Back to top
glàndula mamària glàndula mamària

  • ca  glàndula mamària, n f
  • ca  mama, n f sin. compl.
  • ca  mamella, n f sin. compl.
  • es  glándula mamaria
  • es  mama
  • en  mamma
  • en  mammary gland
  • TA  glandula mammaria