Back to top
acceptació pura i simple acceptació pura i simple

Dret de successions

 • ca  acceptació pura i simple, n f
 • es  aceptación pura y simple

Dret de successions

Definició
Acceptació d'herència en què l'hereu respon dels deutes del causant i de les càrregues hereditàries amb els béns propis i els heretats, que es confonen en un sol patrimoni.
 • ca  accessió, n f
 • es  accesión

Drets reals

Definició
Dret que té el propietari d'un bé d'adquirir tot el que aquest produeix i tot el que li és incorporat naturalment o artificialment de manera voluntària o involuntària.
 • ca  acció, n f
 • es  acción

Dret civil general

Definició
Instrument mitjançant el qual es pretén el reconeixement o la protecció d'un dret davant la justícia.
acció confessòria acció confessòria

Drets reals

 • ca  acció confessòria, n f
 • es  acción confesoria

Drets reals

Definició
Acció que correspon al propietari de la finca dominant o al titular de la servitud per a obtenir el reconeixement i el respecte de qui la discuteix o pertorba.
acció d'estat acció d'estat

Dret civil general

 • ca  acció d'estat, n f
 • es  acción de estado

Dret civil general

Definició
Acció que té l'objecte de protegir i reclamar l'estat civil d'una persona.
acció de cessació acció de cessació

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció de cessació, n f
 • es  acción de cesación

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que té l'objecte de fer cessar una conducta contrària a la llei i prohibir-ne la reiteració.
acció de devastació acció de devastació

Drets reals

 • ca  acció de devastació, n f
 • es  acción de devastación

Drets reals

Definició
Acció que permet al creditor hipotecari sol·licitar al jutge que doni compte del fet que el deutor titular d'una finca hipotecada l'està malmetent de manera dolosa o culposa, per tal d'obtenir mesures cautelars que hi posin remei.
acció de filiació acció de filiació

Dret de família

 • ca  acció de filiació, n f
 • es  acción de filiación

Dret de família

Definició
Acció que té l'objecte de declarar una filiació no determinada jurídicament o d'eliminar-ne una que ja consta formalment.

Nota

 • Si l'acció de filiació té l'objecte de declarar la filiació, s'anomena acció de reclamació de filiació; si té l'objecte de destruir-la, s'anomena acció d'impugnació de la filiació.
acció de petició d'herència acció de petició d'herència

Dret de successions

 • ca  acció de petició d'herència, n f
 • es  acción de petición de herencia

Dret de successions

Definició
Acció que té l'objecte d'obtenir el reconeixement de la qualitat d'hereu i la restitució dels béns del causant quan els posseeix una altra persona en concepte d'hereu o sense al·legar cap causa.
acció de reemborsament acció de reemborsament

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció de reemborsament, n f
 • es  acción de reembolso

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que té una persona perquè se li reintegri el que ha pagat per compte d'una altra.