ús o activitat.

  2. La denominació capacitat s'utilitza especialment quan l'aptitud es defineix des d'un punt de vista numèric com a quantitat o dimensió màxima de l'activitat que pot admetre el territori.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 551 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8863-0; 978-84-412-2188-8
idoneïtat idoneïtat

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>
Aquesta obra ajunta quatre productes diferents:

- Diccionari terminològic de cartografia
- Diccionari terminològic de fotogrametria
- Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica
- Diccionari terminològic de teledetecció

La darrera nota de la fitxa indica de quin d'aquests quatre diccionaris procedeix.

 • ca  idoneïtat, n f
 • ca  capacitat, n f sin. compl.
 • es  capacidad
 • es  idoneidad
 • en  suitability

<Disciplines cartogràfiques > Sistemes d'informació geogràfica > Ciències de la informació geogràfica > Geomàtica > Anàlisi espacial>

Definició
Grau d'aptitud de cada part del territori per a acollir una determinada implantació, ús o activitat.

Nota

 • 1. La idoneïtat se sol mesurar en forma d'índex construït a partir dels factors que afavoreixen o restringeixen l'aptitud del territori per a cada ús o activitat.

  2. La denominació capacitat s'utilitza especialment quan l'aptitud es defineix des d'un punt de vista numèric com a quantitat o dimensió màxima de l'activitat que pot admetre el territori.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 551 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8863-0; 978-84-412-2188-8
idoneïtat idoneïtat

<Dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

LLABRÉS FUSTER, Antoni; PONS, Eva (coord.). Vocabulari de dret [en línia]. 2a ed. València: Universitat de València. Facultat de Dret: Servei de Política Lingüística; Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret: Serveis Lingüístics, 2015.
<<http://www.ub.edu/ubterm/obres/dret-vocabulari.xml>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pels autors o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  idoneïtat, n f
 • es  idoneidad, n f

<Dret eclesiàstic de l'estat, canònic i matrimonial>

idoneïtat en el testament idoneïtat en el testament

<Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  idoneïtat en el testament, n f
 • es  idoneidad en el testamento

<Dret civil>

Definició
Qualitat d'idoni d'un testament.

Nota

 • Àmbit: Catalunya
 • Un testament és idoni quan compleix tots els requisits legals necessaris per a ser vàlid, de manera que se'n poden desplegar tots els efectes. Perquè un testament sigui idoni, ha de respectar les disposicions bàsiques legals que n'estableixen els requisits mínims, entre els quals hi ha el respecte als hereus legals del testador.
  La llibertat de pacte dels testadors que poden disposar de llurs béns lliurement té un límit legal, que és que una quarta part del cabal hereditari ha d'anar a parar als hereus legals del difunt. Es tracta d'un principi general del dret civil català que s'ha de complir en totes les transmissions hereditàries. En cas que la successió sigui testada, el testament ha de respectar aquesta disposició i, si no és així, pot ser impugnat pels hereus legals del testador per falta d'idoneïtat del testament.
  Aquesta quarta part s'anomena llegítima i els subjectes als quals correspon són els legitimaris. Els articles 451-1 i següents del Codi civil de Catalunya (CCCat) recullen la regulació d'aquesta figura jurídica. Hi ha una sola llegítima que es correspon amb la quarta part del cabal hereditari calculat d'acord amb les regles que estableix el Codi, i que s'ha de repartir entre tots els legitimaris. Són legitimaris els fills del causant (matrimonials, no matrimonials o adoptius) i, si no hi ha descendents, són legitimaris el pare i la mare a parts iguals.
  Per a calcular la llegítima, s'ha de prendre com a base el valor dels béns que formen el cabal hereditari en el moment de la mort, després d'haver descomptat els deutes i les despeses de la darrera malaltia, del funeral i de l'enterrament. A aquest valor líquid s'ha d'afegir el valor, en el moment de morir, dels béns que el causant hagi donat, amb algunes excepcions.
 • V. t.: testament n m
model d'idoneïtat model d'idoneïtat

<Geografia > Disciplines cartogràfiques>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>
Aquesta obra ajunta quatre productes diferents:

- Diccionari terminològic de cartografia
- Diccionari terminològic de fotogrametria
- Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica
- Diccionari terminològic de teledetecció

La darrera nota de la fitxa indica de quin d'aquests quatre diccionaris procedeix.

 • ca  model d'idoneïtat, n m
 • ca  model de capacitat, n m sin. compl.
 • es  modelo de capacidad
 • es  modelo de idoneidad
 • en  suitability model

<Disciplines cartogràfiques > Sistemes d'informació geogràfica > Ciències de la informació geogràfica > Geomàtica > Anàlisi espacial>

Definició
Model que permet derivar la idoneïtat a partir dels factors, amb els corresponents pesos i valoracions, i de les restriccions.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 551 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8863-0; 978-84-412-2188-8
model d'idoneïtat model d'idoneïtat

<Tecnologies de la informació i la comunicació>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/197/>
Aquesta obra ajunta quatre productes diferents:

- Diccionari terminològic de cartografia
- Diccionari terminològic de fotogrametria
- Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica
- Diccionari terminològic de teledetecció

La darrera nota de la fitxa indica de quin d'aquests quatre diccionaris procedeix.

 • ca  model d'idoneïtat, n m
 • ca  model de capacitat, n m sin. compl.
 • es  modelo de capacidad
 • es  modelo de idoneidad
 • en  suitability model

<Disciplines cartogràfiques > Sistemes d'informació geogràfica > Ciències de la informació geogràfica > Geomàtica > Anàlisi espacial>

Definició
Model que permet derivar la idoneïtat a partir dels factors, amb els corresponents pesos i valoracions, i de les restriccions.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 551 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8863-0; 978-84-412-2188-8