Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de ciències de la salut

Presentació
 • ca  c-kit, n f
 • ca  CD117, n m sigla
 • es  c-kit
 • es  CD117 sigla
 • fr  c-kit
 • fr  CD117 sigla
 • en  c-kit
 • en  CD117 sigla

Immunologia

Definició
Tirosina-cinasa que actua com a receptor específic per al lligand de c-kit i que té un paper destacat en l'hematopoesi.

Nota

 • La proteïna c-kit és codificada pel gen KIT.
C3/C5-convertasa de la via alternativa del complement C3/C5-convertasa de la via alternativa del complement

Immunologia

 • ca  C3/C5-convertasa de la via alternativa del complement, n f
 • es  C3/C5-convertasa de la vía alternativa del complemento
 • fr  C3 convertase alterne
 • en  alternative-complement-pathway C3/C5-convertase

Immunologia

Definició
Enzim complex, constituït per la C3/C5 convertasa de la via clàssica del complement i el factor del complement C3b, que actua en la via alternativa del complement i que escindeix el factor C5 en els factors C5a i C5b.
C3/C5-convertasa de la via clàssica del complement C3/C5-convertasa de la via clàssica del complement

Immunologia

 • ca  C3/C5-convertasa de la via clàssica del complement, n f
 • es  C3/C5-convertasa de la vía clásica del complemento
 • fr  C3 convertase classique
 • en  classical-complement-pathway C3/C5-convertase

Immunologia

Definició
Enzim que actua en la confluència de la via clàssica del complement amb la via alternativa i amb la via de la lectina i que escindeix el factor del complement C3 en els factors C3a i C3b.
 • ca  factor nefrític del C3, n m
 • ca  C3NeF, n m sigla
 • es  factor nefrítico del C3
 • es  C3NeF sigla
 • fr  facteur C3 néphritique
 • fr  C3NF sigla
 • en  C3 nephritic factor
 • en  C3NeF sigla
 • en  NF sigla

Immunologia

Definició
Autoanticòs dirigit contra un neoantigen del factor del complement Bb de la via alternativa, que la manté activada de manera contínua i que s'associa amb glomerulonefritis membranoproliferativa i amb lipodistròfia parcial.
 • ca  antigen carcinogènic 15.3, n m
 • ca  CA 15.3, n m abrev.
 • es  antígeno carcinogénico 15.3
 • es  CA 15-3 abrev.
 • fr  antigéne tumoral 15.3
 • fr  CA 15-3 abrev.
 • en  cancer antigen 15.3
 • en  CA 15-3 abrev.

Sinologia

Definició
Antigen constituït per una glicoproteïna d'elevat pes molecular que s'utilitza habitualment com a marcador tumoral del càncer de mama.
 • ca  antigen cancerigen 15.3, n m
 • ca  antigen CA 15.3, n m sin. compl.
 • ca  CA 15.3, n m sigla
 • es  antigeno cancerígeno 15.3, n m
 • fr  antigène CA 15.3, n m
 • en  carcinogen antigen 15.3, n

Càncer

Definició
Antigen associat al tumor que s'utilitza com a marcador del càncer de mama, interessant en la detecció precoç de la recidiva preclínica o la malaltia metastàtica.
 • ca  antigen cancerigen 19.9, n m
 • ca  antigen CA 19.9, n m sin. compl.
 • ca  CA 19.9, n m sigla
 • es  antígeno cancerígeno 19.9, n m
 • fr  antigène CA 19.9, n m
 • en  cancer antigen 19.9, n

Càncer

Definició
Antigen associat al tumor, sintetitzat per les cèl·lules ductals pancreàtiques i biliars i pels epitelis de l'estómac, còlon, endometri i glàndules salivals, que s'utilitza com a marcador tumoral en el càncer de pàncrees per al seguiment durant el tractament o després.

Nota

 • L'antigen CA 19.9 no és prou sensible i específic com a marcador tumoral, atès que també es detecta en gran quantitat en altres afeccions, com la icterícia obstructiva benigna o la colangitis.
 • ca  antigen cancerigen 125, n m
 • ca  antigen CA 125, n m sin. compl.
 • ca  CA 125, n m sigla
 • es  antígeno cancerígeno 125, n m
 • fr  antigène CA 125, n m
 • en  carcinogen antigen 125, n

Càncer

Definició
Antigen associat al tumor que s'utilitza en el càncer epitelial dels ovaris per al seguiment durant el tractament o després.
 • ca  rendiment, n m
 • ca  cabal, n m sin. compl.
 • es  caudal, n m
 • es  gasto, n m
 • es  rendimiento, n m
 • en  output

Fisioteràpia

Definició
Quantitat produïda, expulsada o excretada per una entitat específica en un període de temps específic o per unitat de temps.
 • ca  cabal, n m
 • es  caudal, n m
 • en  flow

Fisioteràpia

Definició
Magnitud que expressa la quantitat de fluid que, per unitat de temps, travessa una secció del conducte per on circula.