Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Vocabulari internacional de metrologia

Presentació
 • ca  validació, n f
 • es  validación
 • fr  validation
 • pt  validação
 • en  validation
 • cod  2.45

Mesuraments

Definició
Verificació en la qual els requisits especificats són adequats per a un ús determinat.
 • ca  valor d'una magnitud, n m
 • ca  valor, n m sin. compl.
 • es  valor
 • es  valor de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur
 • fr  valeur d'une grandeur sin. compl.
 • pt  valor
 • en  quantity value
 • en  value sin. compl.
 • en  value of a quantity sin. compl.
 • cod  1.19

Magnituds i unitats

Definició
Conjunt d'un nombre i una referència que constitueixen l'expressió quantitativa d'una magnitud.

Exemple 1: Longitud d'una barra determinada: 5,34 m o 534 cm

Exemple 2: Massa d'un cos determinat: 0,152 kg o 152 g

Exemple 3: Curvatura d'un arc determinat: 112 m1

Exemple 4: Temperatura Celsius d'una mostra determinada: −5 oC

Exemple 5: Impedància elèctrica d'un element de circuit determinat a una freqüència determinada, on j és la unitat imaginària: (7 + 3j) Ω

Exemple 6: Índex de refracció d'una mostra determinada de vidre: 1,32

Exemple 7: Duresa Rockwell C d'una mostra determinada: 43,5 HRC

Exemple 8: Fracció de massa de cadmi en una mostra determinada de coure: 3 μg/kg o 3 x 10-9

Exemple 9: Molalitat de Pb2+ en una mostra determinada d'aigua: 1,76 μmol/kg

Exemple 10: Concentració arbitrària de quantitat de substància de lutropina en una mostra determinada de plasma sanguini humà fent servir el patró internacional 80/552 de l'Organització Mundial de la Salut): 5,0 UI/L, on UI significa unitat internacional de l'OMS

Nota

 • 1. Segons el tipus de referència, el valor d'una magnitud és:

  - el producte d'un nombre i una unitat de mesura (vegeu els exemples 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9); la unitat u no s'indica generalment per a les magnituds de dimensió u (vegeu els exemples 6 i 8),
  - un nombre i la referència a un procediment de mesura (vegeu l'exemple 7) o
  - un nombre i un material de referència (vegeu l'exemple 10).
 • 2. El nombre pot ser complex (vegeu l'exemple 5).
 • 3. El valor d'una magnitud pot representar-se de diverses maneres (vegeu els exemples 1, 2 i 8).
 • 4. En el cas de magnituds vectorials o tensionals, cada component té un valor.

  Exemple: Força que actua en una partícula determinada, per exemple en coordenades cartesianes (Fx; Fy; Fz) = (-31,5; 43,2; 17,0) N.
valor convencional valor convencional

Mesuraments

 • ca  valor convencional d'una magnitud, n m
 • ca  valor convencional, n m sin. compl.
 • es  valor convencional
 • es  valor convencional de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur conventionnelle
 • fr  valeur conventionnelle d'une grandeur sin. compl.
 • pt  valor convencional
 • pt  valor convencional de uma grandeza sin. compl.
 • en  conventional quantity value
 • en  conventional value sin. compl.
 • en  conventional value of a quantity sin. compl.
 • cod  2.12

Mesuraments

Definició
Valor atribuït a una magnitud per a un propòsit determinat.

Exemple 1: Valor convencional de l'acceleració gravitatòria (o de caiguda lliure), gn = 9,806 65 m·s2.

Exemple 2: Valor convencional de la constant de Josephson, KJ-90 = 483 597,9 GHz·V1.

Exemple 3: Valor convencional d'un patró de massa determinat, m = 100,003 47 g.

Nota

 • 1. De vegades, s'utilitza el terme valor convencionalment veritable per a aquest concepte, però no se n'aconsella l'ús.
 • 2. De vegades, un valor convencional és l'estimació d'un valor veritable.
 • 3. Un valor convencional es considera generalment associat a una incertesa de mesura convenientment petita, que pot ser fins i tot zero.
valor convencional d'una magnitud valor convencional d'una magnitud

Mesuraments

 • ca  valor convencional d'una magnitud, n m
 • ca  valor convencional, n m sin. compl.
 • es  valor convencional
 • es  valor convencional de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur conventionnelle
 • fr  valeur conventionnelle d'une grandeur sin. compl.
 • pt  valor convencional
 • pt  valor convencional de uma grandeza sin. compl.
 • en  conventional quantity value
 • en  conventional value sin. compl.
 • en  conventional value of a quantity sin. compl.
 • cod  2.12

Mesuraments

Definició
Valor atribuït a una magnitud per a un propòsit determinat.

Exemple 1: Valor convencional de l'acceleració gravitatòria (o de caiguda lliure), gn = 9,806 65 m·s2.

Exemple 2: Valor convencional de la constant de Josephson, KJ-90 = 483 597,9 GHz·V1.

Exemple 3: Valor convencional d'un patró de massa determinat, m = 100,003 47 g.

Nota

 • 1. De vegades, s'utilitza el terme valor convencionalment veritable per a aquest concepte, però no se n'aconsella l'ús.
 • 2. De vegades, un valor convencional és l'estimació d'un valor veritable.
 • 3. Un valor convencional es considera generalment associat a una incertesa de mesura convenientment petita, que pot ser fins i tot zero.
valor d'una magnitud valor d'una magnitud

Magnituds i unitats

 • ca  valor d'una magnitud, n m
 • ca  valor, n m sin. compl.
 • es  valor
 • es  valor de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur
 • fr  valeur d'une grandeur sin. compl.
 • pt  valor
 • en  quantity value
 • en  value sin. compl.
 • en  value of a quantity sin. compl.
 • cod  1.19

Magnituds i unitats

Definició
Conjunt d'un nombre i una referència que constitueixen l'expressió quantitativa d'una magnitud.

Exemple 1: Longitud d'una barra determinada: 5,34 m o 534 cm

Exemple 2: Massa d'un cos determinat: 0,152 kg o 152 g

Exemple 3: Curvatura d'un arc determinat: 112 m1

Exemple 4: Temperatura Celsius d'una mostra determinada: −5 oC

Exemple 5: Impedància elèctrica d'un element de circuit determinat a una freqüència determinada, on j és la unitat imaginària: (7 + 3j) Ω

Exemple 6: Índex de refracció d'una mostra determinada de vidre: 1,32

Exemple 7: Duresa Rockwell C d'una mostra determinada: 43,5 HRC

Exemple 8: Fracció de massa de cadmi en una mostra determinada de coure: 3 μg/kg o 3 x 10-9

Exemple 9: Molalitat de Pb2+ en una mostra determinada d'aigua: 1,76 μmol/kg

Exemple 10: Concentració arbitrària de quantitat de substància de lutropina en una mostra determinada de plasma sanguini humà fent servir el patró internacional 80/552 de l'Organització Mundial de la Salut): 5,0 UI/L, on UI significa unitat internacional de l'OMS

Nota

 • 1. Segons el tipus de referència, el valor d'una magnitud és:

  - el producte d'un nombre i una unitat de mesura (vegeu els exemples 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9); la unitat u no s'indica generalment per a les magnituds de dimensió u (vegeu els exemples 6 i 8),
  - un nombre i la referència a un procediment de mesura (vegeu l'exemple 7) o
  - un nombre i un material de referència (vegeu l'exemple 10).
 • 2. El nombre pot ser complex (vegeu l'exemple 5).
 • 3. El valor d'una magnitud pot representar-se de diverses maneres (vegeu els exemples 1, 2 i 8).
 • 4. En el cas de magnituds vectorials o tensionals, cada component té un valor.

  Exemple: Força que actua en una partícula determinada, per exemple en coordenades cartesianes (Fx; Fy; Fz) = (-31,5; 43,2; 17,0) N.
valor de referència d'una magnitud valor de referència d'una magnitud

Patrons

 • ca  valor de referència d'una magnitud, n m
 • es  valor de referencia
 • es  valor de referencia de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur de référence
 • pt  valor de referência
 • en  reference quantity value
 • en  reference value sin. compl.
 • cod  5.18

Patrons

Definició
Valor d'una magnitud que serveix de base de comparació amb valors de magnituds de la mateixa naturalesa.

Nota

 • 1. El valor de referència d'una magnitud pot ser un valor veritable d'un mesurand, cas en què és desconegut, o un valor convencional, cas en què és conegut.
 • 2. Un valor de referència d'una magnitud associat a la seva incertesa de mesura es refereix habitualment a:

  a) un material, per exemple un material de referència certificat,
  b) un dispositiu, per exemple un làser estabilitzat,
  c) un procediment de mesura de referència,
  d) una comparació de patrons de mesura
 • 3. (De la traducció catalana, de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic): El terme valor de referència d'una magnitud correspon a un concepte metrològic i no s'ha de confondre amb el terme valor de referència o valor de referència biològic corresponent al concepte central de la teoria de valors de referència pròpia de les ciències de laboratori clínic. Per aquesta raó, en un context de ciències de laboratori clínic, el terme valor de referència d'una magnitud és millor substituir-lo per valor de referència metrològic.
valor mesurat valor mesurat

Mesuraments

 • ca  valor mesurat d'una magnitud, n m
 • ca  valor mesurat, n m sin. compl.
 • es  valor medido
 • es  valor medido de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur mesurée
 • pt  valor medido da grandeza
 • pt  valor medido sin. compl.
 • en  measured quantity value
 • en  measured value sin. compl.
 • en  measured value of a quantity sin. compl.
 • cod  2.10

Mesuraments

Definició
Valor d'una magnitud que representa un resultat de mesura.

Nota

 • 1. Per a un mesurament que implica indicacions repetides, cadascuna pot utilitzar-se per subministrar un valor mesurat corresponent. Aquest conjunt de valors mesurats individuals pot emprar-se després per calcular un valor mesurat resultant, com una mitjana o una mediana, en general amb una incertesa de mesura menor.
 • 2. Quan el ventall dels valors veritables que són considerats representatius del mesurand és petit en relació amb la incertesa de mesura, es pot considerar un valor mesurat com una estimació d'un valor veritable en essència únic, i s'empra sovint la mitjana o la mediana de valors mesurats individuals obtinguts per mesuraments repetits.
 • 3. En el cas que el ventall dels valors veritables que són considerats representatius del mesurand no és petit en relació amb la incertesa de mesura, un valor mesurat és sovint una estimació d'una mitjana o d'una mediana del conjunt dels valors veritables.
 • 4. En la Guia per a l'expressió de la incertesa de mesura s'utilitzen els termes resultat de mesura i estimació del valor del mesurand, o simplement estimació del mesurand en lloc de valor mesurat.
valor mesurat d'una magnitud valor mesurat d'una magnitud

Mesuraments

 • ca  valor mesurat d'una magnitud, n m
 • ca  valor mesurat, n m sin. compl.
 • es  valor medido
 • es  valor medido de una magnitud sin. compl.
 • fr  valeur mesurée
 • pt  valor medido da grandeza
 • pt  valor medido sin. compl.
 • en  measured quantity value
 • en  measured value sin. compl.
 • en  measured value of a quantity sin. compl.
 • cod  2.10

Mesuraments

Definició
Valor d'una magnitud que representa un resultat de mesura.

Nota

 • 1. Per a un mesurament que implica indicacions repetides, cadascuna pot utilitzar-se per subministrar un valor mesurat corresponent. Aquest conjunt de valors mesurats individuals pot emprar-se després per calcular un valor mesurat resultant, com una mitjana o una mediana, en general amb una incertesa de mesura menor.
 • 2. Quan el ventall dels valors veritables que són considerats representatius del mesurand és petit en relació amb la incertesa de mesura, es pot considerar un valor mesurat com una estimació d'un valor veritable en essència únic, i s'empra sovint la mitjana o la mediana de valors mesurats individuals obtinguts per mesuraments repetits.
 • 3. En el cas que el ventall dels valors veritables que són considerats representatius del mesurand no és petit en relació amb la incertesa de mesura, un valor mesurat és sovint una estimació d'una mitjana o d'una mediana del conjunt dels valors veritables.
 • 4. En la Guia per a l'expressió de la incertesa de mesura s'utilitzen els termes resultat de mesura i estimació del valor del mesurand, o simplement estimació del mesurand en lloc de valor mesurat.
valor nominal valor nominal

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  valor nominal, n m
 • ca  valor nominal d'una magnitud, n m sin. compl.
 • es  valor nominal
 • fr  valeur nominale
 • pt  valor nominal
 • en  nominal quantity value
 • en  nominal value sin. compl.
 • cod  4.6

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Valor arrodonit o aproximat d'una magnitud característica d'un instrument de mesura o d'un sistema de mesura, que serveix de guia per al seu ús.

Exemple 1: El valor 100 W indicat en una resistència patró.

Exemple 2: El valor 1 000 mL indicat en un flascó d'una sola marca.

Exemple 3: El valor 0,1 mol/L de la concentració de substància d'una solució d'àcid clorhídric, HCl.

Exemple 4: El valor -20 ºC com a temperatura màxima d'emmagatzematge.

Nota

 • No s'han de confondre el termes valor nominal d'una magnitud i valor nominal amb el terme valor d'una propietat qualitativa (vegeu la nota 2 de l'apartat 1.30).
valor nominal d'una magnitud valor nominal d'una magnitud

Propietats dels dispositius de mesura

 • ca  valor nominal, n m
 • ca  valor nominal d'una magnitud, n m sin. compl.
 • es  valor nominal
 • fr  valeur nominale
 • pt  valor nominal
 • en  nominal quantity value
 • en  nominal value sin. compl.
 • cod  4.6

Propietats dels dispositius de mesura

Definició
Valor arrodonit o aproximat d'una magnitud característica d'un instrument de mesura o d'un sistema de mesura, que serveix de guia per al seu ús.

Exemple 1: El valor 100 W indicat en una resistència patró.

Exemple 2: El valor 1 000 mL indicat en un flascó d'una sola marca.

Exemple 3: El valor 0,1 mol/L de la concentració de substància d'una solució d'àcid clorhídric, HCl.

Exemple 4: El valor -20 ºC com a temperatura màxima d'emmagatzematge.

Nota

 • No s'han de confondre el termes valor nominal d'una magnitud i valor nominal amb el terme valor d'una propietat qualitativa (vegeu la nota 2 de l'apartat 1.30).