Back to top
cancel·lació d'hipoteca cancel·lació d'hipoteca

 • ca  cancel·lació d'hipoteca, n f
 • ca  àpoca d'hipoteca, n f sin. compl.
 • es  cancelación de hipoteca
 • fr  radiation d'hypothèque

Definició
Escriptura en la qual el creditor hipotecari consent l'extinció d'una hipoteca i, generalment, extingeix l'obligació principal garantida.
capítols matrimonials capítols matrimonials

 • ca  capítols matrimonials, n m pl
 • ca  espòlits, n m pl sin. compl.
 • es  capitulaciones matrimoniales
 • fr  contrat de mariage

Definició
Escriptura en la qual els cònjuges pacten, modifiquen o cessen el règim econòmic matrimonial i, en alguns ordenaments jurídics, convenen pactes successoris.

Nota

 • La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.
capítols matrimonials capítols matrimonials

 • ca  capítols matrimonials, n m pl
 • ca  espòlits, n m pl sin. compl.
 • es  capitulaciones matrimoniales
 • fr  contrat de mariage
 • it  convenzioni marimoniali

Definició
Negoci jurídic que s'atorga davant de notari en relació amb el matrimoni o per la seva causa, que permet als cònjuges pactar, modificar o cessar el règim econòmic matrimonial.

Nota

 • La denominació espòlits és pròpia d'Eivissa i Formentera.
 • ca  àpoca, n f
 • ca  carta de pagament, n f
 • es  carta de pago

Definició
Document on el creditor declara haver rebut del deutor allò que aquest li devia.
 • ca  causant, n m, f
 • es  causante
 • fr  auteur
 • fr  causant

Definició
Persona física que per causa de la seva mort obre la successió en tot el seu patrimoni.
 • ca  cens, n m
 • es  censo

Definició
Dret real sobre un immoble d'altri que atorga al titular la facultat de percebre una prestació periòdica anual o pensió que es vincula a l'immoble, que respon del seu pagament.
 • ca  cens emfitèutic, n m
 • ca  emfiteusi, n f
 • es  censo enfitéutico
 • es  enfiteusis

Definició
Dret real de cens que atorga al seu titular, a més del dret a la pensió, els drets de lluïsme i de fadiga.

Nota

 • Tradicionalment el cens emfitèutic comportava l'escissió del domini en domini directe, que corresponia al titular del cens, i domini útil, que corresponia al titular de la finca.
 • ca  censal, n m
 • es  censal

Definició
Obligació de pagar indefinidament una pensió o un cànon anual com a contrapartida d'un capital rebut.
 • ca  censor | censora, n m, f
 • es  censor

Definició
Persona que forma part de la junta directiva d'un col·legi de notaris.
 • ca  certificació, n f
 • es  certificación

Definició
Document en el qual un notari fa constar, d'acord amb els assentaments dels llibres de registre que custodia, les dades essencials d'un contracte mercantil que es va atorgar amb la seva intervenció o la dels seus antecessors.