Back to top

Terminologia de fustes exòtiques

Presentació
 • ca  imbuia, n f
 • es  imbuia
 • fr  imbuia
 • en  imbuia
 • de  Imbuia

Definició
Fusta procedent del Brasil que s'obté de la imbuia (Ocotea porosa, família de les lauràcies), pesant, semidura, de fibra recta o lleugerament entrellaçada i de vegades ondulada, amb el duramen d'un color entre beix marronós i marró fosc i l'albeca de color blanc grisós, amb vetes fines fosques i irregulars, emprada en construcció naval, fusteria interior i exterior, ebenisteria i en la fabricació de peces tornejades.
 • ca  ipé, n m
 • es  ipé, n m
 • es  lapacho, n m
 • fr  ipé, n m
 • pt  ipê, n m
 • en  Brazilian walnut, n
 • en  ipe, n
 • en  lapacho, n

Definició
Fusta procedent de l'Amèrica del Sud que s'obté de l'ipé (Tabebuia sp, família de les bignoniàcies), pesant, dura, de fibra entrellaçada, amb el duramen de color marró olivaci i l'albeca de color blanc grogós, amb vetes fines de color marró, emprada en construcció naval, obres hidràuliques, fusteria grossa, fusteria interior i en la fabricació de talles i peces tornejades.

Nota

 • 1. L'ipé s'obté especialment de les espècies Tabebuia ipe, Tabebuia guayacan i Tabebuia serratifolia.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme ipé:

  S'aprova la denominació ipé (adaptació del manlleu d'origen tupí ipê, vehiculat a través del portuguès), com a nom genèric dels arbres del gènere Tabebuia i de la fusta que s'obté d'alguns d'aquests arbres, pels motius següents:

  ·és una forma coneguda internacionalment per a designar aquests conceptes;

  ·lingüísticament, el manlleu s'adapta sense gaire dificultats al sistema fònic i gràfic del català;

  ·es documenta ja en nombroses fonts catalanes especialitzades i fins i tot en diccionaris generals en altres llengües (castellà, francès, anglès, etc.);

  ·té el vistiplau dels experts del sector, tant dels botànics com dels experts en fusta, que asseguren que la fusta d'ipé (amb aquest nom) és coneguda ja als Països Catalans des de fa anys i és molt apreciada en ebenisteria.

  Les formes lapatxo (adaptació del castellà lapacho), pau d'arc o pau d'arco (del portuguès pau d'arco) i tabebuia (adaptació del nom científic del gènere, Tabebuia), que també s'han tingut en compte, s'han descartat perquè la designació més internacional és ipé.

  [Acta 577, 3 de juliol de 2014]
 • ca  iroc, n m
 • es  iroco, n m
 • es  iroko, n m
 • es  teca africana, n f
 • es  teca americana, n f
 • fr  iroko, n m
 • en  African teak, n
 • en  iroko, n
 • en  kambala, n
 • de  Iroko, n

Definició
Fusta procedent de l'Àfrica tropical que s'obté dels arbres Milicia excelsa i Milicia regia (família de les moràcies), semipesant, semidura, de fibra recta, amb el duramen de color marró grogós i l'albeca de color groc pàl·lid, emprada principalment en ebenisteria, construcció naval i fusteria grossa.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme iroc:

  S'aprova la denominació iroc, adaptació de la forma d'origen ioruba iroko, pels motius següents:

  ·és una forma amb una notable implantació en català, tant referida a l'espècie botànica Milicia excelsa com a la fusta obtinguda d'aquest arbre i de Milicia regia;

  ·concorda amb les denominacions fixades oficialment (norma UNE EN 13556) en castellà, francès, anglès i alemany;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  La denominació tec americà, basada en l'equivalent teca americana (castellà) es descarta perquè l'iroc no pertany a la mateixa família que el tec (és una lamiàcia), i perquè no prové d'Amèrica, sinó d'Àfrica. Igualment es descarta tec africà, per la primera de les raons acabades d'exposar. L'iroc s'anomena tec en alguns contextos perquè de vegades es fa servir com a substitutiu d'aquesta fusta.

  Finalment, la forma kambala, documentada en anglès, té molt poc ús en català.

  [Acta 628, 15 de novembre de 2017]