Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
declaració de lesivitat declaració de lesivitat

  • ca  declaració de lesivitat, n f
  • es  declaración de lesividad, n f

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

Definició
Manifestació que fa una administració pública que un acte administratiu favorable per a una persona interessada que és anul·lable és lesiu per a l'interès públic, amb la finalitat d'impugnar-lo davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Nota

  • Una declaració de lesivitat es pot fer en un termini de quatre anys des que s'ha dictat l'acte administratiu i exigeix l'audiència prèvia de totes les persones interessades.