Back to top
il·lícit civil il·lícit civil

Dret civil general

 • ca  il·lícit civil, n m
 • es  ilícito civil

Dret civil general

Definició
Acte o omissió que la llei penal no tipifica com a delicte o falta i que dona lloc a responsabilitat civil extracontractual.
immatriculació immatriculació

Drets reals

 • ca  immatriculació, n f
 • es  inmatriculación

Drets reals

Definició
Primera inscripció d'una finca en el registre de la propietat, que obre un foli registral.
 • ca  immissió, n f
 • es  inmisión

Drets reals

Definició
Pertorbació jurídica o material del dret de propietat produïda per l'acció d'una tercera persona des d'una altra finca, que consisteix en la presència en l'aire, l'aigua, el sòl, etc. de substàncies, vibracions, sorolls, etc. que afecten una finca.
impediment impediment

Dret civil general

 • ca  impediment, n m
 • es  impedimento

Dret civil general

Definició
Circumstància que s'oposa a la realització d'un negoci jurídic, a la designació d'una persona per a un càrrec públic, etc.
impediment dispensable impediment dispensable

Dret de família

 • ca  impediment dispensable, n m
 • es  impedimento dispensable

Dret de família

Definició
Impediment matrimonial que pot ser dispensat ja sigui per l'autoritat civil, ja sigui per l'autoritat eclesiàstica, segons els casos.
impediment matrimonial impediment matrimonial

Dret de família

 • ca  impediment matrimonial, n m
 • es  impedimento matrimonial

Dret de família

Definició
Circumstància relativa al consentiment o a les parts contraents que, en virtut d'una llei eclesiàstica o civil, invalida el matrimoni.
imprescriptible imprescriptible

Dret civil general

 • ca  imprescriptible, adj
 • es  imprescriptible

Dret civil general

Definició
No subjecte a prescripció.
imprudència imprudència

Dret civil general

 • ca  culpa, n f
 • ca  imprudència, n f
 • es  culpa
 • es  imprudencia

Dret civil general

Definició
Acció o omissió contrària a les normes de diligència o prudència, sense mala fe ni voluntat de causar dany, tot i que sigui conscient i voluntària.
impúber impúber

Dret civil general

 • ca  impúber, n m, f
 • es  impúber
 • es  impúbero | impúbera

Dret civil general

Definició
Persona major de set anys i menor de dotze, si és dona, o de catorze, si és home.
imputació de pagaments imputació de pagaments

Dret civil general

 • ca  imputació de pagaments, n f
 • es  imputación de pagos

Dret civil general

Definició
Aplicació d'un pagament a un o més d'un deute quan són diversos i homogenis els deutes que un mateix deutor té envers un mateix creditor.