Back to top

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball

Presentació
parell de bases parell de bases

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

 • ca  parell de bases, n m
 • ca  pb, n m abrev.
 • es  par de bases, n m
 • es  pb, n m abrev.
 • fr  paire de bases, n m
 • fr  pb, n m abrev.
 • en  base pair, n
 • en  bp, n abrev.

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

Definició
Conjunt que formen dos nucleòtids oposats i complementaris units per mitjà de ponts d'hidrogen en una cadena d'àcid nucleic.

Nota

 • En el DNA els parells de bases poden estar formats per adenina i timina o guanina i citosina; en l'RNA, per adenina i uracil o guanina i citosina.

  El parell de bases s'utilitza com a unitat de mesura de la longitud de les molècules d'àcid nucleic.
partenogenot partenogenot

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

 • ca  partenogenot, n m
 • es  partenogenote, n m
 • es  partenote, n m
 • fr  parthénote, n m
 • en  parthenogenote, n
 • en  parthenote, n

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

Definició
Individu obtingut per partenogènesi.
partícula de reconeixement del senyal partícula de reconeixement del senyal

.FITXA REVISADA 2018, Bioquímica i biologia molecular

 • ca  partícula de reconeixement del senyal, n f
 • ca  SRP, n f sigla
 • es  partícula de reconocimiento de la señal, n f
 • es  PRS, n f sigla
 • es  SRP, n m sigla
 • fr  particule de reconnaissance du signal, n f
 • fr  PRS, n f sigla
 • fr  SRP, n f sigla
 • en  signal recognition particle, n
 • en  SRP, n sigla

.FITXA REVISADA 2018, Bioquímica i biologia molecular

Definició
Complex de proteïnes i RNA del citosol que permet la fixació dels ribosomes al reticle endoplasmàtic rugós per mitjà del reconeixement d'un pèptid senyal específic en el procés de trasllat d'un polipèptid naixent.

Nota

 • La sigla SRP correspon a l'equivalent anglès signal recognition particle.
partícula similivírica partícula similivírica

.FITXA REVISADA 2018, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  partícula similivírica, n f
 • es  partícula pseudovírica, n f
 • es  partícula semejante a virus, n f
 • es  partícula similar a virus, n f
 • fr  particule de type viral, n f
 • fr  particule pseudo-virale, n f
 • fr  pseudo-particule virale, n f
 • fr  VLP, n f sigla
 • en  virus-like particle, n
 • en  VLP, n sigla

.FITXA REVISADA 2018, Microbiologia i patologia infecciosa

Definició
Partícula amb una estructura similar a la d'un virus, que pot induir a la producció d'anticossos en l'organisme receptor però que no pot reproduir-se.

Nota

 • Atès que no poden reproduir-se, les partícules similivíriques no són infeccioses.
pas pas

.FITXA REVISADA 2018, Anatomia > Citologia, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  pas, n m
 • es  pase, n m
 • es  repicado, n m
 • es  replaqueo, n m
 • fr  repiquage, n m
 • en  passage, n

.FITXA REVISADA 2018, Anatomia > Citologia, Microbiologia i patologia infecciosa

Definició
Acció de transferir, generalment diverses vegades, una població de cèl·lules o de microorganismes d'un medi de cultiu a un altre o, en el cas dels virus, d'un cultiu de cèl·lules hoste a un altre.
pas pas

.FITXA REVISADA 2018, Anatomia > Citologia, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  pas, n m
 • es  pase, n m
 • es  repicado, n m
 • es  replaqueo, n m
 • fr  repiquage, n m
 • en  passage, n

.FITXA REVISADA 2018, Anatomia > Citologia, Microbiologia i patologia infecciosa

Definició
Acció de transferir, generalment diverses vegades, una població de cèl·lules o de microorganismes d'un medi de cultiu a un altre o, en el cas dels virus, d'un cultiu de cèl·lules hoste a un altre.
patrimoni gènic patrimoni gènic

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

 • ca  patrimoni gènic, n m
 • es  acervo génico, n m
 • es  patrimonio génico, n m
 • fr  pool de gènes, n m
 • fr  pool génique, n m
 • en  gene pool, n
 • en  genetic base, n

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

Definició
Conjunt de tots els gens, considerant els seus al·lels, d'una població determinada en un moment concret.
pb pb

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

 • ca  parell de bases, n m
 • ca  pb, n m abrev.
 • es  par de bases, n m
 • es  pb, n m abrev.
 • fr  paire de bases, n m
 • fr  pb, n m abrev.
 • en  base pair, n
 • en  bp, n abrev.

.FITXA REVISADA 2018, Disciplines de suport > Genètica i genòmica

Definició
Conjunt que formen dos nucleòtids oposats i complementaris units per mitjà de ponts d'hidrogen en una cadena d'àcid nucleic.

Nota

 • En el DNA els parells de bases poden estar formats per adenina i timina o guanina i citosina; en l'RNA, per adenina i uracil o guanina i citosina.

  El parell de bases s'utilitza com a unitat de mesura de la longitud de les molècules d'àcid nucleic.
PDCO PDCO

.FITXA REVISADA 2018, Farmacologia > Agents, Farmacologia > Recerca clínica de medicaments, Recerca, metodologia i estadística, Entorn professional > Institucions

 • ca  Comitè Pediàtric, n m
 • ca  PDCO, n m sigla
 • es  Comité Pediátrico, n m
 • es  PDCO, n m sigla
 • fr  Comité pédiatrique, n m
 • fr  PDCO, n m sigla
 • en  Paediatric Committee, n
 • en  PDCO, n sigla

.FITXA REVISADA 2018, Farmacologia > Agents, Farmacologia > Recerca clínica de medicaments, Recerca, metodologia i estadística, Entorn professional > Institucions

Definició
Comitè de l'Agència Europea de Medicaments encarregat del desenvolupament de medicaments i l'especialització d'experts dedicats a vetllar per les necessitats relacionades amb els tractaments terapèutics pediàtrics.

Nota

 • La sigla PDCO correspon a l'equivalent anglès Paediatric Committee ('Comitè Pediàtric').
pediculosi pediculosi

.FITXA MODIFICADA 2018, Dermatologia

 • ca  pediculosi, n f
 • es  pediculosis, n f
 • fr  pédiculose, n f
 • en  pediculosis, n

.FITXA MODIFICADA 2018, Dermatologia

Definició
Infestació per polls, que pot afectar el cabell o la resta del cos quan viuen a la roba.

Nota

 • Els polls que viuen als cabells pertanyen a l'espècie Pediculus humanus capitis; si, en canvi, viuen a la roba, són de l'espècie Pediculus humanus humanus.