Back to top
joc joc

09 Esports de pilota > Esports de raqueta > Tennis, 09 Esports de pilota > Esports de raqueta > Pàdel

 • ca  joc, n m
 • es  juego
 • fr  jeu
 • en  game

09 Esports de pilota > Esports de raqueta > Tennis, 09 Esports de pilota > Esports de raqueta > Pàdel

Definició
Cadascuna de les divisions d'un set, formades per una successió d'intercanvis de cops fins que un dels adversaris o de les parelles adversàries arriba a quatre punts, excepte si hi arriba amb un únic punt de diferència, cas en què cal prolongar el nombre de punts fins que un dels adversaris o de les parelles adversàries guanya per dos punts de diferència.

Nota

 • Són punts d'un joc quinze, trenta, quaranta i el punt següent. A partir dels tres punts, inclosos, cada empat es denomina iguals, i cada superioritat d'un punt d'un jugador, avantatge.
joc joc

09 Esports de pilota > Pilota > Pilota valenciana, 24 Esports tradicionals

 • ca  joc, n m
 • es  juego

09 Esports de pilota > Pilota > Pilota valenciana, 24 Esports tradicionals

Definició
Quart punt guanyat en un joc per un jugador o un equip.
 • ca  joc, n m
 • es  juego
 • fr  jeu
 • en  game

09 Esports de pilota

Definició
Manera d'un esportista o un equip de practicar un esport de pilota determinat.
joc joc

09 Esports de pilota > Voleibol, 09 Esports de pilota > Pilota > Pilota valenciana, 09 Esports de pilota > Esports de raqueta > Tennis de taula, 24 Esports tradicionals

 • ca  joc, n m
 • ca  onze [TENNIS TAULA], n m sin. compl.
 • ca  set [VOLEIBOL], n m sin. compl.
 • es  juego
 • es  set [VOLEIBOL]
 • fr  manche [TENNIS TAULA]
 • fr  set
 • en  game

09 Esports de pilota > Voleibol, 09 Esports de pilota > Pilota > Pilota valenciana, 09 Esports de pilota > Esports de raqueta > Tennis de taula, 24 Esports tradicionals

Definició
Cadascuna de les divisions d'un partit o una partida, formades per una successió d'intercanvis de jugades o intercanvis de cops fins que un dels adversaris o dels equips adversaris arriba a una puntuació preestablerta.

Nota

 • 1. Un partit o una partida consta d'un nombre senar de jocs guanyats pel guanyador o l'equip guanyador (tres en voleibol, variable segons la competició en tennis de taula i variable segons la modalitat en pilota valenciana) i d'un nombre inferior de jocs guanyats pel perdedor o l'equip perdedor.
 • 2. Un joc està format per un nombre determinat de punts guanyats pel guanyador o l'equip guanyador (vint-i-cinc en voleibol, onze en tennis de taula i quatre en pilota valenciana) i per un nombre inferior de punts guanyats pel perdedor o l'equip perdedor; tanmateix, en voleibol i en tennis de taula, si s'arriba a aquest nombre de punts amb una diferència de només un punt, cal prolongar el joc fins que un dels adversaris o dels equips adversaris guanya per dos punts de diferència, i a més, en voleibol, el joc decisiu està limitat inicialment a quinze punts.
 • 3. En pilota valenciana, els punts es denominen quinze, trenta, val i joc, a partir de la puntuació de res inicial, i cada joc guanyat comporta un guany de cinc punts en el còmput global de la partida.
 • ca  joc, n m
 • es  juego
 • fr  jeu
 • en  play

09 Esports de pilota

Definició
Conjunt complet de les accions de joc executades per tots els adversaris o tots els equips adversaris en el transcurs d'una part d'un partit o una partida o bé en el transcurs de tot un partit o tota una partida.
joc joc

01 Conceptes generals de l'esport

 • ca  joc, n m
 • es  juego
 • fr  jeu
 • en  game

01 Conceptes generals de l'esport

Definició
Cadascuna de les formes reglamentades i institucionalitzades d'una activitat física o intel·lectual de destresa que oposa un nombre variable de competidors en torns d'intervenció successius, generalment en una àrea de competició de dimensions reduïdes.

Nota

 • Determinats jocs, per la seva dificultat, el nombre de combinacions teòriques que permeten o la quantitat de practicants, poden ser considerats també com a esports. És el cas, per exemple, de les botxes, la boccia, la petanca, les bitlles, el billar, els dards i els escacs.