Back to top

Criteris terminològics

Presentació
MITJAPUNTA O MITJA PUNTA?; MIG CENTRE O MIGCENTRE? MITJAPUNTA O MITJA PUNTA?; MIG CENTRE O MIGCENTRE?

 • ca  MITJAPUNTA O MITJA PUNTA?; MIG CENTRE O MIGCENTRE?
 • es  delantero falso | delantera falsa (mitjapunta), n m, f
 • es  media punta (mitjapunta), n m, f
 • es  medio centro (mig centre), n m, f
 • fr  demi-centre (mig centre), n m, f
 • fr  demi-pointe (mitjapunta), n m, f
 • it  centrocampista centrale (mig centre), n m, f
 • it  mezza punta (mitjapunta), n m, f
 • en  centre half (mig centre), n
 • en  half spearhead (mitjapunta), n
 • de  hängende Spitze (mitjapunta), n m, f
 • de  zentraler Mittelfeldspieler | zentrale Mittelfeldspielerin (mig centre), n m, f

Criteris d'especialitat > Esports

Definició
Es considera que les formes adequades són mitjapunta (escrit com una sola paraula) i mig centre (escrit com dues paraules); en canvi, no es consideren adequades les formes *mitja punta (separat) ni *migcentre (junt).

- Un mitjapunta o una mitjapunta (forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és un jugador que ocupa una posició intermèdia entre la línia davantera i la línia de mitjos.
. Els motius de l'escriptura en una sola paraula d'aquesta forma són els següents:
(1) L'elevat grau de lexicalització que s'atribueix al terme, afavorit per l'estructura adjectiu (mitja) + nom (punta).
(2) Es tracta d'una forma aplicada originalment a una posició (jugar a la mitja punta d'atac, en oposició al punta o la punta, que juga a la punta d'atac).
. El plural de mitjapunta és mitjapuntes.
. Els equivalents castellans són delantero falso | delantera falsa i media punta; el francès, demi-pointe; l'italià, mezza punta; l'anglès, half spearhead, i l'alemany, hängende Spitze.

- Un mig centre o una mig centre és un mig situat en el centre de la línia de mitjos.
. Els motius de l'escriptura en dues paraules d'aquesta forma són els següents:
(1) Es tracta d'una forma aplicada originalment a un jugador, ja que el mig centre és un mig (és a dir, un jugador que actua entre la línia defensiva i la línia davantera, amb funcions d'enllaç entre l'una i l'altra) que juga al centre de la seva línia de jugadors.
(2) Mig centre s'oposa, segons la situació en el camp, a mig esquerre | mig esquerra i a mig dret | mig dreta.
. El plural de mig centre és mitjos centre.
. L'equivalent castellà és medio centro; el francès, demi-centre; l'italià, centrocampista centrale; l'anglès, centre half, i l'alemany, zentraler Mittelfeldspieler | zentrale Mittelfeldspielerin.

. En canvi, *mitja punta i *migcentre presenten problemes:
(1) *Mitja punta no respecta la lexicalització recollida en la forma normativa, cosa que obligaria a un plural *mitges puntes.
(2) *Migcentre no respecta que mig és un nom i trenca el paral·lelisme amb mig esquerre | mig esquerra i mig dret | mig dreta.

Nota