Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Diccionari de cooperació al desenvolupament

Presentació
 • ca  camp de refugiats, n m
 • es  campo de refugiados
 • fr  camp de réfugiés
 • en  refugee camp

Definició
Assentament condicionat per a acollir refugiats durant un període de temps indeterminat i proporcionar-los ajut humanitari.

Nota

 • Sovint, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals són les encarregades de proporcionar l'ajut humanitari als camps de refugiats.
 • ca  capital social, n m
 • es  capital social
 • fr  capital social
 • en  social capital

Definició
Conjunt de normes, organitzacions i relacions individuals i col·lectives basades en la confiança i la reciprocitat que contribueixen a la cohesió social, al desenvolupament, al benestar de la societat i a la capacitat dels seus membres per a actuar i satisfer les seves necessitats de manera coordinada en benefici mutu.

Nota

 • La creació de capital social és un dels criteris en què es basa la cooperació tècnica.
 • ca  catàstrofe, n f
 • es  catástrofe
 • fr  catastrophe
 • en  catastrophe
 • en  hazard

Definició
Esdeveniment calamitós produït per causes naturals o humanes que, quan afecta un territori o una comunitat vulnerables, pot causar danys que desencadenin un desastre.

Nota

 • 1. Les catàstrofes poden ser de gestació lenta, com una sequera, o d'irrupció sobtada, com un terratrèmol o una inundació.
 • 2. Són exemples de catàstrofes per causes naturals un huracà o un terratrèmol; són exemples de catàstrofes per causes humanes un conflicte armat o un accident nuclear.
 • ca  codesenvolupament, n m
 • es  codesarrollo
 • fr  codéveloppement
 • en  codevelopment

Definició
Forma de cooperació al desenvolupament en la qual els ciutadans immigrants contribueixen activament en el desenvolupament econòmic, social i cultural dels seus països d'origen i de la societat d'acollida a través de projectes o altres activitats.

Nota

 • El codesenvolupament estableix una relació positiva entre migració i desenvolupament.
 • ca  codi de conducta, n m
 • es  código de conducta
 • fr  code de conduite
 • en  code of conduct

Definició
Conjunt de normes i principis ètics que regulen el comportament dels actors internacionals implicats en la cooperació al desenvolupament.
coherència de polítiques per al desenvolupament coherència de polítiques per al desenvolupament

 • ca  coherència de polítiques per al desenvolupament, n f
 • ca  CPD, n f sigla
 • es  coherencia de políticas para el desarrollo
 • es  CPD sigla
 • fr  cohérence des politiques pour le développement
 • fr  CPD sigla
 • en  policy coherence for development
 • en  PCD sigla

Definició
Integració de la perspectiva del desenvolupament en el conjunt de les polítiques interiors i exteriors d'un govern.

Nota

 • La coherència de polítiques per al desenvolupament té com a objectiu assegurar que l'acció exterior d'un govern no entri en contradicció amb els objectius i els resultats de la política de cooperació al desenvolupament.
 • ca  comerç just, n m
 • es  comercio equitativo
 • es  comercio justo
 • fr  commerce équitable
 • en  fair trade

Definició
Comerç basat en relacions d'equitat i solidaritat i en valors ètics i socials que té com a objectiu millorar les condicions de vida dels productors de països del Sud i assegurar que els seus productes es comercialitzen a un preu just als mercats dels països del Nord.

Nota

 • Els valors ètics i socials del comerç just busquen assegurar condicions de treball dignes, la no explotació laboral dels infants, la igualtat entre homes i dones, el respecte del medi i de les cultures indígenes, i la informació dels consumidors.
 • ca  condicionalitat, n f
 • es  condicionalidad
 • fr  conditionnalité
 • en  conditionality

Definició
Conjunt de condicions que un país ha de complir per a poder ser beneficiari d'un ajut.

Nota

 • La condicionalitat l'estableixen els països o les organitzacions que presten l'ajut, i les condicions que imposen poden ser, per exemple, l'aplicació de programes d'ajustament estructural, la garantia d'un entorn democràtic i de respecte als drets humans o l'aprovació de determinades polítiques socials i econòmiques.
condonació del deute condonació del deute

 • ca  condonació del deute, n f
 • es  condonación de deuda
 • fr  annulation de la dette
 • fr  remise de dette
 • en  debt cancellation
 • en  debt forgiveness

Definició
Extinció del deute exterior consistent en el perdó total o parcial que un organisme creditor fa, de manera unilateral i solidària, del seu dret de crèdit.
 • ca  cooperació, n f
 • es  cooperación
 • fr  coopération
 • en  cooperation

Definició
Acció que duen a terme diversos actors de manera conjunta i col·laborativa per a assolir un objectiu que els beneficia a tots.