Back to top

Criteris terminològics

Presentació
GIHAD O JIHAD? NOM MASCULÍ O NOM FEMENÍ? GIHAD O JIHAD? NOM MASCULÍ O NOM FEMENÍ?

 • ca  GIHAD O JIHAD? NOM MASCULÍ O NOM FEMENÍ?
 • ex  gihadisme (EXEMPLE de derivat de gihad), n m
 • ex  gihadista (EXEMPLE de derivat de gihad), n m, f
 • es  jihad (gihad), n f
 • es  yihad (gihad), n f
 • fr  djihad (gihad), n m
 • fr  jihad (gihad), n m
 • en  jehad (gihad), n
 • en  jihad (gihad), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definició
Es considera que en català la grafia adequada és gihad, i el gènere correcte, el masculí. En canvi, no es consideren adequats ni la grafia *jihad ni el gènere femení.

Els motius de la tria de la grafia gihad són els següents:
(1) És la forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans com a adaptació de l'àrab جهاد, literalment 'esforç', 'lluita'.
(2) S'ajusta a la grafia habitual del català per a aquest so.
Ex.: girafa, gibrell, gimnàs.
(2) És l'adaptació avalada per la majoria d'especialistes (malgrat que la grafia jihad és habitual en altres llengües).

Els motius de la tria del gènere masculí són els següents:
(1) És el gènere que té aquesta paraula en àrab.
(2) Formalment, la falta d'un morfema que es pugui interpretar com a femení contribueix a interpretar la forma com a masculina.
(3) No s'hi pot deduir un nom implícit clar que porti al gènere femení, ja que gihad tant es pot assimilar a un esforç individual com a una guerra religiosa.

El gihad té dos significats: és l'esforç de superació i de resistència individual o col·lectiu dels fidels musulmans contra el mal i és també la guerra encaminada a expandir o defensar l'islam.

Nota

 • 1. En català, els derivats més usuals de gihad són gihadisme i gihadista, escrits amb g- igual que la forma de què parteixen.
 • 2. Podeu consultar la fitxa completa de gihad al Cercaterm, i també el document de criteri original, El gihad o la jihad?, en el blog del TERMCAT (termcat.blog.gencat.cat/2015/04/16/el-gihad-o-la-jihad/).