Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

caducitat d'un procediment administratiu - Diccionari de dret administratiu

Presentació
caducitat d'un procediment administratiu caducitat d'un procediment administratiu

  • ca  caducitat d'un procediment administratiu, n f
  • es  caducidad de un procedimiento administrativo, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Finalització d'un procediment administratiu perquè ha transcorregut un termini determinat quan està paralitzat per una causa imputable a la persona interessada a instància de la qual s'ha iniciat el procediment, o a l'Administració pública competent, si és un procediment iniciat d'ofici en què l'Administració exerceix potestats sancionadores o d'intervenció susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, en què aquesta administració disposa l'arxivament de les actuacions i ho notifica a la persona interessada.

Nota

  • 1. La caducitat d'un procediment administratiu per causa imputable a l'Administració pública es produeix pel venciment del termini màxim per a resoldre i notificar.
  • 2. La caducitat d'un procediment administratiu per causa imputable a la persona interessada no es produeix automàticament pel transcurs d'un termini, sinó que cal que l'Administració pública avisi la persona interessada que si passa un temps determinat sense que dugui a terme l'actuació que cal, l'Administració pública declararà la caducitat del procediment i arxivarà l'expedient.