Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  incertesa, n f
 • ca  incertesa de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre
 • es  incertidumbre de medida sin. compl.
 • fr  incertitude
 • fr  incertitude de mesure sin. compl.
 • pt  Incerteza
 • pt  incerteza de medição sin. compl.
 • en  measurement uncertainty
 • en  uncertainty sin. compl.
 • en  uncertainty of measurement sin. compl.
 • cod  2.26

Mesuraments

Definició
Paràmetre no negatiu que caracteritza la dispersió dels valors atribuïts a un mesurand a partir de les informacions utilitzades.

Nota

 • 1. La incertesa de mesura inclou components que provenen d'efectes sistemàtics, tals com els components associats a correccions i als valors assignats als patrons, així com la incertesa definicional. De vegades, no es corregeixen els efectes sistemàtics estimats, ans al contrari, s'incorporen components associats a la incertesa.
 • 2. El paràmetre pot ser, per exemple, una desviació estàndard anomenada incertesa estàndard (o un dels seus múltiples) o la semiamplitud d'un interval amb una probabilitat de cobertura determinada.
 • 3. La incertesa de mesura inclou, en general, nombrosos components. Alguns poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus A de la incertesa a partir de la distribució estadística dels valors que provenen de sèries de mesuraments i poden ser caracteritzats per desviacions estàndard. Els altres components, que poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus B de la incertesa, també poden ser caracteritzats per desviacions estàndard, avaluades a partir de funcions de densitat de probabilitat fonamentades en l'experiència i altres informacions.
 • 4. En general, per a un conjunt donat d'informació, s'entén que la incertesa de mesura s'associa a un valor determinat atribuït al mesurand. Una modificació d'aquest valor comporta una modificació de la incertesa associada.
incertesa de mesura incertesa de mesura

Mesuraments

 • ca  incertesa, n f
 • ca  incertesa de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre
 • es  incertidumbre de medida sin. compl.
 • fr  incertitude
 • fr  incertitude de mesure sin. compl.
 • pt  Incerteza
 • pt  incerteza de medição sin. compl.
 • en  measurement uncertainty
 • en  uncertainty sin. compl.
 • en  uncertainty of measurement sin. compl.
 • cod  2.26

Mesuraments

Definició
Paràmetre no negatiu que caracteritza la dispersió dels valors atribuïts a un mesurand a partir de les informacions utilitzades.

Nota

 • 1. La incertesa de mesura inclou components que provenen d'efectes sistemàtics, tals com els components associats a correccions i als valors assignats als patrons, així com la incertesa definicional. De vegades, no es corregeixen els efectes sistemàtics estimats, ans al contrari, s'incorporen components associats a la incertesa.
 • 2. El paràmetre pot ser, per exemple, una desviació estàndard anomenada incertesa estàndard (o un dels seus múltiples) o la semiamplitud d'un interval amb una probabilitat de cobertura determinada.
 • 3. La incertesa de mesura inclou, en general, nombrosos components. Alguns poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus A de la incertesa a partir de la distribució estadística dels valors que provenen de sèries de mesuraments i poden ser caracteritzats per desviacions estàndard. Els altres components, que poden ser avaluats mitjançant una estimació de tipus B de la incertesa, també poden ser caracteritzats per desviacions estàndard, avaluades a partir de funcions de densitat de probabilitat fonamentades en l'experiència i altres informacions.
 • 4. En general, per a un conjunt donat d'informació, s'entén que la incertesa de mesura s'associa a un valor determinat atribuït al mesurand. Una modificació d'aquest valor comporta una modificació de la incertesa associada.
incertesa de mesura en el zero incertesa de mesura en el zero

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  incertesa de mesura en el zero, n f
 • es  incertidumbre de medida en el cero
 • fr  incertitude de mesure à zéro
 • pt  incerteza de medição no zero
 • en  null measurement uncertainty
 • cod  4.29

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Incertesa de mesura quan el valor mesurat especificat és zero.

Nota

 • 1. La incertesa de mesura en el zero està associada a una indicació nul·la o quasi nul·la i correspon a l'interval en el qual no se sap si el mesurand és massa petit per ser detectat o si la indicació de l'instrument de mesura és deguda solament al soroll.
 • 2. El concepte incertesa de mesura en el zero s'aplica també quan s'obté una diferència entre el mesurament d'una mostra i un blanc.
incertesa definicional incertesa definicional

Mesuraments

 • ca  incertesa definicional, n f
 • es  incertidumbre debida a la definición
 • es  incertidumbre intrínseca sin. compl.
 • fr  incertitude définitionnelle
 • pt  incerteza definicional
 • en  definitional uncertainty
 • cod  2.27

Mesuraments

Definició
Component de la incertesa de mesura que resulta de la quantitat limitada de detalls en la definició d'un mesurand.

Nota

 • 1. La incertesa definicional és la incertesa mínima que pot obtenir-se en la pràctica en qualsevol mesurament d'un mesurand determinat.
 • 2. Tota modificació dels detalls descriptius comporta una altra incertesa definicional.
 • 3. En la Guia ISO/IEC 98-3:2008, D.3.4 i a IEC 60359, el concepte incertesa definicional s'anomena incertesa intrínseca.
incertesa estàndard incertesa estàndard

Mesuraments

 • ca  incertesa estàndard, n f
 • ca  incertesa estàndard de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre estándar de medida
 • es  incertidumbre típica; incertidumbre típica de medida sin. compl.
 • fr  incertitude type
 • pt  incerteza-padrão
 • pt  incerteza-padrão de medição sin. compl.
 • en  standard measurement uncertainty
 • en  standard uncertainty sin. compl.
 • en  standard uncertainty of measurement sin. compl.
 • cod  2.30

Mesuraments

Definició
Incertesa de mesura expressada en forma de desviació estàndard.
incertesa estàndard combinada incertesa estàndard combinada

Mesuraments

 • ca  incertesa estàndard combinada, n f
 • ca  incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre estándar combinada de medida
 • es  incertidumbre típica combinada; incertidumbre típica combinada de medida sin. compl.
 • fr  incertitude type composée
 • pt  incerteza-padrão combinada
 • pt  incerteza-padrão combinada de medição sin. compl.
 • en  combined standard measurement uncertainty
 • en  combined standard uncertainty sin. compl.
 • cod  2.31

Mesuraments

Definició
Incertesa estàndard obtinguda utilitzant les incerteses estàndard individuals associades a les magnituds d'entrada en un model de mesura.

Nota

 • Quan existeixen correlacions entre les magnituds d'entrada en un model de mesura, cal també tenir en compte les covariàncies en el càlcul de la incertesa estàndard combinada de mesura; vegeu també l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008.
incertesa estàndard de mesura incertesa estàndard de mesura

Mesuraments

 • ca  incertesa estàndard, n f
 • ca  incertesa estàndard de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre estándar de medida
 • es  incertidumbre típica; incertidumbre típica de medida sin. compl.
 • fr  incertitude type
 • pt  incerteza-padrão
 • pt  incerteza-padrão de medição sin. compl.
 • en  standard measurement uncertainty
 • en  standard uncertainty sin. compl.
 • en  standard uncertainty of measurement sin. compl.
 • cod  2.30

Mesuraments

Definició
Incertesa de mesura expressada en forma de desviació estàndard.
incertesa estàndard relativa incertesa estàndard relativa

Mesuraments

 • ca  incertesa estàndard relativa, n f
 • es  incertidumbre estándar relativa
 • es  incertidumbre estándar relativa de medida; incertidumbre típica relativa; incertidumbre típica relativa de medida sin. compl.
 • fr  incertitude type relative
 • pt  incerteza-padrão relativa
 • en  relative standard measurement uncertainty
 • cod  2.32

Mesuraments

Definició
Quocient entre la incertesa estàndard i el valor absolut del valor mesurat.
incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura

Mesuraments

 • ca  incertesa estàndard combinada, n f
 • ca  incertesa estàndard relativa de mesura; incertesa estàndard combinada de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre estándar combinada de medida
 • es  incertidumbre típica combinada; incertidumbre típica combinada de medida sin. compl.
 • fr  incertitude type composée
 • pt  incerteza-padrão combinada
 • pt  incerteza-padrão combinada de medição sin. compl.
 • en  combined standard measurement uncertainty
 • en  combined standard uncertainty sin. compl.
 • cod  2.31

Mesuraments

Definició
Incertesa estàndard obtinguda utilitzant les incerteses estàndard individuals associades a les magnituds d'entrada en un model de mesura.

Nota

 • Quan existeixen correlacions entre les magnituds d'entrada en un model de mesura, cal també tenir en compte les covariàncies en el càlcul de la incertesa estàndard combinada de mesura; vegeu també l'apartat 2.3.4 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008.
incertesa expandida incertesa expandida

Mesuraments

 • ca  incertesa expandida, n f
 • ca  incertesa expandida de mesura, n f sin. compl.
 • es  incertidumbre expandida
 • es  incertidumbre expandida de medida sin. compl.
 • fr  incertitude élargie
 • pt  incerteza expandida
 • pt  incerteza expandida de medição sin. compl.
 • en  expanded measurement uncertainty
 • en  expanded uncertainty sin. compl.
 • cod  2.35

Mesuraments

Definició
Producte d'una incertesa estàndard combinada i d'un factor superior a u.

Nota

 • 1. El factor depèn del tipus de distribució de la probabilitat de la magnitud de sortida en un model de mesura i de la probabilitat de cobertura escollida.
 • 2. El factor que intervé en la definició és un factor de cobertura.
 • 3. La incertesa expandida s'anomena incertesa global al paràgraf 5 de la Recomanació INC-1 (1980) de l'annex A.1 de la Guia ISO/IEC 98-3:2008, i simplement incertesa en els documents de la Comissió Electrotècnica Internacional.