Back to top

Criteris terminològics

Presentació
CATEGORIA LÈXICA ADVERBI CATEGORIA LÈXICA ADVERBI

  • ca  CATEGORIA LÈXICA ADVERBI
  • ex  per compte d'altri (EXEMPLE d'adverbi locutiu), adv
  • ex  reglamentàriament (EXEMPLE d'adverbi no locutiu), adv

Criteris metodològics > Categoria lèxica, Criteris metodològics > Denominació

Definició
El codi de la categoria lèxica d'un adverbi està compost únicament per la marca adv ('adverbi').
Ex.: reglamentàriament adv DRET. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Per mitjà de l'elaboració i l'aprovació de reglaments.

Els motius de no afegir-hi cap mena d'informació són els següents:
(1) Morfològicament, els adverbis són invariables (no hi té sentit, doncs, informació sobre la flexió).
(2) Sintàcticament, els adverbis no determinen l'estructura d'un altre element (no hi té sentit, doncs, informació sobre el règim).

A més, no s'hi utilitza mai la marca loc ('locució'), perquè sembla poc justificat especificar només el caràcter locutiu en determinades categories (sovint, adjectius i adverbis), perquè és deduïble de la forma mateixa i perquè té l'inconvenient d'ocupar la posició de nucli del codi.
Ex.: per compte d'altri adv NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A càrrec d'una altra persona o en nom d'una altra persona.

Nota

  • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes CATEGORIA LÈXICA (0): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA NOM (1): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (1): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA VERB (1): GENERALITATS; CATEGORIA LÈXICA PREPOSICIÓ; CATEGORIA LÈXICA IINTERJECCIÓ, i CATEGORIA LÈXICA LOCUCIÓ LLATINA.
  • 2. Per a ampliar la informació sobre aquesta categoria lèxica, podeu consultar el document Categories lèxiques: Generalitats en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/categories-lexiques-generalitats.pdf).