Contractació

Perfil del contractant

El TERMCAT fa públic el seu perfil de contractant, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la seva activitat contractual:

Perfil de contractant

Licitacions

Consulta el perfil del TERMCAT en la pàgina de contractació públic de la Generalitat de Catalunya. 

Registre públic de contractes

Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.