Back to top

Criteris terminològics

Presentació
CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (2): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN CATALÀ CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (2): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN CATALÀ

  • ca  CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (2): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN CATALÀ
  • ex  falb -a (EXEMPLE d'adjectiu del grup 1), adj
  • ex  guerxo -a (EXEMPLE exemple d'adjectiu del grup 1), adj
  • ex  heterospori -òria (EXEMPLE d'adjectiu del grup 2), adj
  • ex  liftat -ada (EXEMPLE d'adjectiu del grup 2), adj
  • ex  lucratiu -iva (EXEMPLE d'adjectiu del grup 2), adj
  • ex  mut muda (EXEMPLE d'adjectiu del grup 3), adj
  • ex  petri pètria (EXEMPLE d'adjectiu del grup 3), adj

Criteris metodològics > Denominació

Definició
En les llengües amb flexió de gènere (com ara les llengües romàniques), és important saber quina és la forma femenina dels adjectius, perquè sovint hi ha variacions morfològiques i ortogràfiques respecte a la forma masculina.

Ara bé, com que en els adjectius el gènere no és inherent sinó que està determinat pel gènere de l'antecedent, generalment es dona la forma masculina i s'indica quina és la terminació femenina que cal aplicar-hi. O bé fins i tot, en determinades llengües, es dona només la forma masculina, perquè la forma femenina és previsible. (Aquest tractament és diferent del que es dona als noms, en què es va imposant, i recomanem, l'escriptura de la forma completa masculina i de la forma femenina completa.)

El sistema que se segueix tradicionalment en català és donar la forma masculina i la terminació femenina, representada segons els criteris següents:

(1) Si la forma femenina difereix de la masculina per l'afegiment d'una a o bé per la substitució de la vocal final per una a, es representa la terminació femenina amb un guionet i una a.
Ex. 1 (afegiment de a): falb -a adj
Ex. 2 (substitució de vocal final): guerxo -a adj

(2) Si la forma femenina difereix de la masculina en més d'una lletra i, a més, la forma masculina no és monosil·làbica i no hi ha canvis d'accent gràfic en la primera síl·laba, es representa la terminació femenina amb un guionet i el final de la forma a comptar des de la vocal tònica.
Ex. 1: liftat -ada adj
Ex. 2: lucratiu -iva adj
Ex. 3: heterospori -òria adj

(3) Si la forma femenina difereix de la masculina en més d'una lletra i, a més, la forma masculina és monosil·làbica o bé hi ha canvis d'accent gràfic en la primera síl·laba, es representa la forma femenina completa.
Ex. 1 (forma masculina monosil·làbica): mut muda adj
Ex. 2 (canvi d'accent gràfic en la primera síl·laba): petri pètria adj

Nota

  • Aquest criteri es complementa amb les fitxes CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (1): GENERALITATS i CATEGORIA LÈXICA ADJECTIU (3): REPRESENTACIÓ DEL FEMENÍ EN ALTRES LLENGÜES.