Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
dret administratiu dret administratiu

Dret administratiu general

  • ca  dret administratiu, n m
  • es  derecho administrativo, n m

Dret administratiu general

Definició
Conjunt de principis i normes que regulen les estructures, l'organització, els mitjans, l'activitat i el control jurídic de les administracions públiques i les relacions jurídiques consegüents entre les administracions públiques i altres subjectes, amb l'objectiu d'assolir un equilibri entre les potestats administratives al servei de l'interès públic i les garanties jurídiques.

Nota

  • 1. Hi ha diverses concepcions doctrinals sobre el dret administratiu: unes que posen l'èmfasi en el subjecte (tesis subjectives) i d'altres que el posen en la funció de l'Administració pública (tesis funcionals). Les primeres giren al voltant del concepte d'administració pública, mentre que les segones se centren a delimitar una funció material de l'Administració pública dins el conjunt de les funcions estatals. 2. Actualment, el dret administratiu s'aplica també a les funcions materialment administratives realitzades per altres poders públics, així com a determinades relacions de poder entre particulars, sota cobertura pública.