Back to top

Terminologia de fustes exòtiques

Presentació
 • ca  onzabili, n m
 • es  onzabili
 • fr  onzabili
 • en  onzabili

Definició
Fusta procedent de l'Àfrica que s'obté de diverses espècies d'arbres del gènere Antrocaryon (família de les anacardiàcies), semipesant, tova, de fibra recta o lleugerament entrellaçada o ondulada, amb el duramen d'un color entre blanc rosat i blanc grisós i l'albeca no diferenciada, emprada en fusteria interior, ebenisteria i en la fabricació de caixes.
 • ca  avet de Douglas, n m
 • ca  douglas, n m sin. compl.
 • ca  oregon, n m sin. compl.
 • ca  pi d'Oregon, n m sin. compl.
 • es  abeto de Douglas, n m
 • es  abeto Douglas, n m
 • es  Douglas, n m
 • es  pino de Oregón, n m
 • es  pino Oregón, n m
 • fr  Douglas, n m
 • fr  douglas vert, n m
 • fr  sapin d'Oregon, n m
 • fr  sapin Douglas, n m
 • en  British Columbian pine, n
 • en  Douglas fir, n
 • en  Oregon pine, n
 • de  Douglasie, n f

Definició
Fusta procedent de l'Amèrica del Nord, principalment de la Colúmbia Britànica i de la costa del Pacífic dels Estats Units, que s'obté de l'avet de Douglas (Pseudotsuga menziesii, família de les pinàcies), semipesant, semidura, de fibra generalment recta o de vegades ondulada o en espiral, amb el duramen d'un color entre groc i vermell ataronjat o vermell i l'albeca d'un color entre blanc o blanc crema i blanc vermellós, rica en resina i emprada en fusteria de qualitat.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme avet de Douglas (sin. compl. pi d'Oregon, douglas i oregon):

  S'aproven les denominacions avet de Douglas (com a forma principal) i pi d'Oregon, douglas i oregon (com a sinònims complementaris) pels motius següents:

  Pel que fa a avet de Douglas i pi d'Oregon,

  ·són les denominacions recollides al diccionari normatiu, amb el mateix ordre de prioritat amb què s'aproven aquí (avet de Douglas com a forma principal i pi d'Oregon com a sinònim), per a designar l'arbre productor d'aquesta fusta;

  ·concorden amb les denominacions fixades oficialment (norma UNE EN 13556) en anglès (Douglas fir) i castellà (pino Oregón), respectivament;

  ·els especialistes confirmen que avet de Douglas és una forma àmpliament acceptada i documentada en català, i que pi d'Oregon també té ús.

  Quant a douglas i oregon,

  ·són reduccions de les formes avet de Douglas i pi d'Oregon, respectivament;

  ·tot i que podrien considerar-se formes previsibles, a partir de les denominacions completes corresponents, s'opta per recollir-les a la fitxa del terme (com a sinònims complementaris) per paral·lelisme amb l'ús en altres llengües i, especialment, a fi de deixar constància de l'escriptura amb minúscula inicial malgrat tenir origen en noms propis;

  ·la forma douglas es documenta també en altres llengües, en algun cas com a denominació oficial d'aquesta fusta (per exemple, Douglas, en francès, i Douglasie, en alemany, es recullen a la norma UNE EN 13556);

  ·la forma oregon no es documenta en altres llengües, però és coherent amb la reducció douglas i es troba en algunes fonts catalanes;

  ·totes dues formes tenen el vistiplau d'especialistes de l'àmbit.

  Es descarta la forma pseudotsuga, que algunes fonts recullen com a nom de l'arbre, perquè és poc coneguda i es considera innecessària, tenint en compte que avet de Douglas i pi d'Oregon són formes ja molt consolidades.

  [Acta 628, 15 de novembre de 2017]
 • ca  orei, n m
 • ca  sajo, n m
 • es  orey
 • es  sajo
 • fr  orey
 • fr  sajo
 • en  orey
 • en  sajo

Definició
Fusta procedent de l'Amèrica del Sud que s'obté de l'orei (Campnosperma panamensis, família de les anacardiàcies), lleugera o molt lleugera, de fibra recta, amb el duramen d'un color entre blanc i gris i l'albeca no diferenciada, emprada en construcció naval, construcció d'encofrats i en la fabricació de mobles i caixes.
 • ca  ovengkol, n m
 • ca  mongoi, n m sin. compl.
 • es  amazakoue, n m
 • es  mongoy, n m
 • es  ovangkol, n m
 • fr  amazakoue, n m
 • fr  ovengkol, n m
 • en  ovengkol, n
 • de  Ovéngkol, n

Definició
Fusta procedent de l'Àfrica tropical que s'obté de l'arbre Guibourtia ehie (família de les fabàcies), pesant, dura, amb el duramen de color marró grogós i l'albeca de color grisós, amb vetes pronunciades de color negre o gris, emprada principalment en fusteria interior i exterior, ebenisteria i en la fabricació de peces tornejades i instruments musicals.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació de la forma mongoi com a sin. compl. de la forma normalitzada inicialment ovengkol:

  S'aprova la denominació mongoi, catalanització de mongoy (forma originària de Guinea Equatorial vehiculada a través del castellà), com a sinònim complementari de la forma normalitzada ovengkol pels motius següents:

  ·és una petició expressa dels especialistes en fusta, que asseguren que es tracta d'una forma molt estesa en català, des de fa temps, entre els professionals de l'àmbit.

  Es manté la forma ovengkol com a denominació preferent, però, perquè és la més internacional i també la més documentada en català en textos escrits.

  [Acta 629, 29 de novembre de 2017]