Back to top

Criteris terminològics

Presentació
FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA

 • ca  FACEBOOKER, YOUTUBER, INSTAGRAMER: PRONÚNCIA I GRAFIA
 • es  facebooker (facebooker | facebookera), n m, f
 • es  facebookero | facebookera (facebooker | facebookera), n m, f
 • es  instagramero | instagramera (instagramer | instagramera), n m, f
 • es  instagrammer (instagramer | instagramera), n m, f
 • es  youtuber (youtuber | youtubera), n m, f
 • es  youtubero | youtubera (youtuber | youtubera), n m, f
 • es  yutúber (youtuber | youtubera), n m, f
 • fr  facebooker | facebookeuse (facebooker | facebookera), n m, f
 • fr  instagrammer (instagramer | instagramera), n m, f
 • fr  instagrammeur | instagrammeuse (instagramer | instagramera), n m, f
 • fr  youtuber (youtuber | youtubera), n m, f
 • fr  youtubeur | youtubeuse (youtuber | youtubera), n m, f
 • en  facebooker (facebooker | facebookera), n
 • en  instagramer (instagramer | instagramera), n
 • en  instagrammer (instagramer | instagramera), n
 • en  Tuber (youtuber | youtubera), n
 • en  youtuber (youtuber | youtubera), n

Criteris d'especialitat > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definició
Per a la pronúncia i la grafia de facebooker, instagramer i youtuber (i tuber) es recomana seguir les convencions següents:

- No aplicar cap adaptació ortogràfica a les formes en català, per tal com deriven dels noms propis de les xarxes socials Facebook, Instagram i YouTube. És un cas similar als noms comuns pasteurització (del nom del biòleg Louis Pasteur) o darwinià (del naturalista Charles Darwin), creats també per sufixació.
- Assignar-hi el doble gènere masculí i femení, amb una terminació pròpia per al femení (facebookera, instagramera i youtubera, i també tubera, enfront de les formes masculines facebooker, instagramer i youtuber o tuber).
- Mantenir la pronúncia original pel que fa a l'arrel, d'acord amb el nom propi, però situar l'accent tònic sobre el sufix. (Aproximadament, es pronuncia [feisbuquer - feisbuquéra], [instagramér - instagraméra], [iutubér - iutubéra] i [tubér - tubéra].)

Els motius d'aquesta tria són els següents:

(1) S'evita l'adaptació ortogràfica en els derivats perquè prenen com a base noms propis molt coneguts de plataformes, no tenen un valor general sinó específic per a cada plataforma i, a més, una grafia catalana acordada a la pronúncia original donaria lloc a formes molt allunyades i difícils de reconèixer (*feisbuquera, *iutuber).
(2) La terminació femenina és la pròpia del sufix català -er / -era, que serveix per a crear noms de professions o d'aficionats a alguna cosa (com en banquer | banquera o bloguer | bloguera).
(3) El manteniment de la pronúncia de la base s'explica per la voluntat de respectar la pronúncia original, molt estesa, i el desplaçament de l'accent, perquè es considera que el derivat ja és una paraula catalana i, doncs, es comporta accentualment com ho fan les paraules amb aquest sufix: és un sufix tònic, sobre el qual sempre recau l'accent de pronúncia.

Un facebooker o una facebookera és una persona que produeix i difon regularment continguts a la plataforma Facebook.
. Els equivalents castellans són facebooker i facebookero | facebookera; el francès, facebooker | facebookeuse, i l'original anglès, Facebooker, amb la variant gràfica facebooker.

Un instagramer o una instagramera és una persona usuària de la plataforma Instagram que hi penja fotografies o vídeos regularment.
. Els equivalents castellans són instagramero | instagramera i instagrammer; els francesos, instagrammer i instagrammeur | instagrammeuse, i l'original anglès, instagramer, amb la variant lingüística instagrammer.

Un youtuber o una youtubera, o bé un tuber o una tubera, és una persona que produeix i difon regularment vídeos, en els quals sol aparèixer, a través de la plataforma YouTube.
. Els equivalents castellans són youtuber, youtubero | youtubera i yutúber; els francesos, youtuber i youtubeur | youtubeuse, i els originals anglesos, Tuber i YouTuber, amb la variant gràfica youtuber.

Nota