Back to top
  • ca  vent, n m, f
  • ca  dau, n m, f sin. compl.
  • ca  mà-i-mà, n m, f sin. compl.
  • en  guy-rope, n

Definició
Mans que se situa entre dues crosses i, amb els braços estirats, subjecta la cama dreta d'un segon i la cama esquerra d'un altre segon.
A hands who positions themselves between two crutches and stretches out their arms to hold the right leg of one second and the left leg of another.

Nota

  • En els castells amb folre el vent se situa en el folre i fa el mateix amb les cames de dos terços.
  • La denominació dau és pròpia de Valls, Tarragona i Reus.
  • Segons l'ordre de col·locació dels vents a la pinya, s'anomenen primer vent, segon vent, tercer vent, etc.
  • In human towers with a cover, the guy-rope is positioned in the cover and does the same with the legs of two thirds.
  • The word dau is specific to Valls, Tarragona and Reus.
  • Depending on the placement of the guy-ropes in the core, they are referred to as first guy-rope, second guy-rope, third guy-rope, etc.