Back to top
ICAM ICAM

Receptors i molècules de membrana

 • ca  ICAM, n f
 • es  ICAM
 • fr  ICAM
 • en  ICAM

Receptors i molècules de membrana

Definició
Proteïna monomèrica de la superfamília de les immunoglobulines que s'expressa en la superfície cel·lular i que intervé en l'adhesió leucocitària.

Nota

 • La denominació ICAM prové de l'anglès intercellular adhesion molecule ('molècula d'adhesió intercel·lular').
icosanoide icosanoide

Immunitat innata

 • ca  icosanoide, n m
 • es  eicosanoide
 • fr  eicosanoïde
 • en  eicosanoid

Immunitat innata

Definició
Compost de naturalesa química diversa, derivat de l'àcid araquidònic, que actua com a mediador en la resposta inflamatòria.

Nota

 • Per exemple, les prostaglandines, els tromboxans i els leucotriens.
 • ca  idiopatia, n f
 • es  idiopatía
 • fr  idiopathie
 • en  idiopathy

Immunopatologia

Definició
Malaltia no precedida o ocasionada per cap altra malaltia, que es presenta sense cap causa coneguda.
idiotip idiotip

Interacció antigen-anticòs

 • ca  idiotip, n m
 • es  idiotipo
 • fr  idiotype
 • en  idiotype

Interacció antigen-anticòs

Definició
Característica estructural comuna al conjunt de molècules d'anticòs, de BCR o de TCR que comparteixen almenys un determinant idiotípic.
idiotip dominant idiotip dominant

Interacció antigen-anticòs

 • ca  idiotip dominant, n m
 • es  idiotipo dominante
 • fr  idiotype dominant
 • en  dominant idiotype

Interacció antigen-anticòs

Definició
Idiotip amb presència majoritària en la resposta humoral contra un antigen concret.
idiotip recurrent idiotip recurrent

Interacció antigen-anticòs

 • ca  idiotip recurrent, n m
 • es  idiotipo recurrente
 • fr  idiotype récurrent
 • en  recurrent idiotype

Interacció antigen-anticòs

Definició
Idiotip present en la resposta humoral d'individus diferents contra un mateix antigen.
idiòtop idiòtop

Antígens, Interacció antigen-anticòs

 • ca  determinant idiotípic, n m
 • ca  idiòtop, n m sin. compl.
 • es  determinante idiotípico
 • es  idiotopo
 • fr  idiotope
 • en  idiotope
 • en  idiotypic determinant

Antígens, Interacció antigen-anticòs

Definició
Part de la regió variable d'un anticòs, d'un BCR o d'un TCR única per a cada anticòs, BCR o TCR, respectivament, i que pot ser reconeguda com a determinant antigènic.
IE IE

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  immunoelectroforesi, n f
 • ca  IE, n f sigla
 • es  inmunoelectroforesis
 • es  IE sigla
 • fr  immunoélectrophorèse
 • fr  IE sigla
 • en  immunoelectrophoresis
 • en  IE sigla

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Tècnica que permet identificar antígens o anticossos en una mescla complexa, mitjançant la combinació seqüencial de l'electroforesi amb la immunodifusió.
IEF IEF

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  enfocament isoelèctric, n m
 • ca  isoelectroenfocament, n m
 • ca  IEF, n m sigla
 • es  enfoque isoeléctrico
 • es  isoelectroenfoque
 • es  IEF sigla
 • fr  électrofocalisation
 • fr  focalisation isoélectrique
 • fr  FIÉ sigla
 • en  isoelectric focusing
 • en  IEF sigla

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Electroforesi que permet separar molècules, especialment proteïnes, segons el seu punt isoelèctric, mitjançant la creació d'un gradient de pH en la matriu de gel, la qual cosa provoca que cada molècula es desplaci fins al punt del gradient on el pH és igual al del seu punt isoelèctric.

Nota

 • La sigla IEF prové de l'anglès isoelectric focusing.
 • ca  interferó β, n m
 • ca  IFN-β, n m sigla
 • es  interferón β
 • es  IFN-β sigla
 • fr  interféron β
 • fr  IFN-β sigla
 • en  interferon-β
 • en  interferon-beta
 • en  IFN-β sigla

Immunitat cel·lular

Definició
Interferó de tipus I secretat principalment per fibroblasts.