Back to top
 • ca  a precari, adj
 • es  a precario

Drets reals

Definició
Dit de la possessió d'un bé sense títol per mera concessió graciosa del seu titular.
abintestat abintestat

Dret de successions

 • ca  judici d'abintestat, n m
 • ca  abintestat, n m sin. compl.
 • es  abintestato
 • es  juicio de abintestato

Dret de successions

Definició
Procediment judicial l'objecte del qual és declarar hereus i distribuir els béns de la persona que ha mort sense atorgar testament o havent atorgat un testament nul o ineficaç.
abintestat abintestat

Dret de successions

 • ca  abintestat, adv
 • es  ab intestato

Dret de successions

Definició
Sense haver fet testament.
abintestat -ada abintestat -ada

Dret de successions

 • ca  intestat -ada, adj
 • ca  abintestat -ada, adj sin. compl.
 • es  intestado -da

Dret de successions

Definició
Sense testament o amb un testament que esdevé nul.
absència absència

Dret civil general

 • ca  absència, n f
 • es  ausencia

Dret civil general

Definició
Desaparició d'una persona del seu domicili, la qual cosa permet, si no en té, el nomenament d'un defensor que la representi en judici i en negocis que no admeten demora.
absència legal absència legal

Dret civil general

 • ca  absència legal, n f
 • es  ausencia legal

Dret civil general

Definició
Absència que es declara un any després de les últimes notícies de la persona desapareguda o, si va deixar un apoderat, tres anys després, i que s'inscriu al registre civil.
 • ca  absent, n m, f
 • es  ausente

Dret civil general

Definició
Persona que es troba en situació d'absència.

Nota

 • Una persona desapareguda es considera absent a partir del moment que hi ha una declaració d'absència.
abús de dret abús de dret

Dret civil general

 • ca  abús de dret, n m
 • es  abuso de derecho

Dret civil general

Definició
Acte o omissió que, per la intenció de l'autor, per l'objecte o per les circumstàncies en què té lloc, sobrepassa manifestament els límits normals de l'exercici d'un dret, amb dany per a una tercera persona.
acceptació a benefici d'inventari acceptació a benefici d'inventari

Dret de successions

 • ca  acceptació a benefici d'inventari, n f
 • es  aceptación a beneficio de inventario

Dret de successions

Definició
Acceptació d'herència en què l'hereu només respon dels deutes del causant i de les càrregues hereditàries amb l'actiu hereditari i no es produeix confusió entre el patrimoni personal de l'hereu i l'heretat.
acceptació d'herència acceptació d'herència

Dret de successions

 • ca  acceptació d'herència, n f
 • es  aceptación de herencia

Dret de successions

Definició
Declaració expressa de voluntat o actuació del vocat, un cop té coneixement de la delació, en virtut de la qual manifesta que vol esdevenir hereu i, en conseqüència, adquireix els béns i els drets que la componen i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort.