Back to top

Diccionari de religions

Presentació
  • ca  aliyà, n f

Judaisme

Definició
Honor que es concedeix a un creient de llegir un passatge de la Torà al servei del dissabte.

Nota

  • Com que el passatge assignat està subdividit en un mínim de set seccions, calen com a mínim set persones diferents per a fer les lectures. També es nomena un lector addicional per a repetir part de la lectura final i recitar l'haftarà. Si un sacerdot jueu (un descendent directe d'Aaró, el primer sacerdot) i un levita (un membre de la tribu sacerdotal de Leví) són presents, se'ls assigna privilegiadament la primera i la segona lectures, respectivament. Així, normalment, un fidel israelita comú llegeix des de la tercera lectura de la Torà en endavant. Actualment, l'aliyà també designa els immigrants d'altres terres que es "dirigeixen" cap a Israel, per analogia amb l'èxode cap a la Terra Promesa.
  • El plural d'aliyà és aliyot.
  • La denominació aliyà prové de l'hebreu 'aliya, 'aixecar-se'.