Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

Presentació
accessibilitat accessibilitat

Conceptes generals

 • ca  accessibilitat, n f
 • es  accesibilidad
 • fr  accessibilité
 • en  accessibility

Conceptes generals

Definició
Qualitat d'un producte o un servei de l'administració electrònica que permet que qualsevol usuari hi accedeixi o l'utilitzi amb independència de les seves limitacions sensorials, motrius, cognitives o socials o dels obstacles tecnològics derivats del context d'ús.
administració electrònica administració electrònica

Conceptes generals

 • ca  administració electrònica, n f
 • es  administración electrónica
 • es  gobierno electrónico
 • fr  administration électronique
 • fr  cyberadministration
 • fr  cybergouvernement
 • en  e-administration
 • en  e-government
 • en  electronic administration
 • en  electronic government

Conceptes generals

Definició
Sistema d'administració pública en què s'utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per a optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics de manera eficient, i per a establir una comunicació bidireccional amb els administrats.
administració pública administració pública

Conceptes generals

 • ca  administració pública, n f
 • es  administración pública, n f
 • fr  administration publique
 • en  public administration

Conceptes generals

Definició
Organització dotada amb personalitat jurídica única sota la dependència d'un govern, que té atribuïdes les potestats i els mitjans necessaris per a dur a terme la gestió dels serveis públics i l'execució de les lleis en una esfera política determinada, i l'actuació de la qual està sotmesa a la llei i al dret i subjecta a control jurisdiccional.
algorisme d'encriptació algorisme d'encriptació

Seguretat

 • ca  algorisme d'encriptació, n m
 • es  algoritmo criptográfico
 • es  algoritmo de cifrado
 • es  algoritmo de encriptación
 • fr  algorithme de chiffrement
 • fr  algorithme de cryptage
 • en  cryptographic algorithm
 • en  encipherment algorithm
 • en  encryption algorithm

Seguretat

Definició
Algorisme utilitzat per a codificar informació de manera que sols hi puguin accedir les persones que en coneixen la clau per a descodificar-la.
analfabet digital | analfabeta digital analfabet digital | analfabeta digital

Conceptes generals

 • ca  analfabet digital | analfabeta digital, n m, f
 • es  analfabeto digital
 • fr  analphabète de l'informatique
 • en  computer illiterate
 • en  digital illiterate

Conceptes generals

Definició
Persona que desconeix les tècniques necessàries per a utilitzar les noves tecnologies.
anàlisi DAFO anàlisi DAFO

Qualitat i planificació estratègica

 • ca  anàlisi DAFO, n f
 • es  análisis DAFO
 • es  análisis FODA
 • fr  analyse AFOM
 • fr  analyse FFPM
 • en  SWOT analysis
 • en  TOWS analysis

Qualitat i planificació estratègica

Definició
Anàlisi d'una organització que es fonamenta en la identificació, d'una banda, de les seves debilitats i fortaleses i, de l'altra, de les amenaces i les oportunitats que pot plantejar l'entorn, i que té l'objectiu d'ajudar a triar les estratègies i les tasques més adequades per a assolir la missió.

Nota

 • 1. DAFO és la sigla corresponent a debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
 • 2. L'anàlisi DAFO dona lloc a una matriu DAFO.
anàlisi de procés anàlisi de procés

Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  anàlisi de procés, n f
 • es  análisis de proceso
 • fr  analyse de processus
 • en  process analysis

Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definició
Conjunt d'operacions basades en la identificació de la seqüència de tasques, l'estructura de les activitats i la documentació associades a un procés, amb l'objectiu de valorar-ne la gestió global i detectar-hi oportunitats de millora.
anàlisi funcional anàlisi funcional

Anàlisi, millora i simplificació de processos

 • ca  anàlisi funcional, n f
 • es  análisis funcional
 • fr  analyse fonctionnelle
 • en  functional analysis

Anàlisi, millora i simplificació de processos

Definició
Anàlisi de les funcions principals d'un tràmit administratiu electrònic, amb l'objectiu de valorar la capacitat que presenta en la satisfacció de les necessitats dels usuaris.
analògic -a analògic -a

Infraestructures tecnològiques

 • ca  analògic -a, adj
 • es  analógico
 • fr  analogique
 • en  analog

Infraestructures tecnològiques

Definició
Dit d'un sistema de transmissió o de processament que representa, emmagatzema i transmet informació de qualsevol naturalesa en variables contínues i proporcionals a les reals.
arxiu electrònic de documents arxiu electrònic de documents

Procediment administratiu

 • ca  arxiu electrònic de documents, n m
 • es  archivo electrónico de documentos
 • fr  répertoire électronique des documents
 • en  electronic document repository

Procediment administratiu

Definició
Arxiu en què es poden emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en els actes administratius, i en què s'han de conservar els documents electrònics que continguin actes administratius que afectin drets o interessos de particulars, per assegurar la identitat i la integritat de la informació que contenen a llarg termini.

Nota

 • Un arxiu electrònic de documents ha de disposar de mesures de seguretat que garanteixin, d'una banda, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat, la qualitat, la protecció i la conservació dels documents emmagatzemats i, de l'altra, la identificació dels usuaris, el control d'accessos i el compliment de les garanties previstes en la legislació de protecció de dades.