Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "mitològic" dins totes les àrees temàtiques

0 CRITERI ecològic -a o biològic -a? 0 CRITERI ecològic -a o biològic -a?

<Alimentació. Gastronomia>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI ecològic -a o biològic -a?
 • es  (biològic -a, ecològic -a1) biológico -ca, adj
 • es  (ecològic -a1, ecològic -a2) ecológico -ca, adj
 • es  (ecològic -a1) orgánico -ca, adj
 • fr  (biològic -a, ecològic -a1) biologique, adj
 • fr  (ecològic -a1) bio, adj
 • fr  (ecològic -a1) organique, adj
 • fr  (ecològic -a2) écologique, adj
 • fr  (ecològic -a2) vert verte, adj
 • it  (biològic -a, ecològic -a1) biologico, adj
 • it  (ecològic -a2) ecologico, adj
 • pt  (biològic -a, ecològic -a1) biológico, adj
 • pt  (ecològic -a2) ecológico, adj
 • pt  (ecològic -a2) verde, adj
 • en  (biològic -a) biological, adj
 • en  (ecològic -a1) organic, adj
 • en  (ecològic -a2) earth-friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) eco-friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) ecological, adj
 • en  (ecològic -a2) environment friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) environmental, adj
 • en  (ecològic -a2) environmentally friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) green, adj

<Alimentació. Gastronomia > Alimentació>

Definició
Tant ecològic -a com biològic -a (tots dos, adjectius) es consideren formes adequades, encara que tenen significats només parcialment coincidents:

- Un menjar o un aliment ecològic1, amb el sinònim complementari biològic -a (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un menjar o aliment procedent de l'agricultura ecològica o la ramaderia ecològica, sigui directament o bé a través dels ingredients que el componen, que només pot contenir determinats additius alimentaris.
. Els motius de la tria d'aquestes dues formes són els següents:
(1) Pel que fa a la prioritat de ecològic -a, en català aquesta forma es documenta amb una freqüència molt elevada en tota mena de textos (textos d'informació general, obres lexicogràfiques i enciclopèdiques, obres especialitzades i documents institucionals).
(2) Pel que fa a l'acceptació de biològic -a com a sinònim complementari, convé tenir en compte que la legislació europea estableix que en l'àmbit de l'alimentació és sinònim de ecològic -a en totes les llengües de la Unió; que es documenta també en tota mena de textos catalans, amb molta menys freqüència però amb un ús creixent; que diversos especialistes consultats s'han mostrat a favor de la sinonímia, i, a més, que es documenten formes anàlogues en totes les llengües estudiades.
. Els equivalents castellans són biológico -ca, ecológico -ca i orgánico -ca; els francesos, biologique, bio i organique; l'italià, biologico; el portuguès, biológico, i l'anglès, organic.

- Un producte, una tècnica o un procés ecològic2 (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un element que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi al llarg de les fases de producció o aplicació.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És la forma tradicional en català i té una freqüència molt elevada en tota mena de textos.
(2) La legislació europea que estableix sinonímia amb biològic -a es refereix exclusivament a l'àmbit de l'alimentació.
(3) La majoria d'especialistes consultats es mostren a favor de mantenir ecològic -a com a forma única amb aquest significat.
. L'equivalent castellà és ecológico -ca; els francesos, écologique i vert verte; l'italià, ecologico; els portuguesos, ecológico i verde, i els anglesos, earth-friendly, eco-friendly, ecological, environment friendly, environmental, environmentally friendly i green.

- Una activitat, una actuació o un element biològic (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és una activitat, una actuació o un element que té relació amb la vida en general, amb una espècie determinada o amb un ésser viu.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És habitual en documents divulgatius i d'especialitat amb aquest significat.
(2) El fet que el primer formant sigui bio- (de bíos, 'vida') i que la biologia sigui la ciència que estudia la vida, ajuda a fer aquesta ampliació de significat a partir del sentit de relació amb la biologia (que és el que recull el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans).
(3) Es documenten formes anàlogues en les altres llengües estudiades.
. L'equivalent castellà és biológico -ca; el francès, biologique; l'italià, biologico; el portuguès, biológico, i l'anglès, biological.

Nota

 • 1. Els significats de ecològic -a (que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi ambient) i biològic -a (que té relació amb la vida) també es poden expressar per mitjà de l'adjunció de les formes prefixades eco- i bio-, respectivament.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI agricultura ecològica, agricultura biològica, ecoagricultura, bioagricultura, agricultura orgànica, agricultura integrada, agricultura biodinàmica o biodinàmica?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de ecològic -a (amb el sinònim complementari biològic -a), ecològic -a i biològic -a al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, El que és ecològic és biològic, i a l'inrevés?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/que-ecologic-biologic-i-linreves).
0 CRITERI ecològic -a o biològic -a? 0 CRITERI ecològic -a o biològic -a?

<Agricultura. Ramaderia. Pesca>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI ecològic -a o biològic -a?
 • es  (biològic -a, ecològic -a1) biológico -ca, adj
 • es  (ecològic -a1, ecològic -a2) ecológico -ca, adj
 • es  (ecològic -a1) orgánico -ca, adj
 • fr  (biològic -a, ecològic -a1) biologique, adj
 • fr  (ecològic -a1) bio, adj
 • fr  (ecològic -a1) organique, adj
 • fr  (ecològic -a2) écologique, adj
 • fr  (ecològic -a2) vert verte, adj
 • it  (biològic -a, ecològic -a1) biologico, adj
 • it  (ecològic -a2) ecologico, adj
 • pt  (biològic -a, ecològic -a1) biológico, adj
 • pt  (ecològic -a2) ecológico, adj
 • pt  (ecològic -a2) verde, adj
 • en  (biològic -a) biological, adj
 • en  (ecològic -a1) organic, adj
 • en  (ecològic -a2) earth-friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) eco-friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) ecological, adj
 • en  (ecològic -a2) environment friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) environmental, adj
 • en  (ecològic -a2) environmentally friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) green, adj

<Agricultura. Ramaderia. Pesca>

Definició
Tant ecològic -a com biològic -a (tots dos, adjectius) es consideren formes adequades, encara que tenen significats només parcialment coincidents:

- Un menjar o un aliment ecològic1, amb el sinònim complementari biològic -a (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un menjar o aliment procedent de l'agricultura ecològica o la ramaderia ecològica, sigui directament o bé a través dels ingredients que el componen, que només pot contenir determinats additius alimentaris.
. Els motius de la tria d'aquestes dues formes són els següents:
(1) Pel que fa a la prioritat de ecològic -a, en català aquesta forma es documenta amb una freqüència molt elevada en tota mena de textos (textos d'informació general, obres lexicogràfiques i enciclopèdiques, obres especialitzades i documents institucionals).
(2) Pel que fa a l'acceptació de biològic -a com a sinònim complementari, convé tenir en compte que la legislació europea estableix que en l'àmbit de l'alimentació és sinònim de ecològic -a en totes les llengües de la Unió; que es documenta també en tota mena de textos catalans, amb molta menys freqüència però amb un ús creixent; que diversos especialistes consultats s'han mostrat a favor de la sinonímia, i, a més, que es documenten formes anàlogues en totes les llengües estudiades.
. Els equivalents castellans són biológico -ca, ecológico -ca i orgánico -ca; els francesos, biologique, bio i organique; l'italià, biologico; el portuguès, biológico, i l'anglès, organic.

- Un producte, una tècnica o un procés ecològic2 (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un element que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi al llarg de les fases de producció o aplicació.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És la forma tradicional en català i té una freqüència molt elevada en tota mena de textos.
(2) La legislació europea que estableix sinonímia amb biològic -a es refereix exclusivament a l'àmbit de l'alimentació.
(3) La majoria d'especialistes consultats es mostren a favor de mantenir ecològic -a com a forma única amb aquest significat.
. L'equivalent castellà és ecológico -ca; els francesos, écologique i vert verte; l'italià, ecologico; els portuguesos, ecológico i verde, i els anglesos, earth-friendly, eco-friendly, ecological, environment friendly, environmental, environmentally friendly i green.

- Una activitat, una actuació o un element biològic (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és una activitat, una actuació o un element que té relació amb la vida en general, amb una espècie determinada o amb un ésser viu.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És habitual en documents divulgatius i d'especialitat amb aquest significat.
(2) El fet que el primer formant sigui bio- (de bíos, 'vida') i que la biologia sigui la ciència que estudia la vida, ajuda a fer aquesta ampliació de significat a partir del sentit de relació amb la biologia (que és el que recull el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans).
(3) Es documenten formes anàlogues en les altres llengües estudiades.
. L'equivalent castellà és biológico -ca; el francès, biologique; l'italià, biologico; el portuguès, biológico, i l'anglès, biological.

Nota

 • 1. Els significats de ecològic -a (que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi ambient) i biològic -a (que té relació amb la vida) també es poden expressar per mitjà de l'adjunció de les formes prefixades eco- i bio-, respectivament.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI agricultura ecològica, agricultura biològica, ecoagricultura, bioagricultura, agricultura orgànica, agricultura integrada, agricultura biodinàmica o biodinàmica?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de ecològic -a (amb el sinònim complementari biològic -a), ecològic -a i biològic -a al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, El que és ecològic és biològic, i a l'inrevés?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/que-ecologic-biologic-i-linreves).
0 CRITERI ecològic -a o biològic -a? 0 CRITERI ecològic -a o biològic -a?

<Ciències de la vida>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI ecològic -a o biològic -a?
 • es  (biològic -a, ecològic -a1) biológico -ca, adj
 • es  (ecològic -a1, ecològic -a2) ecológico -ca, adj
 • es  (ecològic -a1) orgánico -ca, adj
 • fr  (biològic -a, ecològic -a1) biologique, adj
 • fr  (ecològic -a1) bio, adj
 • fr  (ecològic -a1) organique, adj
 • fr  (ecològic -a2) écologique, adj
 • fr  (ecològic -a2) vert verte, adj
 • it  (biològic -a, ecològic -a1) biologico, adj
 • it  (ecològic -a2) ecologico, adj
 • pt  (biològic -a, ecològic -a1) biológico, adj
 • pt  (ecològic -a2) ecológico, adj
 • pt  (ecològic -a2) verde, adj
 • en  (biològic -a) biological, adj
 • en  (ecològic -a1) organic, adj
 • en  (ecològic -a2) earth-friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) eco-friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) ecological, adj
 • en  (ecològic -a2) environment friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) environmental, adj
 • en  (ecològic -a2) environmentally friendly, adj
 • en  (ecològic -a2) green, adj

<Ciències de la vida > Biologia>, <Ciències de la vida > Ecologia>

Definició
Tant ecològic -a com biològic -a (tots dos, adjectius) es consideren formes adequades, encara que tenen significats només parcialment coincidents:

- Un menjar o un aliment ecològic1, amb el sinònim complementari biològic -a (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT) és un menjar o aliment procedent de l'agricultura ecològica o la ramaderia ecològica, sigui directament o bé a través dels ingredients que el componen, que només pot contenir determinats additius alimentaris.
. Els motius de la tria d'aquestes dues formes són els següents:
(1) Pel que fa a la prioritat de ecològic -a, en català aquesta forma es documenta amb una freqüència molt elevada en tota mena de textos (textos d'informació general, obres lexicogràfiques i enciclopèdiques, obres especialitzades i documents institucionals).
(2) Pel que fa a l'acceptació de biològic -a com a sinònim complementari, convé tenir en compte que la legislació europea estableix que en l'àmbit de l'alimentació és sinònim de ecològic -a en totes les llengües de la Unió; que es documenta també en tota mena de textos catalans, amb molta menys freqüència però amb un ús creixent; que diversos especialistes consultats s'han mostrat a favor de la sinonímia, i, a més, que es documenten formes anàlogues en totes les llengües estudiades.
. Els equivalents castellans són biológico -ca, ecológico -ca i orgánico -ca; els francesos, biologique, bio i organique; l'italià, biologico; el portuguès, biológico, i l'anglès, organic.

- Un producte, una tècnica o un procés ecològic2 (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és un element que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi al llarg de les fases de producció o aplicació.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És la forma tradicional en català i té una freqüència molt elevada en tota mena de textos.
(2) La legislació europea que estableix sinonímia amb biològic -a es refereix exclusivament a l'àmbit de l'alimentació.
(3) La majoria d'especialistes consultats es mostren a favor de mantenir ecològic -a com a forma única amb aquest significat.
. L'equivalent castellà és ecológico -ca; els francesos, écologique i vert verte; l'italià, ecologico; els portuguesos, ecológico i verde, i els anglesos, earth-friendly, eco-friendly, ecological, environment friendly, environmental, environmentally friendly i green.

- Una activitat, una actuació o un element biològic (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és una activitat, una actuació o un element que té relació amb la vida en general, amb una espècie determinada o amb un ésser viu.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És habitual en documents divulgatius i d'especialitat amb aquest significat.
(2) El fet que el primer formant sigui bio- (de bíos, 'vida') i que la biologia sigui la ciència que estudia la vida, ajuda a fer aquesta ampliació de significat a partir del sentit de relació amb la biologia (que és el que recull el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans).
(3) Es documenten formes anàlogues en les altres llengües estudiades.
. L'equivalent castellà és biológico -ca; el francès, biologique; l'italià, biologico; el portuguès, biológico, i l'anglès, biological.

Nota

 • 1. Els significats de ecològic -a (que té un impacte gens perjudicial o poc perjudicial sobre el medi ambient) i biològic -a (que té relació amb la vida) també es poden expressar per mitjà de l'adjunció de les formes prefixades eco- i bio-, respectivament.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb la fitxa CRITERI agricultura ecològica, agricultura biològica, ecoagricultura, bioagricultura, agricultura orgànica, agricultura integrada, agricultura biodinàmica o biodinàmica?
 • 3. Podeu consultar les fitxes completes de ecològic -a (amb el sinònim complementari biològic -a), ecològic -a i biològic -a al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, El que és ecològic és biològic, i a l'inrevés?, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/que-ecologic-biologic-i-linreves).
0 CRITERI funga, micobiota, micoflora, flora micològica, flora fúngica, micoteca o
herbari micològic?
0 CRITERI funga, micobiota, micoflora, flora micològica, flora fúngica, micoteca o
herbari micològic?

<Botànica>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI funga, micobiota, micoflora, flora micològica, flora fúngica, micoteca o
  herbari micològic?
 • es  (funga) flora fúngica, n f
 • es  (funga) flora micológica, n f
 • es  (funga) funga, n f
 • es  (funga) micobiota, n f
 • es  (funga) micoflora, n f
 • es  (micoteca) herbario de hongos, n m
 • es  (micoteca) micetoteca, n f
 • es  (micoteca) micoteca, n f
 • fr  (funga) flore fongique, n f
 • fr  (funga) flore mycologique, n f
 • fr  (funga) mycoflore, n f
 • fr  (micoteca) collection mycologique, n f
 • fr  (micoteca) herbier de champignons, n m
 • fr  (micoteca) mycothèque, n f
 • it  (funga) flora micologica, n f
 • it  (funga) funga, n f
 • it  (funga) micoflora, n f
 • en  (funga) funga, n
 • en  (funga) fungus flora, n
 • en  (funga) fungus population, n
 • en  (funga) mycobiota, n
 • en  (funga) mycoflora, n
 • en  (funga) mycology, n
 • en  (micoteca) fungus culture collection, n
 • en  (micoteca) mycological collection, n
 • en  (micoteca) mycotheca, n
 • de  (funga) Pilzflora, n f

<Botànica>

Definició
Tant funga, micobiota, micoflora, flora micològica i flora fúngica, com micoteca (tots sis, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents i graus de validesa diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *herbari micològic.

- La funga, o la micobiota o el sinònim complementari micoflora (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és el conjunt dels diferents fongs que creixen espontàniament en una regió o en un ambient determinats.
. Els motius de la tria d'aquestes formes són els següents:
(1) Funga és una forma semànticament transparent, ja que remet a fong (fungus, en llatí) i és paral·lela a flora i fauna. (Tot i això, flora i fauna són noms existents en llatí, mentre que funga és una creació posterior analògica.) Es documenta en català i en les llengües veïnes.
(2) Micobiota (a partir dels formants grecs mico- 'fong' i biota 'vida') és una proposta dels especialistes, creada a partir de microbiota ('flora'). Es documenta en català i en altres llengües.
(3) Micoflora, amb les variants flora micològica o flora fúngica, té l'inconvenient de la inadequació semàntica, ja que actualment els fongs no es classifiquen taxonòmicament dins el regne de les plantes (Flora), sinó dins un regne propi (el regne Fungi). El manteniment es deu només a la tradició i l'àmplia difusió d'aquesta forma i també al fet que en altres casos flora s'utilitza amb un sentit no restringit a 'planta' (per exemple, en flora intestinal o flora vaginal).
. Els equivalents castellans són flora fúngica, flora micológica, funga, micobiota i micoflora; els francesos, flore fongique, flore mycologique i mycoflore; els italians, flora micologica, funga i micoflora; els anglesos, funga, fungus flora, fungus population, mycobiota, mycoflora i mycology, i l'alemany, Pilzflora.

- Una micoteca (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és una col·lecció de fongs, sovint ordenats de manera sistemàtica, que generalment s'utilitza per a la recerca o l'ensenyament.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És lingüísticament adequada i transparent, ja que està formada a partir de la forma prefixada mico- (del grec mýkes, 'fong' o 'bolet') i la forma sufixada -teca (del grec théke, 'dipòsit').
(2) És anàloga a altres denominacions del mateix àmbit de la biologia, com ara brioteca o genoteca.
(3) És la forma utilitzada actualment i té el vistiplau dels especialistes.
(4) Es documenta en obres lexicogràfiques catalanes i molts contextos d'especialitat.
(5) És anàloga a les formes d'altres llengües.
. En canvi, la forma *herbari micològic, que havia tingut un cert ús, ara tendeix a ser substituïda per la forma micoteca, semànticament més precisa.
. Els equivalents castellans són herbario de hongos, micetoteca i micoteca; els francesos, collection mycologique, herbier de champignons i mycothèque, i els anglesos, fungus culture collection, mycological collection i mycotheca.

Nota

0 CRITERI funga, micobiota, micoflora, flora micològica, flora fúngica, micoteca o
herbari micològic?
0 CRITERI funga, micobiota, micoflora, flora micològica, flora fúngica, micoteca o
herbari micològic?

<Ciències de la vida>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI funga, micobiota, micoflora, flora micològica, flora fúngica, micoteca o
  herbari micològic?
 • es  (funga) flora fúngica, n f
 • es  (funga) flora micológica, n f
 • es  (funga) funga, n f
 • es  (funga) micobiota, n f
 • es  (funga) micoflora, n f
 • es  (micoteca) herbario de hongos, n m
 • es  (micoteca) micetoteca, n f
 • es  (micoteca) micoteca, n f
 • fr  (funga) flore fongique, n f
 • fr  (funga) flore mycologique, n f
 • fr  (funga) mycoflore, n f
 • fr  (micoteca) collection mycologique, n f
 • fr  (micoteca) herbier de champignons, n m
 • fr  (micoteca) mycothèque, n f
 • it  (funga) flora micologica, n f
 • it  (funga) funga, n f
 • it  (funga) micoflora, n f
 • en  (funga) funga, n
 • en  (funga) fungus flora, n
 • en  (funga) fungus population, n
 • en  (funga) mycobiota, n
 • en  (funga) mycoflora, n
 • en  (funga) mycology, n
 • en  (micoteca) fungus culture collection, n
 • en  (micoteca) mycological collection, n
 • en  (micoteca) mycotheca, n
 • de  (funga) Pilzflora, n f

<Ciències de la vida > Biologia>

Definició
Tant funga, micobiota, micoflora, flora micològica i flora fúngica, com micoteca (tots sis, noms femenins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents i graus de validesa diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *herbari micològic.

- La funga, o la micobiota o el sinònim complementari micoflora (formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és el conjunt dels diferents fongs que creixen espontàniament en una regió o en un ambient determinats.
. Els motius de la tria d'aquestes formes són els següents:
(1) Funga és una forma semànticament transparent, ja que remet a fong (fungus, en llatí) i és paral·lela a flora i fauna. (Tot i això, flora i fauna són noms existents en llatí, mentre que funga és una creació posterior analògica.) Es documenta en català i en les llengües veïnes.
(2) Micobiota (a partir dels formants grecs mico- 'fong' i biota 'vida') és una proposta dels especialistes, creada a partir de microbiota ('flora'). Es documenta en català i en altres llengües.
(3) Micoflora, amb les variants flora micològica o flora fúngica, té l'inconvenient de la inadequació semàntica, ja que actualment els fongs no es classifiquen taxonòmicament dins el regne de les plantes (Flora), sinó dins un regne propi (el regne Fungi). El manteniment es deu només a la tradició i l'àmplia difusió d'aquesta forma i també al fet que en altres casos flora s'utilitza amb un sentit no restringit a 'planta' (per exemple, en flora intestinal o flora vaginal).
. Els equivalents castellans són flora fúngica, flora micológica, funga, micobiota i micoflora; els francesos, flore fongique, flore mycologique i mycoflore; els italians, flora micologica, funga i micoflora; els anglesos, funga, fungus flora, fungus population, mycobiota, mycoflora i mycology, i l'alemany, Pilzflora.

- Una micoteca (forma també normalitzada pel Consell Supervisor) és una col·lecció de fongs, sovint ordenats de manera sistemàtica, que generalment s'utilitza per a la recerca o l'ensenyament.
. Els motius de la tria d'aquesta forma són els següents:
(1) És lingüísticament adequada i transparent, ja que està formada a partir de la forma prefixada mico- (del grec mýkes, 'fong' o 'bolet') i la forma sufixada -teca (del grec théke, 'dipòsit').
(2) És anàloga a altres denominacions del mateix àmbit de la biologia, com ara brioteca o genoteca.
(3) És la forma utilitzada actualment i té el vistiplau dels especialistes.
(4) Es documenta en obres lexicogràfiques catalanes i molts contextos d'especialitat.
(5) És anàloga a les formes d'altres llengües.
. En canvi, la forma *herbari micològic, que havia tingut un cert ús, ara tendeix a ser substituïda per la forma micoteca, semànticament més precisa.
. Els equivalents castellans són herbario de hongos, micetoteca i micoteca; els francesos, collection mycologique, herbier de champignons i mycothèque, i els anglesos, fungus culture collection, mycological collection i mycotheca.

Nota

àrea de regeneració amb filtre biològic àrea de regeneració amb filtre biològic

<Jardineria. Paisatgisme>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Glossari de jardineria i paisatgisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2022. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/222/>

 • ca  àrea de regeneració amb filtre biològic, n f

<Jardineria. Paisatgisme>

Definició
Àrea d'un sistema de biofiltració d'una làmina d'aigua amb funcions ornamentals i de bany i de natació, creada amb l'objectiu de mantenir una qualitat d'aigua desitjada.
afinitat afinitat

<Llengua > Lingüística>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pels seus autors, procedeix de l'obra següent:

PÉREZ SALDANYA, Manuel; MESTRE, Rosanna; SANMARTÍN, Ofèlia. Diccionari de lingüística [en línia]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2022.
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/308>

 • ca  afinitat, n f
 • ca  parentiu tipològic, n m sin. compl.
 • es  afinidad
 • es  parentesco tipológico
 • fr  affinité
 • fr  parenté typologique
 • en  affinity
 • en  typological relationship

<Lingüística>

Definició
Presència d'alguna semblança tipològica (sintàctica, morfològica, fonològica o lèxica) entre llengües que no posseeixen cap parentiu genètic.

Nota

 • Contrasta amb parentiu genètic.
agent biològic agent biològic

<Treball > Negociació col·lectiva>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES. Diccionari de la negociació col·lectiva [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/>

 • ca  agent biològic, n m
 • es  agente biológico
 • fr  agent biologique
 • en  biological agent

<Negociació col·lectiva > Organització del treball i condicions > Seguretat i salut laboral>

Definició
Agent nociu animal o vegetal, generalment capaç de fer un cicle vital complet, que pot provocar malalties infeccioses i parasitàries o al·lèrgies.

Nota

 • Els agents biològics principals són virus, bacteris, paràsits i fongs.
agent biològic agent biològic

<Ciències de la salut > Microbiologia i patologia infecciosa > Coronavirus>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Termes del coronavirus [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286>

 • ca  agent biològic, n m
 • oc  agent biologic, n m
 • es  agente biológico, n m
 • fr  agent biologique, n m
 • gl  axente biolóxico, n m
 • pt  agente biológico, n m
 • en  biological agent, n
 • nl  biologisch agens, n
 • eu  agente biologiko, n
 • ar  عامل بيلوجي

<Etiopatogènia>

Definició
Agent nociu animal o vegetal, generalment capaç de fer un cicle vital complet, que pot provocar malalties infeccioses, parasitàries, al·lèrgiques o tòxiques.
agent tensioactiu biològic agent tensioactiu biològic

<Química>

Font de la imatge

Atenció! La informació d'aquesta fitxa pot requerir una revisió.

Si teniu dubtes sobre un punt concret, adreceu-vos al Servei d'atenció personalitzada.

 • ca  agent tensioactiu biològic, n m
 • es  biosurfactante
 • fr  biosurfactant
 • en  biosurfactant

<Química>

Definició
Agent tensioactiu produït per microorganismes.