Back to top

Cercaterm

Cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. 

Si necessites més informació, et pots adreçar al Servei de Consultes (cal que t'hi registris prèviament).

 

Resultats per a la cerca "propietari" dins totes les àrees temàtiques

codi del propietari codi del propietari

<Transports > Manipulació de materials>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la norma UNE-ISO 830:2008 Contenidors per al transport de mercaderies: Vocabulari i de la norma internacional ISO corresponent (ISO 830:1999).

Aquesta norma ha estat elaborada pel comitè tècnic AEN/CTN 117 Contenidors i Caixes Mòbils per al Transport de Mercaderies, la secretaria del qual és a càrrec de la Fundació ICIL. El TERMCAT n'ha fet la versió catalana en compliment de l'acord subscrit amb AENOR per a la traducció al català de les normes UNE, amb l'assessorament d'especialistes de la Fundació ICIL. El Consell Supervisor del TERMCAT ha ratificat la nomenclatura adoptada.

El símbol cod precedeix el codi de referència que permet localitzar els termes dins del text de la norma.

 • ca  codi del propietari, n m
 • es  código del propietario
 • fr  code du propriétaire
 • en  owner code
 • cod  8.2.2

<Contenidors>

Definició
Codi consistent en tres lletres majúscules, que és únic i està registrat a l'Oficina Internacional de Contenidors (BIC), directament o mitjançant una organització nacional de registre afiliada.

Nota

 • BIC és la sigla de Bureau International des Conteneurs.
dominus | domina dominus | domina

<Dret > Dret romà>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret romà [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/234/>

 • la  dominus | domina, n m, f
 • ca  amo | mestressa, n m, f
 • ca  senyor | senyora, n m, f
 • ca  propietari | propietària, n m, f sin. compl.
 • es  amo | ama, n m, f
 • es  señor | señora, n m, f
 • es  propietario | propietaria, n m, f sin. compl.
 • fr  maître, n m
 • fr  propriétaire, n m, f
 • it  padrone | padrona, n m, f
 • it  proprietario | propietaria, n m, f

<Dret romà>

Nota

 • En les llengües romàniques, les formes propietari -ària, (propietario, propriètaire, proprietario) s'apliquen a les coses; la resta, als esclaus.
dominus negotii dominus negotii

<Dret > Dret romà>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Vocabulari de dret romà [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018.
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/234/>

 • la  dominus negotii, n m
 • ca  propietari del negoci, n m
 • ca  mandant, n m sin. compl.
 • ca  titular del negoci, n m sin. compl.
 • es  dueño del negocio, n m
 • es  mandante, n m sin. compl.
 • es  titular del negocio, n m sin. compl.
 • fr  maître de l'ouvrage, n m
 • fr  mandant, n m sin. compl.
 • it  interessato, n m
 • it  gerito, n m sin. compl.
 • it  rappresentato, n m sin. compl.
 • it  titolare del rapporto, n m sin. compl.

<Dret romà>

no ets el propietari d'aquest document (tu) no ets el propietari d'aquest document (tu)

<TIC > Informàtica>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/123>

 • ca  no ets el propietari d'aquest document (tu)
 • ca  no sou el propietari d'aquest document (vós)
 • en  you are not the owner of this document

<Localització > Fraseologia>

nu propietari | nua propietària nu propietari | nua propietària

<Dret > Dret notarial > Notaria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia notarial [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/17/>

 • ca  nu propietari | nua propietària, n m, f
 • es  nudo propietario
 • fr  nu-propriétaire

<Notaria > Tipologia documental > Contractes>

Definició
Propietari d'un bé o d'un valor l'usdefruit del qual correspon a una altra persona.
nu propietari | nua propietària nu propietari | nua propietària

<Dret > Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 • ca  nu propietari | nua propietària, n m, f
 • es  nudo propietario | nuda propietaria

<Dret civil > Drets reals>

Definició
Persona que té una propietat gravada amb un usdefruit.
nu propietari | nua propietària nu propietari | nua propietària

<Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:

SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 13a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2023.
<https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  nu propietari | nua propietària, n m, f
 • es  nudo propietario | nuda propietaria

<Dret civil>

Definició
Propietari o propietària d'un bé o d'un valor l'usdefruit del qual correspon a una altra persona.

Nota

 • L'article 541-1 del Codi Civil de Catalunya (CCCat) estableix que la propietat adquirida legalment atorga als titulars el conjunt de facultats que la componen: la possibilitat d'usar d'una manera plena els béns que en constitueixen l'objecte i de gaudir-ne i disposar-ne.
  No obstant això, l'apartat segon d'aquest article determina una excepció: incorpora la possibilitat que el propietari no reuneixi totes aquestes facultats i que només conservi les facultats residuals que no s'han atribuït a terceres persones per llei o per títol. El nu propietari conserva, doncs, les facultats que no ha atribuït o s'han atribuït a l'usufructuari, el qual disposa de les d'ús i gaudi de la cosa. Una vegada extingit l'usdefruit, els béns s'han de restituir al nu propietari, sens perjudici del dret de retenció dels antics usufructuaris o dels seus hereus, per raó de les despeses de reparacions extraordinàries que els deguin.
  Tal com regula l'article 561-2 del CCCat, l'usufructuari ha de salvar la forma i la substància de l'objecte, si no s'estableix una altra cosa en el títol de constitució d'aquest dret real o en la llei. Aquest últim subjecte també ha de respectar la destinació econòmica de la cosa i comportar-se d'acord amb les regles d'una bona administració, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquest article. D'altra banda, el nu propietari pot disposar del bé usufructuat i introduir-hi modificacions que no n'alterin la forma ni la substància, i que no perjudiquin l'usufructuari; si vol fer construccions o edificacions ho ha de notificar a l'usufructuari, qui pot oposar-s'hi si entén que va en contra dels seus interessos —art. 561-9.4 CCCat.
  El nu propietari és qui ha constituït o rebut un usdefruit, a partir de qualsevol títol, a favor d'una o diverses persones, simultàniament o successivament, sobre la totalitat o una part dels béns, sobre un o més béns determinats o sobre la totalitat o parts de les utilitats d'aquests, tal com disposa l'article 561-3.1 del CCCat. Aquest mateix article, en l'apartat segon, fixa que hom pot establir condicionants en el títol de constitució del dret real, en el document en què se cedeixen les facultats de la propietat. Així, el nou nu propietari, per exemple, pot disposar del dret de reversió a favor seu o de terceres persones en el termini o amb les condicions establertes, un límit temporal a un usdefruit constituït a favor d'una persona física i establir, o no, que els drets i rendiments o les utilitats generades pels béns objecte de l'usdefruit estiguin lliures de qualsevol despesa o càrrega per a l'usufructuari.
  D'altra banda, el nu propietari, com l'usufructuari, té dret a fer determinar pericialment l'estat i la condició dels béns usufructuats i avaluar-los, i ha de pagar les despeses que això ocasioni, segons l'article 561-7.2 del CCCat. En cas que els béns usufructuats es facin malbé, l'article 561-8 del CCCat disposa que l'usufructuari en respondrà davant del nu propietari, el qual pot sol·licitar a l'autoritat judicial que adopti les mesures necessàries per a preservar els béns.
  Una vegada establerta la nua propietat, si l'usufructuari vol transmetre el seu dret, el nu propietari té un dret d'adquisició preferent, llevat que s'estableixi una altra cosa en el títol de constitució —art. 561-9.2 CCCat. En aquest sentit, l'usufructuari ha de notificar, fefaentment, al nu propietari les circumstàncies rellevants d'alienació—art. 561-10.1 CCCat—, el que implica l'atorgament al nu propietari d'un dret de tempteig sobre l'usdefruit, que es pot exercir en el termini d'un mes des de la notificació —art. 561-10.2 CCCat. En cas que no es compleixi aquesta condició, el nu propietari pot exercir el seu dret de retracte, en el termini de tres mesos a comptar de la data en què hagi tingut coneixement de l'alienació i les circumstàncies d'aquesta o a comptar des de la data d'inscripció de l'alienació en el registre corresponent —art. 561-10.3 CCCat.
  Les reparacions extraordinàries o que no derivin de l'incompliment de l'usufructuari són a càrrec del nu propietari, així com les contribucions especials que impliquin la millora permanent dels béns usufructuats, però pot exigir a l'usufructuari l'interès de les quantitats invertides —art. 561-12.3 CCCat.
  Per acabar, determinats casos gaudeixen de regulació legal específica, i contenen normativa complementària pel que fa als drets i les obligacions del nu propietari. És el cas de l'usdefruit de diners i de participacions en fons d'inversió i en altres documents d'inversió col·lectiva —art. 561-32 a 561-37 CCCat—, i també el de l'usdefruit de boscos i plantes —art. 561-24 a 561-31 CCCat.
 • V. t.: nua propietat n f
 • V. t.: usdefruit n m
propietari | propietària propietari | propietària

<Dret > Dret civil>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de dret civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2012. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150>

 • ca  propietari | propietària, n m, f
 • es  propietario | propietaria

<Dret civil > Drets reals>

Definició
Persona física o jurídica que té el títol de propietat d'una cosa o d'un dret.
propietari | propietària propietari | propietària

<Empresa > Comptabilitat. Auditoria>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'auditoria i comptabilitat [recurs electrònic]. Barcelona: INK Catalunya, 2000. 1 CD-ROM
ISBN 84-607-0056-9

Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT.

 • ca  propietari | propietària, n m, f
 • es  propietario
 • fr  propriétaire
 • en  owner
 • en  proprietor

<Auditoria i comptabilitat > Dret>

propietari | propietària propietari | propietària

<Empresa > Comptabilitat > Comptabilitat financera>

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida pel Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, procedeix de l'obra següent:

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. SERVEI LINGÜÍSTIC. GABINET DE TERMINOLOGIA. Comptabilitat Financera I. Comptabilitat Financera II [material gràfic]. [Palma]: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic, DL 2011. 1 full desplegable. (Terminologies Universitàries)
<http://slg.uib.cat/digitalAssets/175/175180_GT_TU_Comptabilitat_Financera.pdf>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment pel Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

 • ca  propietari | propietària, n m, f
 • es  propietario | propietaria, n m, f
 • en  owner, n
 • en  proprietor, n

<Comptabilitat financera>