Back to top
Torna a la llista de diccionaris en línia

Terminologia de lingüística textual

Presentació
 • ca  inadequació, n f

Definició
Falta d'adaptació del text al context per un desequilibri en l'entesa entre emissor i receptor, cosa que fa que la comunicació no sigui prou reeixida.

Nota

 • 1. La inadequació pot ser respecte a la forma, el contingut o el context, i, segons l'abast, pot ser total o parcial.
 • 2. La inadequació pot afectar diferents aspectes de la comunicació, com ara l'oportunitat, l'extensió, el to, el mode, el tema, la funció comunicativa, el gènere textual, el coneixement compartit, la comprensió o la interpretació del text.
  . Són exemples d'inadequació un tractament personal equivocat o inconvenient; la introducció d'un tema tabú o molest per al receptor; un grau d'especialització equivocat del tema (abús o manca de tecnicismes, cultismes); un to ofensiu (prepotent, amb insults, ironia...); un mal moment per a la comunicació, o una llargada excessiva del text.
 • 3. La inadequació, com l'adequació, es produeix per mitjà dels procediments de modalització.
intercanvi comunicatiu intercanvi comunicatiu

 • ca  intercanvi comunicatiu, n m

Definició
Procés lingüisticomental d'una comunicació en què s'actualitzen i es transmeten tota mena de significats, bàsicament lingüístics, psicològics i socials, segons quins siguin el destinatari, els propòsits i els valors i les convencions de la cultura en què s'insereix.

Nota

 • Són tipus d'intercanvis comunicatius l'intercanvi comunicatiu individual, l'intercanvi comunicatiu social i l'intercanvi comunicatiu institucionalitzat.
intercanvi comunicatiu individual intercanvi comunicatiu individual

 • ca  intercanvi comunicatiu individual, n m

Definició
Intercanvi comunicatiu, propi d'una situació comunicativa entre persones conegudes o properes, en què l'emissor actua a títol personal, de manera intuïtiva, sense exercir un rol social públic i amb llibertat per a interpretar unes normes de comportament social i lingüístic no establertes explícitament.
intercanvi comunicatiu institucionalitzat intercanvi comunicatiu institucionalitzat

 • ca  intercanvi comunicatiu institucionalitzat, n m

Definició
Intercanvi comunicatiu, propi d'una situació comunicativa que es produeix en el marc d'una institució pública, en què l'emissor s'adreça a una institució o actua en representació seva amb l'obligació de seguir unes normes de comportament social i lingüístic sovint explícites.
intercanvi comunicatiu social intercanvi comunicatiu social

 • ca  intercanvi comunicatiu social, n m

Definició
Intercanvi comunicatiu, propi de situacions comunicatives entre persones desconegudes o poc properes, en què l'emissor actua d'acord amb un rol social adaptant-se a unes normes de comportament social i lingüístic explícites o implícites que percep com a necessàries.