Back to top
 • ca  síndrome antifosfolipídica, n f
 • ca  SAF, n f sigla
 • es  síndrome antifosfolipídico
 • es  SAF sigla
 • fr  syndrome des antiphospholipides
 • fr  APS sigla
 • en  antiphospholipid syndrome
 • en  APS sigla

Autoimmunitat

Definició
Malaltia autoimmunitària sistèmica caracteritzada per la presència d'autoanticossos antifosfolípid que es manifesta amb trombosi arterial o venosa i amb morbiditat durant l'embaràs.

Nota

 • Les dones en edat fèrtil afectades de síndrome antifosfolipídica, en cas de quedar embarassades, pateixen avortaments recurrents.
sarcoma de Kaposi sarcoma de Kaposi

Immunologia tumoral

 • ca  sarcoma de Kaposi, n m
 • es  sarcoma de Kaposi
 • fr  sarcome de Kaposi
 • en  Kaposi sarcoma

Immunologia tumoral

Definició
Tumor de cèl·lules endotelials que acostuma a manifestar-se amb unes taques de color purpuri sobre la pell i les mucoses, i que pot afectar òrgans interns.

Nota

 • El sarcoma de Kaposi es dona amb freqüència en malalts de sida.
SCF SCF

Receptors i molècules de membrana

 • ca  lligand de c-kit, n m
 • ca  factor de les cèl·lules mare, n m sin. compl.
 • ca  SCF, n m sigla
 • es  factor de las células madre
 • es  ligando del c-kit
 • es  SCF sigla
 • fr  facteur de croissance des céllules souches
 • fr  ligand du c-kit
 • fr  SCF sigla
 • en  c-kit ligand
 • en  stem cell factor
 • en  SCF sigla

Receptors i molècules de membrana

Definició
Proteïna produïda per cèl·lules de la medul·la òssia i de l'estroma del timus, que s'uneix específicament a la proteïna c-kit a la superfície de les cèl·lules pluripotents hematopoètiques i estimula les cèl·lules precursores dels limfòcits B i dels limfòcits T.

Nota

 • La sigla SCF prové de l'anglès stem cell factor.
 • ca  immunodeficiència combinada greu, n f
 • ca  SCID, n f sigla
 • es  inmunodeficiencia combinada grave
 • es  SCID sigla
 • fr  immunodéficience combinée grave
 • fr  SCID sigla
 • en  severe combined immunodeficiency
 • en  SCID sigla

Immunodeficiències

Definició
Immunodeficiència combinada causada per un defecte greu dels limfòcits T i un defecte dels limfòcits B, i associada amb una susceptibilitat elevada a les infeccions oportunistes, que sovint resulten mortals.

Nota

 • La sigla SCID prové de l'anglès severe combined immunodeficiency.
SDS-PAGE SDS-PAGE

Tècniques de diagnòstic i de recerca

 • ca  electroforesi en gel de poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic, n f
 • ca  SDS-PAGE, n f sigla
 • es  electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfatosódico
 • es  SDS-PAGE sigla
 • fr  électrophorèse de polyacrylamide en présence de sulfate de sodium dodécylique
 • fr  SDS-PAGE sigla
 • en  sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis
 • en  SDS-PAGE sigla

Tècniques de diagnòstic i de recerca

Definició
Electroforesi en gel de proliacrilamida que permet separar proteïnes segons el seu pes molecular, mitjançant un recobriment amb dodecilsulfat sòdic, que adjudica a aquestes proteïnes una càrrega global en relació amb les seves dimensions.

Nota

 • La sigla SDS-PAGE prové de l'anglès sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis.
segment gènic C segment gènic C

Base genètica dels receptors limfocitaris

 • ca  segment gènic C, n m
 • ca  segment gènic constant, n m
 • ca  gen C, n m sin. compl.
 • es  gen C
 • es  segmento génico C
 • fr  gène C
 • fr  segment génique C
 • en  C gene
 • en  C gene segment

Base genètica dels receptors limfocitaris

Definició
Segment de DNA que codifica la regió constant.

Nota

 • L'abreviació C prové de l'anglès constant.
segment gènic constant segment gènic constant

Base genètica dels receptors limfocitaris

 • ca  segment gènic C, n m
 • ca  segment gènic constant, n m
 • ca  gen C, n m sin. compl.
 • es  gen C
 • es  segmento génico C
 • fr  gène C
 • fr  segment génique C
 • en  C gene
 • en  C gene segment

Base genètica dels receptors limfocitaris

Definició
Segment de DNA que codifica la regió constant.

Nota

 • L'abreviació C prové de l'anglès constant.
segment gènic D segment gènic D

Base genètica dels receptors limfocitaris

 • ca  segment gènic D, n m
 • ca  gen D, n m sin. compl.
 • ca  segment gènic de diversitat, n m sin. compl.
 • es  gen D
 • es  segmento génico D
 • fr  gène D
 • fr  segment génique D
 • en  D gene
 • en  D gene segment

Base genètica dels receptors limfocitaris

Definició
Segment de DNA que codifica la regió D.

Nota

 • L'abreviació D prové de l'anglès diversity ('diversitat').
segment gènic d'unió segment gènic d'unió

Base genètica dels receptors limfocitaris

 • ca  segment gènic J, n m
 • ca  gen J, n m sin. compl.
 • ca  segment gènic d'unió, n m sin. compl.
 • es  gen J
 • es  segmento génico J
 • fr  gène J
 • en  J gene
 • en  J gene segment

Base genètica dels receptors limfocitaris

Definició
Segment de DNA que codifica la regió J.

Nota

 • L'abreviació J prové de l'anglès joining ('unió').
segment gènic de diversitat segment gènic de diversitat

Base genètica dels receptors limfocitaris

 • ca  segment gènic D, n m
 • ca  gen D, n m sin. compl.
 • ca  segment gènic de diversitat, n m sin. compl.
 • es  gen D
 • es  segmento génico D
 • fr  gène D
 • fr  segment génique D
 • en  D gene
 • en  D gene segment

Base genètica dels receptors limfocitaris

Definició
Segment de DNA que codifica la regió D.

Nota

 • L'abreviació D prové de l'anglès diversity ('diversitat').