Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
magnitud magnitud

Magnituds i unitats

 • ca  magnitud, n f
 • es  magnitud
 • fr  grandeur
 • pt  grandeza
 • en  quantity
 • cod  1.1

Magnituds i unitats

Definició
Propietat d'un fenomen, d'un cos o d'una substància que es pot expressar quantitativament mitjançant un nombre i una referència.

Nota

 • 1. El concepte genèric de magnitud pot ser subdividit en diversos nivells de conceptes específics, com s'indica en la taula següent (vegeu la imatge corresponent en aquesta fitxa). La meitat esquerra de la taula presenta conceptes específics del concepte de magnitud. Són conceptes genèrics per a les magnituds individuals de la meitat dreta.
 • 2. La referència pot ser una unitat de mesura, un procediment de mesura, un material de referència o una de les seves combinacions.
 • 3. Les sèries de normes sobre magnituds i unitats ISO 80000 i IEC 80000 subministren els símbols de les magnituds. Aquests símbols s'escriuen en cursiva. Un símbol donat pot referir-se a diferents magnituds.
 • 4. El format escollit per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada i la Federació Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic per a la designació de magnituds en els laboratoris clínics és "Sistema-Component; naturalesa de magnitud".

  Exemple: "Plasma(Sang)-Ió sodi; concentració de substància igual a 143 mmol/L en una persona determinada, en un instant determinat".
 • 5. Una magnitud, tal com es defineix aquí, és una magnitud escalar. Malgrat això, un vector o un tensor, els components dels quals siguin magnituds, també es consideren magnituds.
 • 6. El concepte de magnitud pot subdividir-se genèricament, per exemple, magnitud física, magnitud química i magnitud biològica, o magnitud de base i magnitud derivada.
magnitud adimensional magnitud adimensional

Magnituds i unitats

 • ca  magnitud adimensional, n f
 • ca  magnitud de dimensió u, n f sin. compl.
 • es  magnitud de dimensión uno
 • fr  grandeur de dimension un
 • fr  grandeur sans dimension sin. compl.
 • pt  grandeza adimensional
 • pt  grandeza de dimensão um sin. compl.
 • en  dimensionless quantity
 • en  quantity of dimension one sin. compl.
 • cod  1.8

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud per a la qual tots els exponents dels factors que corresponen a les magnituds bàsiques de la seva dimensió són zero.

Nota

 • 1. El terme magnitud adimensional és emprat freqüentment i es manté en aquest document per raons històriques. Prové del fet que tots els exponents són zero en la representació simbòlica de la dimensió d'aquestes magnituds. El terme magnitud de dimensió u reflecteix la convenció segons la qual la representació simbòlica de la dimensió d'aquestes magnituds és el símbol 1 (vegeu l'apartat 2.2.3 de la Norma ISO 31-0:1992).
 • 2. Les unitats de mesura i els valors de les magnituds de dimensió u són nombres, però aquestes magnituds porten més informació que un nombre.
 • 3. Algunes magnituds de dimensió u es defineixen com a quocients de dues magnituds de la mateixa naturalesa.

  Exemple: Angle pla, angle sòlid, índex de refracció, permeabilitat relativa, fracció de massa, coeficient de fricció, nombre de Mach.
 • 4. Els nombres d'entitats són magnituds de dimensió u.

  Exemple: Nombre de voltes d'una bobina, nombre de molècules en una mostra determinada, degeneració dels nivells d'energia d'un sistema quàntic.
magnitud bàsica magnitud bàsica

Magnituds i unitats

 • ca  magnitud de base, n f
 • ca  magnitud bàsica, n f sin. compl.
 • es  magnitud básica
 • es  magnitud de base sin. compl.
 • fr  grandeur de base
 • pt  grandeza de base
 • en  base quantity
 • cod  1.4

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud d'un subconjunt escollit per conveni en un sistema de magnituds determinat de manera que cap magnitud del subconjunt no pugui expressar-se en funció de les altres.

Nota

 • 1. El subconjunt esmentat en la definició és anomenat conjunt de magnituds de base.

  Exemple: En l'apartat 1.6 s'esmenta el conjunt de magnituds de base del sistema internacional de magnituds (ISQ).
 • 2. Les magnituds de base es consideren mútuament independents, perquè una magnitud de base no es pot expressar pel producte de potències d'altres magnituds de base.
 • 3. Es pot considerar la magnitud nombre d'entitats com una magnitud de base en tot sistema de magnituds.
magnitud d'entrada magnitud d'entrada

Mesuraments

 • ca  magnitud d'entrada, n f
 • ca  magnitud d'entrada en un model de mesura, n f sin. compl.
 • es  magnitud de entrada
 • es  magnitud de entrada en un modelo de medición sin. compl.
 • fr  grandeur d'entrée
 • fr  grandeur d'entrée dans un modèle de mesure sin. compl.
 • pt  grandeza de entrada
 • pt  grandeza de entrada num modelo de medição sin. compl.
 • en  input quantity
 • en  input quantity in a measurement model sin. compl.
 • cod  2.50

Mesuraments

Definició
Magnitud que cal mesurar, o magnitud el valor de la qual pot obtenir-se d'altra forma, per calcular el valor mesurat d'un mesurand.

Exemple: Quan el mesurand és la longitud d'una barra de metall a una temperatura determinada, la temperatura real, la longitud a la temperatura real i el coeficient de dilatació tèrmica lineal de la barra són magnituds d'entrada en un model de mesura.

Nota

 • 1. Una magnitud d'entrada en un model de mesura és sovint una magnitud de sortida d'un sistema de mesura.
 • 2. Les indicacions, les correccions i les magnituds d'influència són magnituds d'entrada en un model de mesura.
magnitud d'entrada en un model de mesura magnitud d'entrada en un model de mesura

Mesuraments

 • ca  magnitud d'entrada, n f
 • ca  magnitud d'entrada en un model de mesura, n f sin. compl.
 • es  magnitud de entrada
 • es  magnitud de entrada en un modelo de medición sin. compl.
 • fr  grandeur d'entrée
 • fr  grandeur d'entrée dans un modèle de mesure sin. compl.
 • pt  grandeza de entrada
 • pt  grandeza de entrada num modelo de medição sin. compl.
 • en  input quantity
 • en  input quantity in a measurement model sin. compl.
 • cod  2.50

Mesuraments

Definició
Magnitud que cal mesurar, o magnitud el valor de la qual pot obtenir-se d'altra forma, per calcular el valor mesurat d'un mesurand.

Exemple: Quan el mesurand és la longitud d'una barra de metall a una temperatura determinada, la temperatura real, la longitud a la temperatura real i el coeficient de dilatació tèrmica lineal de la barra són magnituds d'entrada en un model de mesura.

Nota

 • 1. Una magnitud d'entrada en un model de mesura és sovint una magnitud de sortida d'un sistema de mesura.
 • 2. Les indicacions, les correccions i les magnituds d'influència són magnituds d'entrada en un model de mesura.
magnitud d'influència magnitud d'influència

Mesuraments

 • ca  magnitud d'influència, n f
 • ca  magnitud influent, n f sin. compl.
 • es  magnitud de influencia
 • fr  grandeur d'influence
 • pt  grandeza de influência
 • en  influence quantity
 • cod  2.52

Mesuraments

Definició
Magnitud que, en un mesurament directe, no afecta la magnitud mesurada realment, però té un efecte en la relació entre la indicació i el resultat de mesura.

Exemple 1: La freqüència en el mesurament directe de l'amplitud constant d'un corrent altern mitjançant un amperímetre.

Exemple 2: La concentració de substància de bilirubina en un mesurament directe de la concentració de substància d'hemoglobina en el plasma humà.

Exemple 3: La temperatura d'un micròmetre emprat en el mesurament de la longitud d'una barra, però no la temperatura de la mateixa barra que pot entrar en la definició del mesurand.

Exemple 4: La pressió de fons en una font d'ions d'un espectròmetre de masses durant el mesurament d'una fracció molar.

Nota

 • 1. Un mesurament indirecte implica una combinació de mesuraments directes, sobre cadascun de les quals poden tenir efecte unes magnituds d'influència.
 • 2. En la Guia ISO/IEC 98-3:2008, el concepte magnitud d'influència es defineix com en la segona edició del Vocabulari internacional de metrologia, abastant no tan sols les magnituds que tenen un efecte sobre el sistema de mesura, com en la definició anterior, sinó també aquelles que tenen un efecte sobre les magnituds mesurades realment. A més, en la Guia ISO/IEC 98-3:2008 el concepte no està limitat als mesuraments directes.
magnitud de base magnitud de base

Magnituds i unitats

 • ca  magnitud de base, n f
 • ca  magnitud bàsica, n f sin. compl.
 • es  magnitud básica
 • es  magnitud de base sin. compl.
 • fr  grandeur de base
 • pt  grandeza de base
 • en  base quantity
 • cod  1.4

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud d'un subconjunt escollit per conveni en un sistema de magnituds determinat de manera que cap magnitud del subconjunt no pugui expressar-se en funció de les altres.

Nota

 • 1. El subconjunt esmentat en la definició és anomenat conjunt de magnituds de base.

  Exemple: En l'apartat 1.6 s'esmenta el conjunt de magnituds de base del sistema internacional de magnituds (ISQ).
 • 2. Les magnituds de base es consideren mútuament independents, perquè una magnitud de base no es pot expressar pel producte de potències d'altres magnituds de base.
 • 3. Es pot considerar la magnitud nombre d'entitats com una magnitud de base en tot sistema de magnituds.
magnitud de dimensió u magnitud de dimensió u

Magnituds i unitats

 • ca  magnitud adimensional, n f
 • ca  magnitud de dimensió u, n f sin. compl.
 • es  magnitud de dimensión uno
 • fr  grandeur de dimension un
 • fr  grandeur sans dimension sin. compl.
 • pt  grandeza adimensional
 • pt  grandeza de dimensão um sin. compl.
 • en  dimensionless quantity
 • en  quantity of dimension one sin. compl.
 • cod  1.8

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud per a la qual tots els exponents dels factors que corresponen a les magnituds bàsiques de la seva dimensió són zero.

Nota

 • 1. El terme magnitud adimensional és emprat freqüentment i es manté en aquest document per raons històriques. Prové del fet que tots els exponents són zero en la representació simbòlica de la dimensió d'aquestes magnituds. El terme magnitud de dimensió u reflecteix la convenció segons la qual la representació simbòlica de la dimensió d'aquestes magnituds és el símbol 1 (vegeu l'apartat 2.2.3 de la Norma ISO 31-0:1992).
 • 2. Les unitats de mesura i els valors de les magnituds de dimensió u són nombres, però aquestes magnituds porten més informació que un nombre.
 • 3. Algunes magnituds de dimensió u es defineixen com a quocients de dues magnituds de la mateixa naturalesa.

  Exemple: Angle pla, angle sòlid, índex de refracció, permeabilitat relativa, fracció de massa, coeficient de fricció, nombre de Mach.
 • 4. Els nombres d'entitats són magnituds de dimensió u.

  Exemple: Nombre de voltes d'una bobina, nombre de molècules en una mostra determinada, degeneració dels nivells d'energia d'un sistema quàntic.
magnitud de sortida magnitud de sortida

Mesuraments

 • ca  magnitud de sortida, n f
 • ca  magnitud de sortida en un model de mesura, n f sin. compl.
 • es  magnitud de salida
 • es  magnitud de salida en un modelo de medición sin. compl.
 • fr  grandeur de sortie
 • fr  grandeur de sortie dans un modèle de mesure sin. compl.
 • pt  grandeza de saída
 • pt  grandeza de saída num modelo de medição sin. compl.
 • en  output quantity
 • en  output quantity in a measurement model sin. compl.
 • cod  2.51

Mesuraments

Definició
Magnitud el valor mesurat de la qual es calcula utilitzant els valors de les magnituds d'entrada en un model de mesura.
magnitud de sortida en un model de mesura magnitud de sortida en un model de mesura

Mesuraments

 • ca  magnitud de sortida, n f
 • ca  magnitud de sortida en un model de mesura, n f sin. compl.
 • es  magnitud de salida
 • es  magnitud de salida en un modelo de medición sin. compl.
 • fr  grandeur de sortie
 • fr  grandeur de sortie dans un modèle de mesure sin. compl.
 • pt  grandeza de saída
 • pt  grandeza de saída num modelo de medição sin. compl.
 • en  output quantity
 • en  output quantity in a measurement model sin. compl.
 • cod  2.51

Mesuraments

Definició
Magnitud el valor mesurat de la qual es calcula utilitzant els valors de les magnituds d'entrada en un model de mesura.