Back to top

Diccionaris cartogràfics

Presentació
calibratge amb línies rectes calibratge amb línies rectes

Fotogrametria

 • ca  calibratge amb línies rectes, n m
 • es  calibración con líneas rectas
 • en  line-based calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge d'un sensor que parteix del supòsit que les línies rectes en l'espai objecte es projecten d'igual manera en l'espai imatge, en el qual s'utilitzen diverses línies, no necessàriament paral·leles, o una sola línia fotografiada en preses consecutives rotades entorn de l'eix òptic, utilitzat en fotogrametria terrestre.

Nota

 • El calibratge amb línies rectes es pot aplicar a qualsevol tipus de càmera, tot i que no permet estimar tots els paràmetres d'orientació interna.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge amb placa reticulada calibratge amb placa reticulada

Fotogrametria

 • ca  calibratge amb placa reticulada, n m
 • es  calibración con placa reticulada
 • es  método de la placa reticulada
 • en  grid plate method
 • en  réseau calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge geomètric d'una càmera que determina les coordenades del centre de projecció d'un model estereoscòpic utilitzant un goniòmetre i una placa reticulada.

Nota

 • En el calibratge amb placa reticulada es fan, com a mínim, tres lectures de coordenades de punts en la placa i en el model.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge amb prova de resolució calibratge amb prova de resolució

Fotogrametria

 • ca  calibratge amb prova de resolució, n m
 • es  calibración con test de resolución
 • en  test-pattern calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge de la resolució d'una lent realitzat mitjançant la fotografia, amb una pel·lícula d'alta resolució, de diferents patrons de línies paral·leles separades per distàncies iguals a la seva amplària, amb el qual s'obté la mesura del poder de resolució de la lent en formar una imatge.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge analític simultani d'imatges múltiples calibratge analític simultani d'imatges múltiples

Fotogrametria

 • ca  calibratge analític simultani d'imatges múltiples, n m
 • es  calibración analítica simultánea de imágenes múltiples
 • en  simultaneous multiframe analytical calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge dels paràmetres d'orientació interna que utilitza múltiples imatges amb paràmetres d'orientació externa que varien de l'una a l'altra.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge d'apuntament calibratge d'apuntament

Teledetecció > Georeferenciació

 • ca  calibratge d'apuntament, n m
 • es  calibración de apuntamiento
 • en  boresighting

Teledetecció > Georeferenciació

Definició
Procediment d'alineació exacta dels sensors a l'estructura de la plataforma que els sustenta.

El calibratge d'apuntament és necessari per a orientar el sensor a allò que hom vol observar, tenint en compte no només que aproximadament apunti on interessa, sinó que la seva posició angular relativa al sistema de navegació inercial sigui molt ben coneguda, ja que és important per a aconseguir un bon control de l'apuntament i no introduir errors sistemàtics en les mesures de l'actitud. En el cas dels radars és important per a aconseguir que l'antena estigui orientada en la direcció de màxim guany.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent, actualitzada pels autors el març de 2015 i el febrer de 2018:

  PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 597 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-9008-4; 978-84-412-2249-6
calibratge de la desorientació calibratge de la desorientació

Fotogrametria

 • ca  calibratge de la desorientació, n m
 • es  calibración de la desorientación
 • en  boresight calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge utilitzat per a determinar la desviació angular entre l'orientació angular del sistema de navegació inercial i l'orientació angular d'un sensor.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge de la resolució calibratge de la resolució

Fotogrametria

 • ca  calibratge de la resolució, n m
 • es  calibración de la resolución
 • en  resolution calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge utilitzat per a determinar el poder de resolució d'una lent, que es pot realitzar per mitjà d'una prova de resolució o de transferència de la modulació.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge estel·lar calibratge estel·lar

Fotogrametria

 • ca  calibratge estel·lar, n m
 • es  calibración estelar
 • en  stellar calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge geomètric d'un sensor que utilitza com a blancs les estrelles identificables en el firmament amb coordenades conegudes en el moment de la presa.

Nota

 • La presa es fa apuntant al zenit i tenint en compte l'estació de càmera, l'orientació i anivellació (declinació de l'eix òptic i rotació), la temperatura de l'aire i la pressió atmosfèrica.
 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge fotomètric calibratge fotomètric

Fotogrametria

 • ca  calibratge fotomètric, n m
 • es  calibración fotométrica
 • en  photometric calibration

Fotogrametria

Definició
Calibratge del comportament fotomètric d'un sensor per a paràmetres com el soroll, la linealitat radiomètrica, el corrent de foscor i el marge dinàmic.

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent:

  FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2011. 351 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-8754-1; 978-84-412-2050-8
calibratge geomètric calibratge geomètric

Teledetecció > Georeferenciació

 • ca  calibratge geomètric, n m
 • es  calibración geométrica
 • en  geometric calibration

Teledetecció > Georeferenciació

Definició
Calibratge aplicat als sensors de teledetecció per a obtenir característiques detallades de la geometria que proporcionen (models de distorsió radial en sistemes òptics, per exemple), assegurar que generen imatges amb una geometria correcta d'acord amb les especificacions inicials o recalcular paràmetres importants que poden haver variat, ni que sigui lleugerament, amb el temps (com ara la distància focal en el cas de les càmeres mètriques convencionals).

Nota

 • La informació d'aquesta fitxa procedeix de l'obra següent, actualitzada pels autors el març de 2015 i el febrer de 2018:

  PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya: Enciclopèdia Catalana, 2012. 597 p. (Diccionaris Terminològics)
  ISBN 978-84-393-9008-4; 978-84-412-2249-6