Back to top
 • ca  enlairar, v tr
 • en  take off, to, v intr

Definició
Començar a bastir un castell.
To start to build a human tower.
 • ca  enxaneta, n m, f
 • ca  aleta, n m, f sin. compl.
 • en  crowner, n

Definició
Infant que corona un castell.
The child who climbs to the top of a human tower and crowns it.

Nota

 • La denominació aleta és pròpia del Vendrell.
 • The term aleta is specific to El Vendrell.
 • ca  pilar, n m
 • ca  espadat, n m sin. compl.
 • en  pillar, n

Definició
Figura formada pels castellers, que consisteix en un sol casteller a cada pis.
Structure made with just one person per tier.

Nota

 • Les colles castelleres solen bastir un pilar en actes en què es vol retre homenatge a un casteller i en algunes diades, com ara l'Onze de Setembre.
 • Human tower teams tend to build a pillar at events to pay tribute to a team member and on special dates, such as the Onze de Setembre Catalan national holiday.
 • ca  esquerra, n f
 • ca  buida, n f sin. compl.
 • ca  pilar buit, n m sin. compl.
 • ca  pilar fluix, n m sin. compl.
 • en  empty pillar, n
 • en  left pillar, n

Definició
Pilar que se situa a l'esquerra de la rengla en un castell d'estructura de tres o de cinc, pel qual puja l'aixecador.
The pillar that stands to the left of the central pillar in a human tower with a structure of three or five, up which the lifter climbs.

Nota

 • L'esquerra és l'únic pilar del castell pel qual no puja cap dels dosos i, per tant, suporta menys pes que la rengla i la dreta, la qual cosa explica que s'anomeni també buida o pilar buit.
 • The left is the only pillar in the human tower which neither of the twos climb up and which therefore bears less weight than the middle or the right pillar. This is why it is sometimes also called the empty pillar.
 • ca  tancat -ada, adj
 • ca  estret -a, adj sin. compl.
 • en  tight-knit, adj

Definició
Dit d'un castell els pilars del qual estan molt junts entre si.
(of a human tower) Having the pillars very close together.
 • ca  estructura, n f
 • en  structure, n

Definició
Nombre i disposició dels castellers que formen el tronc del castell.
Number and arrangement of the team members who form the trunk of the human tower.

Nota

 • Per comptar un castell primer es compten les persones que hi ha a cada pis i després el nombre de pisos, sense oblidar els baixos i els tres pisos del pom de dalt. Així, un tres de vuit està format per cinc pisos de tres persones (incloent-hi els baixos, que queden amagats dins la pinya) i el pom de dalt. Per a determinades estructures també s'utilitzen altres denominacions com catedral o carro gros.
 • To calculate the structure, first the number of persons in each tier is counted, and then the number of tiers, not forgetting pillar holders and the three tiers of the dome. This means that a three of eight is made up of five tiers of three persons (including the pillar holders, who are hidden in the core) and the dome. Some structures also have other names, such as the cathedral or big waggon.
 • ca  descarregar, v tr
 • ca  completar, v tr sin. compl.
 • ca  executar, v tr sin. compl.
 • en  complete, to, v tr
 • en  successfully perform, to, v tr

Definició
Desfer un castell sense fer llenya, després d'haver-lo carregat.
To build a human tower by raising and disassembling it without it collapsing.