Back to top
habilitació habilitació

Personal al servei de l'Administració

 • ca  habilitació, n f
 • es  habilitación, n f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Autorització conferida a un organisme o un funcionari perquè puguin exercir funcions que no els són pròpies.
habilitació habilitació

Personal al servei de l'Administració

 • ca  habilitació, n f
 • es  habilitación, n f

Personal al servei de l'Administració

Definició
Autorització conferida a determinats cossos de funcionaris perquè els seus membres es puguin presentar als concursos de places reservades exclusivament a aquests cossos.
habilitació habilitació

Activitat administrativa

 • ca  autorització administrativa, n f
 • ca  habilitació, n f
 • ca  llicència, n f sin. compl.
 • ca  permís, n m sin. compl.
 • es  autorización administrativa, n f
 • es  habilitación, n f
 • es  licencia, n f
 • es  permiso, n m

Activitat administrativa

Definició
Acte administratiu mitjançant el qual les administracions públiques habiliten un particular perquè pugui dur a terme una activitat determinada, havent comprovat prèviament que aquesta activitat s'ajusta als requisits previstos per la normativa aplicable i havent valorat l'interès públic afectat.

Nota

 • La denominació llicència es fa servir preferentment en l'àmbit local.
habitatge amb protecció oficial habitatge amb protecció oficial

Urbanisme

 • ca  habitatge protegit, n m
 • ca  habitatge amb protecció oficial, n m sin. compl.
 • ca  habitatge social, n m sin. compl.
 • es  vivienda con protección oficial, n f
 • es  vivienda social, n f

Urbanisme

Definició
Habitatge que no és lliure i que es destina a polítiques socials, el qual ha de complir les característiques i les condicions que estableix la normativa d'habitatge.
habitatge protegit habitatge protegit

Urbanisme

 • ca  habitatge protegit, n m
 • ca  habitatge amb protecció oficial, n m sin. compl.
 • ca  habitatge social, n m sin. compl.
 • es  vivienda con protección oficial, n f
 • es  vivienda social, n f

Urbanisme

Definició
Habitatge que no és lliure i que es destina a polítiques socials, el qual ha de complir les característiques i les condicions que estableix la normativa d'habitatge.
habitatge social habitatge social

Urbanisme

 • ca  habitatge protegit, n m
 • ca  habitatge amb protecció oficial, n m sin. compl.
 • ca  habitatge social, n m sin. compl.
 • es  vivienda con protección oficial, n f
 • es  vivienda social, n f

Urbanisme

Definició
Habitatge que no és lliure i que es destina a polítiques socials, el qual ha de complir les característiques i les condicions que estableix la normativa d'habitatge.
havers havers

Personal al servei de l'Administració

 • ca  havers, n m pl
 • es  haberes, n m pl

Personal al servei de l'Administració

Definició
Retribució periòdica de serveis prestats per un treballador públic.
homologació homologació

Activitat administrativa

 • ca  homologació, n f
 • es  homologación, n f

Activitat administrativa

Definició
Procediment administratiu pel qual l'Administració pública, mitjançant una resolució administrativa, reconeix que el prototipus d'un producte compleix tots els requisits establerts reglamentàriament.