Back to top
 • ca  ús, n m
 • es  uso
 • fr  us

Definició
Dret real essencialment inalienable que comporta la facultat de posseir i d'utilitzar una cosa aliena d'acord amb la seva naturalesa i de manera suficient per a atendre les necessitats de la persona que n'és titular i, si escau, de la seva família.
 • ca  usdefruit, n m
 • es  usufructo
 • fr  usufruit
 • en  usufruct

Definició
Dret real de gaudiment sobre cosa d'altri, que atorga al titular les facultats de posseir la cosa, usar-la i percebre'n tots els fruits, si bé amb les limitacions d'haver de conservar-ne la forma i la substància, llevat que la llei o el títol de constitució estableixin una altra cosa.
usdefruit universal usdefruit universal

 • ca  usdefruit universal, n m
 • es  usufructo universal

Definició
Usdefruit que comprèn la totalitat del patrimoni d'una persona, normalment el causant d'una herència.
usufructuari | usufructuària usufructuari | usufructuària

 • ca  usufructuari | usufructuària, n m, f
 • es  usufructuario
 • fr  usufruitier

Definició
Persona titular del dret d'usdefruit.