Back to top

Tesaurus de termes de recerca

Presentació
valor valor

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia

 • ca  valor, n m
 • ca  valor mobiliari, n m
 • es  valor
 • es  valor mobiliario
 • fr  valeur
 • fr  valeur mobilière
 • en  security

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia

Definició
Actiu financer negociat en una borsa com a representació de part del deute o del capital d'una entitat.

Nota

 • Els valors es classifiquen segons diversos punts de vista: pel tipus de rendibilitat que proporcionen, per la naturalesa de l'agent emissor, per la manera de designar el titular i pel suport material.
valor actual valor actual

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia, .PARAULES CLAU

 • ca  valor actual, n m
 • es  valor actual
 • fr  valeur actualisée
 • fr  valeur actuelle
 • fr  VA sigla
 • en  present value
 • en  PV sigla

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia, .PARAULES CLAU

Definició
Valor que tindria actualment una quantitat econòmica futura, calculat a partir de la taxa d'interès anual prevista.
valor actual net valor actual net

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia

 • ca  valor actual net, n m
 • ca  VAN, n m sigla
 • es  valor actual neto
 • es  VAN sigla
 • fr  valeur actualisée nette
 • fr  valeur actuelle nette
 • fr  VAN sigla
 • en  net present value
 • en  NPV sigla

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia

Definició
Mètode dinàmic consistent a calcular els guanys d'una inversió, restant el valor actual de tots els pagaments del valor actual de tots els cobraments.

Nota

 • Segons el valor actual net, una inversió és bona quan dona un resultat positiu i la millor inversió és aquella que dona un resultat més alt.
valor additiu valor additiu

Ciències de la vida 2>Biologia general>Genètica, .PARAULES CLAU

 • ca  valor millorant, n m
 • ca  valor additiu, n m sin. compl.
 • es  valor aditivo
 • es  valor mejorante
 • fr  valeur génétique additive
 • en  additive genetic value
 • en  breeding value

Ciències de la vida 2>Biologia general>Genètica, .PARAULES CLAU

Definició
Valor genètic que té un individu per a un caràcter determinat.

Nota

 • El seu símbol és A. Teòricament, el valor millorant és el sumatori dels efectes mitjans dels gens dels quals l'individu és portador. Pràcticament, es valora com el doble de la desviació mitjana de la descendència de l'individu en relació amb la mitjana de la població, quan l'individu s'aparella amb una mostra aleatòria de la població.
valor comptable d'una acció valor comptable d'una acció

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia

 • ca  valor comptable d'una acció, n m
 • es  valor contable de una acción
 • fr  valeur comptable d'une action
 • en  book value per share
 • en  net asset value per share

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia

Definició
Ràtio borsària que es calcula dividint la suma del capital social d'una societat i les seves reserves entre el nombre total d'accions d'aquesta societat.

Nota

 • 1. El valor comptable d'una acció sovint es calcula restant del numerador els elements de la societat no convertibles en efectiu, com ara les despeses amortitzables. 2. El valor comptable d'una acció acostuma a ser molt inferior a la cotització d'aquesta acció, perquè no té en compte els elements de la societat no convertibles en efectiu però que contribueixen al seu valor, com ara el prestigi o les relacions laborals.
valor cotitzat valor cotitzat

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia, .PARAULES CLAU

 • ca  valor cotitzat, n m
 • es  valor cotizado
 • fr  valeur cotée
 • fr  valeur inscrite à la cote
 • en  listed security

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia, .PARAULES CLAU

Definició
Valor admès a negociació en un mercat organitzat.
valor d'atenció valor d'atenció

Enginyeria i arquitectura>Enginyeria civil>Tecnologies del medi ambient d'enginyeria civil

 • ca  valor d'atenció, n m
 • ca  valor d'emergència, n m sin. compl.
 • es  valor de atención
 • es  valor de emergencia
 • en  limit value

Enginyeria i arquitectura>Enginyeria civil>Tecnologies del medi ambient d'enginyeria civil

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients, que és superior al valor límit i que determina la necessitat d'activar plans d'emergència o mesures correctores.
valor d'emergència valor d'emergència

Enginyeria i arquitectura>Enginyeria civil>Tecnologies del medi ambient d'enginyeria civil

 • ca  valor d'atenció, n m
 • ca  valor d'emergència, n m sin. compl.
 • es  valor de atención
 • es  valor de emergencia
 • en  limit value

Enginyeria i arquitectura>Enginyeria civil>Tecnologies del medi ambient d'enginyeria civil

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients, que és superior al valor límit i que determina la necessitat d'activar plans d'emergència o mesures correctores.
valor de fons valor de fons

Enginyeria i arquitectura>Enginyeria civil>Tecnologies del medi ambient d'enginyeria civil

 • ca  valor de fons, n m
 • es  valor de fondo
 • en  guide value

Enginyeria i arquitectura>Enginyeria civil>Tecnologies del medi ambient d'enginyeria civil

Definició
Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients i que reflecteix el nivell natural d'aquestes substàncies o d'aquestes propietats en una àrea geogràfica donada.
valor de reemborsament valor de reemborsament

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia, .PARAULES CLAU

 • ca  preu d'amortització, n m
 • ca  valor de reemborsament, n m
 • es  precio de amortización
 • es  valor de reembolso
 • fr  prix de rachat
 • fr  prix de remboursement
 • fr  valeur de rachat
 • fr  valeur de remboursement
 • en  call price
 • en  redemption price
 • en  redemption value

Ciències socials>Economia, sociologia i política>Economia, .PARAULES CLAU

Definició
Preu de cobrament d'un actiu de renda fixa al venciment.