Back to top
 • ca  acreditació, n f

Definició
Reconeixement oficial que emana d'una autoritat.
 • ca  acreditat -ada, adj

Definició
Dit d'una persona física o jurídica que és reconeguda oficialment per una autoritat per a fer alguna cosa.
 • ca  representant comercial, n m, f
 • ca  agent comercial, n m, f sin. compl.
 • ca  comercial, n m, f sin. compl.
 • ca  representant, n m, f sin. compl.

Definició
Persona que ven a l'engròs béns i serveis produïts per una empresa a establiments industrials, a empreses detallistes o majoristes o a clients particulars.
 • ca  albarà, n m

Definició
Document que acredita el lliurament d'una mercaderia i n'indica les característiques, la quantitat, la data de lliurament, el nom del comprador i del venedor, etc., i que ha de signar qui rep la mercaderia o qui se'n fa càrrec.
 • ca  aparèixer, v intr

Definició
Posar-se a la venda, una novetat o una reimpressió, en el mercat.
 • ca  aparició, n f

Definició
Acció de posar-se a la venda una publicació en el mercat.
 • ca  aparició, n f

Definició
Publicació que es posa a la venda en el mercat.
 • ca  apèndix, n m

Definició
Text afegit a una obra, que no en constitueix una part essencial.
 • ca  aturada de venda, n f

Definició
Acció de posar fi a la venda d'un llibre temporalment o definitivament.
 • ca  autor -a, n m, f

Definició
Persona que ha fet o ha compost una obra.