Back to top
acció de regrés acció de regrés

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció de regrés, n f
 • ca  acció de repetició, n f sin. compl.
 • es  acción de regreso
 • es  acción de repetición

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que té l'objecte de recuperar el que s'ha pagat.
acció de repetició acció de repetició

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció de regrés, n f
 • ca  acció de repetició, n f sin. compl.
 • es  acción de regreso
 • es  acción de repetición

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que té l'objecte de recuperar el que s'ha pagat.
acció declarativa de domini acció declarativa de domini

Drets reals

 • ca  acció declarativa de domini, n f
 • es  acción declarativa de dominio

Drets reals

Definició
Acció que té l'objecte de declarar la propietat del demandant sobre una cosa o un dret.
acció directa acció directa

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció directa, n f
 • es  acción directa

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que concedeix al creditor el dret a reclamar directament a una tercera persona el que aquesta deu al seu deutor.
acció estimatòria acció estimatòria

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció estimatòria, n f
 • ca  acció quanti minoris, n f sin. compl.
 • es  acción estimatoria
 • es  acción quanti minoris

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que té el comprador per sol·licitar una rebaixa proporcional del preu quan l'objecte de la compravenda presenta vicis ocults importants.

Nota

 • Acció quanti minoris significa literalment 'acció per quant de menys'.
acció indirecta acció indirecta

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció subrogatòria, n f
 • ca  acció indirecta, n f sin. compl.
 • es  acción indirecta
 • es  acción oblicua
 • es  acción subrogatoria

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció que té el creditor per exercir tots els drets i accions del deutor, excloent-ne els que siguin inherents a la seva persona, a fi que entrin béns al patrimoni del deutor i el creditor pugui satisfer els seus crèdits.
acció negatòria acció negatòria

Drets reals

 • ca  acció negatòria, n f
 • es  acción negatoria

Drets reals

Definició
Acció que té el propietari d'una finca o el titular d'un dret real limitat que comporti possessió per a fer cessar les pertorbacions i immissions il·legítimes del seu dret que no siguin objecte de l'acció reivindicatòria i exigir que no se'n tornin a produir en el futur.
acció pauliana acció pauliana

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  acció revocatòria, n f
 • ca  acció pauliana, n f sin. compl.
 • es  acción pauliana
 • es  acción revocatoria

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Acció per la qual el creditor pot impugnar els actes que el deutor realitzi en frau del seu dret de crèdit.
acció per inoficiositat legitimària acció per inoficiositat legitimària

Dret de successions

 • ca  acció per inoficiositat legitimària, n f
 • es  acción por inoficiosidad legitimaria

Dret de successions

Definició
Acció que té l'objecte de rescindir els actes de disposició gratuïts realitzats pel causant quan han comportat que el valor de l'actiu hereditari líquid no sigui suficient per a satisfer la llegítima del reclamant.
acció possessòria acció possessòria

Drets reals

 • ca  acció possessòria, n f
 • es  acción posesoria

Drets reals

Definició
Acció que té l'objecte de recuperar o retenir la possessió quan aquesta s'ha perdut o es troba amenaçada.

Nota

 • L'acció possessòria, abans de l'entrada en vigor de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, es coneixia amb el nom d'interdicte.