Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  unitat, n f
 • ca  unitat de mesura, n f sin. compl.
 • es  unidad
 • es  unidad de medida sin. compl.
 • fr  unité
 • fr  unité de mesure sin. compl.
 • pt  unidade
 • pt  unidade de medida sin. compl.
 • en  measurement unit
 • en  unit sin. compl.
 • en  unit of measurement sin. compl.
 • cod  1.9

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud escalar real, definida i adoptada per convenció, amb la qual es pot comparar qualsevol altra magnitud de la mateixa naturalesa a fi d'expressar la relació entre ambdues en forma numèrica.

Nota

 • 1. Les unitats de mesura es designen per noms i símbols assignats convencionalment.
 • 2. Les unitats de mesura de magnituds de la mateixa dimensió poden designar-se mitjançant el mateix nom i el mateix símbol encara que aquestes magnituds no siguin de la mateixa naturalesa. S'utilitza, per exemple, el nom joule per kelvin i el símbol J/K per designar a la vegada una unitat de capacitat tèrmica i una unitat d'entropia, encara que aquestes magnituds no es considerin generalment de la mateixa naturalesa. Malgrat això, en alguns casos, s'utilitzen noms especials exclusivament per a magnituds d'una naturalesa específica. Per exemple, la unitat de mesura segon a la potència menys 1 (1/s) s'anomena hertz (Hz) per a les freqüències i becquerel (Bq) per a les activitats de radionúclids.
 • 3. Les unitats de magnituds de dimensió u són nombres. En alguns casos, se'ls dona noms especials, per exemple, radiant, estereoradiant i decibel, o s'expressen mitjançant quocients, com el mil·limol per mol, igual a 103, i el microgram per kilogram, igual a 109.
 • 4. Per a una magnitud determinada, el nom abreujat unitat es combina freqüentment amb el nom de la magnitud, per exemple unitat de massa.
unitat bàsica unitat bàsica

Magnituds i unitats

 • ca  unitat bàsica, n f
 • es  unidad básica
 • es  unidad de base sin. compl.
 • fr  unité de base
 • pt  unidade de base
 • en  base unit
 • cod  1.10

Magnituds i unitats

Definició
Unitat de mesura adoptada per convenció per a una magnitud de base.

Nota

 • 1. En cada sistema coherent d'unitats, hi ha una sola unitat de base per a cada magnitud de base.

  Exemple: En el sistema internacional d'unitats, el metre és la unitat de base de longitud. En el sistema cegesimal (CGS), el centímetre és la unitat de base de longitud.
 • 2. Una unitat de base pot servir també per a una magnitud derivada de la mateixa dimensió.

  Exemple: La quantitat de precipitació d'aigua de pluja, definida com un volum areal (volum per àrea), té el metre com a unitat derivada coherent dins el sistema internacional d'unitats.
 • 3. Per a un nombre d'entitats, pot considerar-se el nombre u, de símbol 1, com la unitat de base en tot sistema d'unitats.
unitat de mesura unitat de mesura

Magnituds i unitats

 • ca  unitat, n f
 • ca  unitat de mesura, n f sin. compl.
 • es  unidad
 • es  unidad de medida sin. compl.
 • fr  unité
 • fr  unité de mesure sin. compl.
 • pt  unidade
 • pt  unidade de medida sin. compl.
 • en  measurement unit
 • en  unit sin. compl.
 • en  unit of measurement sin. compl.
 • cod  1.9

Magnituds i unitats

Definició
Magnitud escalar real, definida i adoptada per convenció, amb la qual es pot comparar qualsevol altra magnitud de la mateixa naturalesa a fi d'expressar la relació entre ambdues en forma numèrica.

Nota

 • 1. Les unitats de mesura es designen per noms i símbols assignats convencionalment.
 • 2. Les unitats de mesura de magnituds de la mateixa dimensió poden designar-se mitjançant el mateix nom i el mateix símbol encara que aquestes magnituds no siguin de la mateixa naturalesa. S'utilitza, per exemple, el nom joule per kelvin i el símbol J/K per designar a la vegada una unitat de capacitat tèrmica i una unitat d'entropia, encara que aquestes magnituds no es considerin generalment de la mateixa naturalesa. Malgrat això, en alguns casos, s'utilitzen noms especials exclusivament per a magnituds d'una naturalesa específica. Per exemple, la unitat de mesura segon a la potència menys 1 (1/s) s'anomena hertz (Hz) per a les freqüències i becquerel (Bq) per a les activitats de radionúclids.
 • 3. Les unitats de magnituds de dimensió u són nombres. En alguns casos, se'ls dona noms especials, per exemple, radiant, estereoradiant i decibel, o s'expressen mitjançant quocients, com el mil·limol per mol, igual a 103, i el microgram per kilogram, igual a 109.
 • 4. Per a una magnitud determinada, el nom abreujat unitat es combina freqüentment amb el nom de la magnitud, per exemple unitat de massa.
unitat de mesura fora del sistema unitat de mesura fora del sistema

Magnituds i unitats

 • ca  unitat de mesura fora del sistema, n f
 • ca  unitat fora del sistema, n f sin. compl.
 • es  unidad fuera del sistema
 • fr  unité hors système
 • pt  unidade fora do sistema
 • en  off system measurement unit
 • en  off system unit sin. compl.
 • cod  1.15

Magnituds i unitats

Definició
Unitat de mesura que no pertany a un sistema d'unitats determinat.

Exemple 1: L'electró-volt (al voltant de 1,602 18 x 1019 J) és una unitat d'energia fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats.

Exemple 2: El dia, l'hora i el minut són unitats de temps fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats
unitat derivada unitat derivada

Magnituds i unitats

 • ca  unitat derivada, n f
 • es  unidad de medida de una magnitud derivada
 • es  unidad derivada sin. compl.
 • fr  unité dérivée
 • pt  unidade derivada
 • en  derived unit
 • cod  1.11

Magnituds i unitats

Definició
Unitat de mesura d'una magnitud derivada.

Exemples: El metre per segon, símbol m/s, i el centímetre per segon, símbol cm/s, són unitats derivades de velocitat en el sistema internacional d'unitats. El kilòmetre per hora, símbol km/h, és una unitat de velocitat fora del sistema internacional, però el seu ús està acceptat juntament amb el sistema internacional. El nus, igual a una milla nàutica per hora, és una unitat de velocitat fora del sistema internacional d'unitats.
unitat derivada coherent unitat derivada coherent

Magnituds i unitats

 • ca  unitat derivada coherent, n f
 • es  unidad derivada coherente
 • fr  unité dérivée cohérente
 • pt  unidade derivada coerente
 • en  coherent derived unit
 • cod  1.12

Magnituds i unitats

Definició
Unitat derivada que, per a un sistema de magnituds determinat i per a un conjunt escollit d'unitats bàsiques, és un producte de potències de les unitats bàsiques sense cap altre factor de proporcionalitat que el nombre u .

Nota

 • 1. La potència d'una unitat de base és la unitat elevada a un exponent.
 • 2. La coherència només pot determinar-se en relació amb un sistema de magnituds particular i un conjunt determinat d'unitats de base.

  Exemples: Si el metre, el segon i el mol són unitats de base, el metre per segon és la unitat derivada coherent de velocitat quan es defineix la velocitat mitjançant l'equació entre magnituds v = dr/dt, i el mol per metre cúbic és la unitat derivada coherent de concentració de quantitat de substància quan la concentració de quantitat de substància es defineix per l'equació entre magnituds c = n/V. El kilòmetre per hora i el nus, donats com a exemples d'unitats derivades a 1.11, no són unitats derivades coherents en aquest sistema.
 • 3. Una unitat derivada pot ser coherent en relació amb un sistema de magnituds, però no en relació amb un altre.

  Exemple: El centímetre per segon és la unitat derivada coherent de velocitat en el sistema d'unitats cegesimal, però no ho és en el sistema internacional d'unitats.
 • 4. En tot sistema d'unitats, la unitat derivada coherent de tota magnitud derivada de dimensió u és el nombre u, de símbol 1. El nom i el símbol de la unitat de mesura u generalment no s'esmenten.
unitat fora del sistema unitat fora del sistema

Magnituds i unitats

 • ca  unitat de mesura fora del sistema, n f
 • ca  unitat fora del sistema, n f sin. compl.
 • es  unidad fuera del sistema
 • fr  unité hors système
 • pt  unidade fora do sistema
 • en  off system measurement unit
 • en  off system unit sin. compl.
 • cod  1.15

Magnituds i unitats

Definició
Unitat de mesura que no pertany a un sistema d'unitats determinat.

Exemple 1: L'electró-volt (al voltant de 1,602 18 x 1019 J) és una unitat d'energia fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats.

Exemple 2: El dia, l'hora i el minut són unitats de temps fora del sistema respecte al sistema internacional d'unitats